PUBLIKACE VCPD FA ČVUT 2003–2015

 

Jakub Bacík – Lukáš Beran – Petra Boudová – Benjamin Fragner – Veronika Kastlová – Štefan Molnár – Petr Vorlík – Jan Zikmund (eds.), Zbůch 2015. Znovuobjevení hornické krajiny, Praha 2015 ■ Benjamin Fragner – Vladislava Valchářová, Industriální topografie / Architektura konverzí, Česká republika 2005–2015. Industrial Topography / The Architecture of Conversion, Czech Republic 2005–2015, Praha 2014Jan Zikmund (ed.), Industriální topografie / Zlínský kraj (DVD), Praha 2014Jan Zikmund – Jan Červinka – Tomáš Droppa (eds.), Industriální topografie / Jihočeský kraj (DVD), Praha 2014Vladislava Valchářová (ed.), Industriální topografie / Středočeský kraj (DVD), Praha 2014Anna Sigmundová – Petr Vorlík – Tomáš Skřivan (eds.), Konverze průmyslové architektury (CD), Praha 2014Martin Vonka, Tovární komíny. Funkce, konstrukce, architektura, Praha 2014Lukáš Beran – Vladislava Valchářová – Jan Zikmund (eds.), Industriální topografie / Kraj Vysočina, Praha 2014 ■ Lukáš Beran – Vladislava Valchářová – Jan Zikmund (eds.), Industriální topografie / Plzeňský kraj, Praha 2013Lukáš Beran – Vladislava Valchářová – Petr Vorlík – Blanka Kynčlová (eds.), Industriální topografie / Hlavní město Praha (DVD), Praha 2013Lukáš Beran – Vladislava Valchářová – Petr Vorlík – Blanka Kynčlová (eds.), Industriální topografie / Liberecký kraj (DVD), Praha 2013Petr Vorlík (ed.), Architektura ve službách motorismu, Praha 2013Benjamin Fragner – Anna Kašíková – Tomáš Skřivan (eds.), Mlýny bratří Winternitzů, Praha 2013 ■ Lukáš Beran – Vladislava Valchářová – Jan Zikmund (eds.), Industriální topografie / Olomoucký kraj, Praha 2013Charta průmyslového dědictví TICCIH (překlad VCPD FA ČVUT), Praha 2013 ■ Vladislava Valchářová (ed.), Industriální topografieKrálovéhradecký kraj, Praha 2012Vladislava Valchářová (ed.), Industriální topografie / Pardubický kraj, Praha 2012Benjamin Fragner – Tomáš Skřivan (eds.), Pražská nádraží ne/využitá / Průmyslové dědictví a urbanismus / Alternativní projekty pro Nákladové nádraží Žižkov, Praha 2012Dita Dvořáková (ed.), Industriální topografie / Karlovarský kraj, Praha 2011Benjamin Fragner – Petr Vorlík – Jan Zikmund (eds.), Úskalí nového využití / pivovar v Buštěhradě. Soutěžní projekty studentů architektury, Praha 2011Vladislava Valchářová (ed.) – Lukáš Beran – Jan Zikmund, Industriální topografie / Ústecký kraj, Praha 2011Petr Vorlík, Meziválečné garáže v Čechách / Zrod nového typologického druhu a proměny stavební kultury, Praha 2011Vladislava Valchářová – Benjamin Fragner (eds.), Průmyslové dědictví ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry, Praha 2010Petr Vorlík – Benjamin Fragner – Lukáš Beran (eds.), Ještěd / evidence hodnot poválečné architektury, Praha 2010Benjamin Fragner – Jan Zikmund, Co jsme si zbořili. Bilance mizející průmyslové éry / deset let. Praha 2009Lukáš Beran – Vladislava Valchářová, Industriál Prahy 3, Praha 2009Lukáš Beran – Vladislava Valchářová (eds.), Průmyslové