Industriální topografie / Liberecký kraj (DVD)

Systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky v rámci programu aplikovaného výzkumu MK ČR – NAKI – zahrnuje nově také Liberecký kraj. Elektronická publikace spojuje vizuální a redakční celistvost tištěné knihy a interaktivitu internetové databáze.

Obsahuje 340 databázových karet budov a areálů s téměř dvěma tisíci soubory aktualizované fotografické dokumentace. Je členěna na tři oddělené sekce: rejstříky, mapy a přílohy. Mapy umožňují studium krajinných a urbanistických souvislostí průmyslového dědictví jednotlivých okresů, rejstříky poskytují tematicky průřezový pohled a možnosti třídění (např. dle autorství, lokality, současného stavu atd.). Přílohami jsou pak publikace VCPD FA ČVUT k problematice průmyslového dědictví v obecné, legislativní či regionální rovině, ale i z aplikačního pohledu nového využití, zpřístupněné formou pdf dokumentu: Průmyslové dědictvíPrůmyslové dědictví ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéryCo jsme si zbořili, překlad Charty průmyslového dědictví a publikace z workshopů.

 

Lukáš Beran – Vladislava Valchářová – Petr Vorlík – Blanka Kynčlová (eds.), Industriální topografie / Liberecký kraj (DVD), Praha 2013.

ISBN 978-80-01-05395-9 / autoři Lukáš Beran, Milan Blažej, Libor Doležal, Zuzana Drahotušská, Václav Dvořák ml., Václav Dvořák st., Benjamin Fragner, Gabriel Fragner, Petr Freiwilig, Emil Hlaváček, Rudolf Hůlka, Jaroslav Jásek, Radka Jínová, Anna Jirousková, Šárka Jiroušková, Anna Kašíková, Martin Koiš, Miroslav Kolka, Blanka Kynčlová, Irena Lehkoživová, Viktor Mácha, Břetislav Malinovský, Veronika Müllerová, Eliška Nová, Irena Novotná, Jan Palas, Michal Panáček, Johanna Pauly, Jan Pešta, Lenka Popelová, Ivan Rous, Jiří Sedláček, Mirjam Skoumalová, Jana Stará, Milan Starec, Petr Strnad, Jiří Střecha, Tomáš Šenberger, Vladislava Valchářová, Tereza Vokurková, Martin Vonka, Petr Vorlík, Jan Zikmund, Michal Zlámaný / koordinace přípravy Petr Vorlík, René Bezvald / jazyková redakce Blanka Kynčlová / odborná recenze Jaroslav Zeman, Petr Freiwillig, Miroslav Kolka / grafická úprava Jan Forejt / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze

DVD je možné zakoupit v knihkupectví Klubu Za starou Prahu Juditina věž, Univerzitním knihkupectví odborné literatury ČVUT a Galerii Jaroslava Fragnera.

 

 

obálka
ukázka z DVD
ukázka z DVD
ukázka z DVD
ukázka z DVD