dědictví Ústeckého kraje – mapování a revitalizace. Sborník konference, Praha 2008Benjamin Fragner (ed.), Průmyslové dědictví / Industrial Heritage, Praha 2008Lukáš Beran – Vladislava Valchářová (eds.), Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová architektura Prahy. Rozšířené vydání, Praha 2007Lukáš Beran – Vladislava Valchářová, Industriál Libereckého kraje, Praha 2007Eva Dvořáková – Benjamin Fragner – Tomáš Šenberger, Industriál_paměť_východiska, Praha 2007Petr Vorlík (ed.), Druhý dech průmyslové architektury. Katalog výstavy, Praha 2007Lukáš Beran – Vladislava Valchářová (eds.), Vodní dílo v krajině. Sborník konference na lodi, Praha 2006Lukáš Beran – Vladislava Valchářová (eds.), Industrial Prague. Technical Buildings and Industrial Architecture in Prague, Praha 2006Vladislava Valchářová (ed.), Stavební kniha 2005. Meziválečná průmyslová architektura, Brno 2005Benjamin Fragner – Alena Hanzlová, Industriální stopy / Vestiges of Industry. Katalog výstavy, Praha 2005Lukáš Beran – Lenka Popelová – Michal Zlámaný (eds.), 3. Mezinárodní bienále Industriální stopy 2005 (elektronický sborník bienále), Praha 2006Lukáš Beran – Vladislava Valchářová (eds.), Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová architektura Prahy, Praha 2005Vladislava Valchářová (ed.), Industriální stopy: Dvanáct ohrožených, Praha 2003

 

 

OBOROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACOVNÍKŮ VCPD 2003–2015

 

■■■ Benjamin Fragner, Průmyslové dědictví: co se mění?, Zprávy památkové péče LXXIII, 2013, č. 3, s. 199–201 ■ Benjamin Fragner, Automatické kulturní mlýny, in: Benjamin Fragner – Anna Kašíková – Tomáš Skřivan (eds.), Mlýny bratří Winternitzů, Praha 2013, s. 8–13 ■ Benjamin Fragner, Architektura konverzí: Kličkování mezi zájmy, ERA 21 XIII, 2013, č. 4, s. 16–17 ■ Benjamin Fragner, The Czech Republic, in: TICCIH Congress 2012. Taiwan 2012, p. 47–56 ■ Benjamin Fragner, Drolící se skelet urbanismu Prahy, in: Benjamin Fragner – Tomáš Skřivan (eds.), Pražská nádraží ne/využitá / Průmyslové dědictví a urbanismus / Alternativní projekty pro Nákladové nádraží Žižkov, Praha 2012, s. 8–12 ■ Benjamin Fragner, Adaptive re-use, in: Industrial Heritage Retooled: The TICCIH Guide to Industrial Heritage Conservation. Lancaster 2012, p. 110–117 ■ Benjamin Fragner, The Contraversy around the future of Prague Žižkov Freight Rail Station and modern Industrial architecture, TICCIH Bulletin, 2012, no. 55, p. 1–2 ■ Benjamin Fragner, Jiné užití skotského (průmyslového) dědictví, Vesmír XCI, 2012, č. 7, s. 466–468Benjamin Fragner, Od industriálu Tampere k informační společnosti, Vesmír XC, 2011, č. 6, s. 374–376 ■ Benjamin Fragner, Reflexe proměn hodnotových preferencí, in: Průmyslové dědictví na hraně… / Industrial heritage – on the edge…, Praha 2011, s. 6–8 ■ Jaromír Kolejka – Martin Klimánek – Benjamin Fragner, Post-industrial landscape: The case of the Liberec Region, Czech Republic, Moravian Geographical Reports, 2011, vol. 19, no. 4, p. 3–17 ■ Benjamin Fragner, The exhibition New Uses in Old Industrial Buildings, TICCIH Bulletin, 2010, vol. 2010, no. 47, p. 1 ■ Benjamin Fragner, Průmyslové dědictví v meziprostoru / Industrial Heritage in the Space between, in: Vladislava Valchářová – Benjamin Fragner (eds.), Průmyslové dědictví ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry, Praha 2010, s. 8–13 ■ Benjamin Fragner, Transformace prostorů / fenomén průmyslového dědictví, in: Divadlo v netradičním prostoru, performance a site specific – současné tendence Praha 2010, s. 122–139 ■ Benjamin Fragner, Czech Republic – National Report 2006–2009, in: TICCIH National Reports 2009, Freiberg: TICCIH 2009, s. 61–67 ■ Benjamin Fragner, AID – akceptace intervence destrukce, Architekt XL, 2009, č. 10, s. 66 ■ Benjamin Fragner, Šrámy v krajně a průmyslové milníky, Vesmír LXXXVIII, 2009, č. 11, s. 758–759 ■ Benjamin Fragner, St. Pancras, protnutí časových vrstev, Vesmír LXXXVIII, 2009, č. 6, s. 426–429 ■ Benjamin Fragner, Vykročení z industriálního skanzenu. Ilustrace zpřetrhaného vývoje a posunů hodnot, in: Benjamin Fragner (ed.), Průmyslové dědictví / Industrial Heritage. Praha 2008, s. 126–133 ■ Tomáš Šenberger – Benjamin Fragner, Stavební fond průmyslového dědictví – potenciál udržitelného rozvoje, Stavebnictví I, 2007, č. 11–12, s. 12–16 ■ Benjamin Fragner, Industriální stopy, Architekt LII, 2007, č. 9, s. 2 ■ Benjamin Fragner, Oživení průmyslových památek – šance pro bydlení. Sborník konference Regenerace bytových domů. Dynamika proměn bydlení, Ostrava, 2007, s. 69–74 ■ Benjamin Fragner, Hodnoty a limity fantasie – příklady a smysl iniciačních projektů, in: Kladno minulé a budoucí, Kladno 2007, s. 23–25 ■ Benjamin Fragner, Jiné užití, jiné světy, Ateliér XIX, 2006, č. 23, s. 8–9 ■ Benjamin Fragner, National Report for Czech Republic. The search for Topics on Industrial Heritage in the Czech Republic. Patrimoine de l’Industrie – Industrial patrimony Nr. 15, 2006, p. 59–68 ■ Benjamin Fragner, XIII TICCIH Congress, Terni, Italy, TICCIH Bulletin, 2006, vol. 7, no. 34, p. 3 ■ Benjamin Fragner, Industriální stopy – Kulisy pro jiná dobrodružství – @Bristol a Magna, Vesmír LXXXIV, 2005, č. 11, s. 690–692Benjamin Fragner, O možnostech a limitech. Architektura konverzí v české republice uplynulých let, Vesmír LXXXIV, 2005, č. 9, s. 558–561Benjamin Fragner, Komerční využití průmyslových staveb: Hamburger i moderní umění, Vesmír LXXXIV, 2005, č. 7, s. 426–429Benjamin Fragner, Rozklad impulsem rozvoje – Industriální turistika Manchesteru. Vesmír LXXXIV, 2005, č. 5, s. 300–302Benjamin Fragner, Postindustriální krajina, Vesmír LXXXIV, 2005, č. 3, s. 178–180Benjamin Fragner, Brownfield v souvislostech průmyslového dědictví, Vesmír LXXXIV, 2005, č. 1, s. 58–59 ■ Benjamin Fragner, Industrial Architecture of the Inter-war Period. TICCIH Bulletin 2004, vol. 5, no. 26, p. 7 ■ Benjamin Fragner, Přehazování stříbrné koule nad Libní, Architekt L, 2004, č. 11, s. 75 ■ Benjamin Fragner, Konverze industriálních staveb jako prostředek generování nových urbanistických aktivit a otazníků. Zprávy památkové péče LXIV, 2004, č. 4, s. 284–288 ■ Benjamin Fragner – Lenka Popelová – Petr Urlich – Vladimíra Valchářová – Petr Vorlík Vorlík, Industrial Architecture of the Inter-War Period in Czechoslovakia and Technological, Economic and Cultural Context. In: Proceedings of Workshop 2004, CTU Reports Vol. 8, Praha 2004, p. 1022–1023 ■ Benjamin Fragner, II. mezinárodní bienále Industriální stopy. Stavební listy IX, 2003, č. 7–8, s. 10–11 ■ Benjamin Fragner, Pohledy z podzimní (postind.) cesty v Budapešti [vcpd.fa.cvut, 22. 11. 2003] ■ Benjamin Fragner, Industriální stopy (v České republice), ERA 21 III, 2003, č. 4, s. 57–59 ■ Benjamin Fragner – Eva Dvořáková, Technical Monuments – the EHD 2003 Theme in the Czech Republic, in: European Heritage days. Praha 2003, p. 6 ■ Benjamin Fragner – Tomáš Šenberger – František Štědrý, Průmyslové dědictví: Strategie výzkumu jako cesta k formulování alternativního východiska, in: ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru, Praha 2003, s. 28–31 ■ Benjamin Fragner, The Conversion of Industrial Buildings: Generating New Urban Activities, in: Abstracts of Papers. XII International Congress TICCIH Moscow 2003, p. 40 ■ Benjamin Fragner, Vestiges of Industry in the Czech Republic, TICCIH Bulletin 2003, vol. 5, no. 22, s. 6–7.

■■■ Lukáš Beran, Augsburg, Textilviertel, [http://vcpd.cvut.cz/augsburg-textilviertel, 19. 3. 2014] ■ Lukáš Beran, Typové stavby proti globálnímu trhu. První družstevní obilní skladiště v českých zemích 1898–1901, in: Marie Platovská – Taťána Petrasová (eds.), Tvary, formy, ideje: Studie a eseje k dějinám a teorii architektury, Praha 2013, s. 111–120 ■ Lukáš Beran, Průmyslová kultura chebského euregionu – Paměť a vize budoucnosti, [http://vcpd.cvut.cz, 30. 4. 2012] ■ Lukáš Beran, Homes for machines, in: Contemporaly Czech Industrial, Praha 2011, s. 16–29 ■ Lukáš Beran, Nákladové nádraží Žižkov řešení a provedení, in: Benjamin Fragner – Tomáš Skřivan (eds.), Pražská nádraží ne/využitá / Průmyslové dědictví a urbanismus / Alternativní projekty pro Nákladové nádraží Žižkov, Praha 2012, s. 2324 ■ Lukáš Beran, Nově užívat památku, in: Průmyslové dědictví na hraně… / Industrial heritage – on the edge.., Praha 2011, s. 72–77 ■ Lukáš Beran, Letenská vodárenská věž, in: Petr Krajči (ed.), Slavné stavby Prahy 7, Praha 2011, s. 39–41■ Lukáš Beran, Ústřední jatky a dobytčí trh, in: Petr Krajči (ed.), Slavné stavby Prahy 7, Praha 2011, s. 42–45 ■ Lukáš Beran, Továrna na vodoměry, in: Petr Krajči (ed.), Slavné stavby Prahy 7, Praha 2011, s. 109–111■ Lukáš Beran, Veřejná skladiště, in: Petr Krajči (ed.), Slavné stavby Prahy 7, Praha 2011, s. 164–165 ■ Lukáš Beran, Velkosklady a. s. Ferra, in: Petr Krajči (ed.), Slavné stavby Prahy 7, Praha 2011, s. 165–166 ■ Lukáš Beran, Západosaské muzeum textilní výroby v Crimmitschau, [http://vcpd.cvut.cz, 21. 12. 2011] ■ Lukáš Beran, 4 + 4 dny v pohybu ve Vršovicích, [http://vcpd.cvut.cz, 19. 10. 2011] ■ Lukáš Beran, Den architektury ve Vysočanech, [http://vcpd.cvut.cz, 4. 10. 2011] ■ Lukáš Beran, Městská ústřední tržnice, in: Marie Platovská (ed.), Slavné stavby Prahy 2, Praha 2011, s. 164–165 ■ Lukáš Beran, Tiskárna Unie, in: Marie Platovská (ed.), Slavné stavby Prahy 2, Praha 2011, s. 181–183 ■ Lukáš Beran, Nuselský most, in: Marie Platovská (ed.), Slavné stavby Prahy 2, Praha 2011, s. 248–251■ Lukáš Beran – Michal Novotný, Návrh na prohlášení Nákladového nádraží Žižkov nemovitou kulturní památkou, [www.archiweb.cz, 23. 05. 2010] ■ Lukáš Beran, Dělnické domky – architektura v kulturním transferu, in: Alena Borovcová (ed.), Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010 – Industriální dědictví a bydlení v průmyslových aglomeracích, Ostrava 2010, s. 7–13 ■ Lukáš Beran, Budova libeňské loděnice od Jaroslava Fragnera zničena, [www.archiweb.cz, 30. 06. 2010] ■ Lukáš Beran, Zpráva ze semináře Dělnické a hornické kolonie – Bydlení v průmyslových aglomeracích, [http://vcpd.cvut.cz, 16. 9. 2010] ■ Lukáš Beran, Nové památky / New Monuments, in: Vladislava Valchářová – Benjamin Fragner (eds.), Průmyslové dědictví ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry, Praha 2010, s. 53–57, 182–184 ■ Lukáš Beran, Domy pro stroje, ERA 21 VI, 2010, č. 2, s. 54–59 ■ Lukáš Beran – Jaroslav Bezděk, Konstrukce Bruno Bauera, Beton TKS X, 2010, č. 6, s. 82–83 ■ Lukáš Beran, Registr průmyslového dědictví Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT, Zprávy památkové péče LXX, 2010, č. 1, s. 60 ■ Lukáš Beran, Betonové klasicismy Bruno Bauera, in: Bohdana Fabiánová (ed.), Památková péče na Moravě XIV – Technické památky, Brno 2008, s. 11–22, 61–62. ■ Lukáš Beran, Zpráva ze čtrnáctého kongresu TICCIH, [http://vcpd.cvut.cz, 28. 11. 2009] ■ Lukáš Beran, Stavby textilního průmyslu severních Čech a jejich tvůrci, Beton TKS VIII, 2008, č. 1, s. 46–50 ■ Lukáš Beran, Nákladové nádraží Žižkov, Za starou Prahu – věstník Klubu Za starou Prahu XXXVIII (IX), č. 3, 2008, s. 48–51 ■ Lukáš Beran, Bocholt a Rheine, [http://vcpd.cvut.cz, 25. 1. 2008] ■ Lukáš Beran, Montážní budova továrny Walter v Jinonicích – Továrna, lofty, ateliéry. Objekt II, 2007, č. 1, s. 66–69 ■ Lukáš Beran, Odkolkovy mlýny ve Vysočanech – Palác Křižík, Objekt II, 2007, č. 2, s. 66–69 ■ Lukáš Beran, Přádelna bavlny firmy Fridrich Mattausch & Sohn v Benešově nad Ploučnicí – Konverze Schmittovy přádelny na sídlo Městského úřadu v Semilech, Objekt II, 2007, č. 3, s. 64–67 ■ Lukáš Beran, Nákladové nádraží Žižkov – Konverze garáží v Holešovicích po deseti letech, Objekt II, 2007, č. 4, s. 64–67 ■ Lukáš Beran, Olomouc likviduje památky poučeně, [www.archiweb.cz, 7. 8. 2007] ■ Lukáš Beran, Bienále Industriální stopy, Pražská technika IX, 2007, č. 5, s.12–13 ■ Lukáš Beran, Leipziger Baumwollspinnerei, [http://vcpd.cvut.cz, 3. 12. 2007] ■ Lukáš Beran, Zánik Rustonky – La Fabrika, Objekt I, 2006, č. 4, s. 72–75 ■ Lukáš Beran, Železniční areál Holešovice-Bubny v Praze – Konverze dílen železniční společnosti GWR ve Swindonu, Objekt I, 2006, č. 3, s. 73–76 ■ Lukáš Beran, Usměrňovací stanice ve Vysočanech – Konverze továrny Karla Morstadta, Objekt I, 2006, č. 1, s. 59–62 ■ Lukáš Beran, Elektrárna v Hlubočkách – Konverze textilní továrny Moravan, Objekt I, 2006, č. 2, s. 65–68 ■ Lukáš Beran, Přidaná hodnota. Přestavba a konverze ve Vysočanech, Stavba XIII, 2006, č. 5, s. 48–49 ■ Lukáš Beran, Architektura zdymadel na Středním Labi, in: Lukáš Beran – Vladislava Valchářová (eds.), Vodní dílo v krajině. Sborník konference na lodi, Praha 2006, s. 98–103 ■ Lukáš Beran, Třetí mezinárodní bienále Industriální stopy, Bulletin UHS XI, 2005, č. 2, s. 14–16 ■ Lukáš Beran, II. mezinárodní konference na téma průmyslového dědictví v Rijece, [http://vcpd.cvut.cz, 25. 10. 2005 ] ■ Lukáš Beran, Měnírna Českých drah v Praze na Hrabovce a její památková ochrana, Zprávy památkové péče LXVI, 2005, č. 6, s. 527 ■ Lukáš Beran, Koncept versus charakter. Maschine House v Praze Karlíně, Architekt LI, 2005, č. 4, s. 27.

■■■ Vladislava Valchářová, Krása vodárenských věží – historické věžové vodojemy ze železobetonu u nás, Beton TKS XV, 2010, č. 5, s. 50–55 ■ Vladislava Valchářová, Industriální architektura v období 2. světové války – první železobetonové skořepiny u nás, in: Miloš Hořejš – Ivana Lorencová (eds.), Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války, Praha 2009, s. 78–89 ■ Vladislava Valchářová, Průmysl v obrazech. Ikonografie průmyslové architektury a technických staveb, in: Benjamin Fragner (ed.), Průmyslové dědictví / Industrial Heritage, Praha 2008, s. 160–167 ■ Vladislava Valchářová, Pražský industriál – nekrology 2003–2007, Za starou Prahu – věstník Klubu Za starou Prahu XXXVII, 2007, č. 3, s. 6–10 ■ Vladislava Valchářová, Konference Maximalizace hodnot průmyslového dědictví v historických městech [http://vcpd.fa.cvut.cz, 13. 11. 2007] ■ Vladislava Valchářová, Firemní grafika v procesu poznávání historických průmyslových areálů, in: Svorník IV, 2006, s. 71–78 ■ Vladislava Valchářová, Holešovice: Ústřední jatky a trh dobytčí / Pražská tržnice, Zprávy památkové péče LXVI, 2006, č. 3, s. 183–190 ■ Vladislava Valchářová, Studijní cesta – Heidelberg, Saarbrücken, Völklingen, Trevír, Neunkirchen, [http://vcpd.fa.cvut.cz, 25. 10. 2005] ■ Vladislava Valchářová, XXII. Gesprächskreis Technikgeschichte, Völklingen, Pražská technika V, 2004, č. 5, s. 50–51 ■ Vladislava Valchářová, Montanregion Erzgebirge / Hornický region Krušnohoří, projekt světového kulturního dědictví UNESCO, Zprávy památkové péče LXIV, 2004, č. 4. s. 361–362 ■ Vladislava Valchářová, Výstava Symetrie a symbol. Průmyslová architektura Fritze Schuppa a Martina Kremmera, Zprávy památkové péče LXIV, 2004, č. 4, s. 363 ■ Vladislava Valchářová, Industriální stopy. Zachráněné plány industriální architektury, ERA 21 III, 2003, č. 4, s. 61–62.

■■■ Petr Vorlík, Workshop Collaborate: Cultural Heritage Research in Focus, [http://vcpd.cvut.cz/workshop-collaborate-cultural-heritage-research-in-focus, 5. 11. 2014] ■ Petr Vorlík – Anna Kašíková Sigmundová, Železobeton a fénix modernismu – konverze průmyslové architektury. Zlatý řez XXII, 2014, č. 37, s. 34–45 ■ Petr Vorlík, Industriální topografie České republiky – databázový systém jako cesta k poznání a osvětě. Architektúra a urbanizmus XLVIII, 2014, č. 3–4, s. 286–291 ■ Petr Vorlík, Industriální stopy 2014 / čtvrt století poté. Architekt LX, 2014, č. 4–5, s. 86–87 ■ Petr Vorlík, High Line, New York, Beton TKS XIII, 2013, č. 1, s. 50–53Petr Vorlík, Industriální topografie České republiky, Zprávy památkové péče LXXIII, 2013, č. 3, s. 202–205 ■ Petr Vorlík, Workshop krok za krokem, in: Benjamin Fragner – Anna Kašíková – Tomáš Skřivan (eds.), Mlýny bratří Winternitzů, Praha 2013, s. 56–60 ■ Petr Vorlík – Anna Kašíková, Konverze průmyslové architektury a železobeton, Beton TKS XIII, 2013, č. 3, s. 64–69 ■ Petr Vorlík, Autoškola a autogarage Vincenc Chomrák, Pardubice, Motorjournal XII, 2012, č. 10, s. 73–75 ■ Petr Vorlík, Zrod hromadných nájemných garáží v Čechách, Zlatý řez sv. 35, 2012, s. 66–79 ■ Petr Vorlík, Meziválečné nájemné garáže v Čechách / Interwar rental garages in the Czech lands, Architektúra a urbanismus XLV, 2011, č. 1–2, s. 34–65 ■ Petr Vorlík, City Grand-Garage Strass, Ročenka liberecké architektury VI, 2011, č. 1, s. 52–54 ■ Petr Vorlík, Grand-Garage Automobilhof v Mariánských Lázních, Motorjournal XI, 2011, č. 6, s. 67–69 ■ Petr Vorlík, Záchytné velkogaráže a meziválečná Praha, Beton TKS IX, 2011, č. 1, s. 32–40 ■ Petr Vorlík, Zakletá industriální zahrada a svět za zrcadlem, Kladno Záporno V, 2010, č. 8, s. 99 ■ Petr Vorlík, Ve vzduchoprázdnu mezi praktikujícími architekty a studenty?, in: Vladislava Valchářová – Benjamin Fragner (eds.), Průmyslové dědictví ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry. Praha 2010, s. 36–41 ■ Petr Vorlík, Holešovický meziválečný areál Ferra v ohrožení, [http://archiweb.cz, 04. 05. 2010] ■ Petr Vorlík, AID – akceptace intervence destrukce. Industriální stopy ve studentských projektech, Architekt LV, 2009, č. 10, s. 66–80 ■ Petr Vorlík, Industrial Architecture Gets Its Second Wind, in: CTU Report, Proceedings of Workshop 2008. Praha 2008, s. 620–621 ■ Petr Vorlík, Areál továrny Walter v Praze-Jinonicích – studentské projekty konverzí na FSV ČVUT, Beton TKS VII, 2008, č. 3, s. 72–75 ■ Petr Vorlík, Velkokapacitní patrové garáže v období první republiky. Nový stavební typ jako zárodek moderní architektury, Svorník VI, 2008, s. 187–202 ■ Petr Vorlík, Internetové toulky průmyslovou krajinou, Architekt LIII, 2007, č. 9, s. 79–80 ■ Petr Vorlík, Druhý dech průmyslové architektury, Architekt LIII, 2007, č. 9, s. 70 ■ Petr Vorlík, Registr VCPD ČVUT a poetická průmyslová krajina. Pražská technika IX, 2007, č. 2, s. 26–27 ■ Petr Vorlík, Druhý dech průmyslové architektury, Pražská technika IX, 2007, č. 5, s. 11 ■ Petr Vorlík, Železobetonové obloukové konstrukce a meziválečná průmyslová architektura, Beton TKS VII, 2007, č. 1, s. 28–33 ■ Petr Vorlík, Železobetonové obloukové konstrukce a meziválečná průmyslová architektura, Svorník V, 2007, Praha 2007, s. 249–262 ■ Petr Vorlík, Database of Industrial Regions, Proceedings of Workshop 2007, CTU reports; vol. 11, Praha, ČVUT, 2007, Part B, s. 704–705 ■ Petr Vorlík, Vznik velkokapacitních garáží v období první republiky a jejich architektura, Stavebnictví I, 2007, č. 8, s. 52–55 ■ Petr Vorlík, Barcelona a průmyslové dědictví, Pražská technika VII, 2006, č. 4, s. 39–41 ■ Petr Vorlík, Barcelona a průmyslové dědictví, [http://vcpd.cvut.cz, 5. 5. 2006] ■ Petr Vorlík, Libeňský mrakodrap, automobilka Praga, [http://www.e-architekt.cz, 23. 3. 2006] ■ Petr Vorlík, Elegantně skrytý chaos, silniční most a zdymadlo v Kolíně, [http://www.e-architekt.cz, 15. 3. 2006] ■ Petr Vorlík, Registr VCPD, Svorník IV, 2006, s. 129–136 ■ Petr Vorlík, The VCPD Register, in: Proceedings of Workshop 2006, CTU Reports Vol. 10, 2006, p. 772–773 ■ Petr Vorlík, Konference v Poděbradech, Pražská technika VI, 2005, č. 4, s. 33 ■ Petr Vorlík, Železobetonový skelet a meziválečná průmyslová architektura v Československu, Beton TKS V, 2005, č. 3. s. 31–35 ■ Petr Vorlík, Meziválečná průmyslová architektura v Československu, Informační servis Obce architektů, 04 / 2005 ■ Petr Vorlík, Nájemné garáže a automobilismus v období první republiky, in: Vladislava Valchářová (ed.), Stavební kniha 2005. Meziválečná průmyslová architektura, Brno 2005, s. 102–106 ■ Petr Vorlík, Konference Meziválečná průmyslová architektura v Československu, Pražská technika V, 2004, č. 5, s. 18–19 ■ Petr Vorlík, 3. mezinárodní konference industriální archeologie, Cluj Napoca, 2003, [http://vcpd.cvut.cz, 2. 10. 2003]

■■■ Jan Zikmund, Vibrace v mezičase. Několik poznámek k současné situaci poválečné průmyslové architektury v České republice, Architektúra a urbanizmus XLVIII, 2014, č. 3–4, s. 120–135 ■ Jan Zikmund, Co si stále boříme, Architekt LX, 2014, č. 4–5, s. 116–118 ■ Jan Zikmund, Hromadná devastace průmyslového dědictví, A2larm, [http://a2larm.cz, 14. 3. 2014] ■ Jan Zikmund, Potenciál poválečné průmyslové architektury, in: Stavební kniha 2013. Nový život opuštěných staveb, Brno 2013, s. 49–54 ■ Jan Zikmund, Proč nepřehlížet nové vrstvy, in: Benjamin Fragner – Anna Kašíková – Tomáš Skřivan (eds.), Mlýny bratří Winternitzů, Praha 2013, s. 146–147 ■ Jan Zikmund, Industriální topografie Královehradeckého kraje, Development News XIII, 2013, č. 4, s. 36–38 ■ Jan Zikmund, ERIH Annual Conference 2013, [http://vcpd.cvut.cz, 26. 11. 2013] ■ Jan Zikmund, Poválečná průmyslová architektura – situace a možnosti, in: Historická zkušenost v architektuře a udržitelný rozvoj, Praha 2012, s. 29–31 ■ Jan Zikmund, Proměny barcelonského industriálu, [http://vcpd.cvut.cz/ 24. 7. 2012] ■ Jan Zikmund, Architektura 1945–1979, Zprávy památkové péče LXXII, 2012, č. 5, s. 399–400 ■ Jan Zikmund, Industriální stopy 2009, TecniCall IV, 2009, č. 7, s. 34–35.