Charta průmyslového dědictví TICCIH

Charta průmyslového dědictví, kterou formulovala Mezinárodní organizace pro ochranu průmyslového dědictví TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) a zveřejnila roku 2003 v ruském Nižném Tagilu dnes představuje především souhrnné, obecně platné a lapidární východisko pro projekty výzkumu, záchrany, pro památkovou ochranu i další užití či transformaci industriálních staveb a areálů.

Tyto základní principy poznání průmyslového dědictví se však u nás dosud nedostaly do všeobecného povědomí. Proto Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT uspořádalo na jaře 2013 interní workshop, během něhož vznikl aktualizovaný pracovní překlad dokumentu, ve znění publikovaném v knize Industrial Heritage Re-tooled. The TICCIH Guide to Industrial Conservation. Překlad je dalším výstupem projektu MK ČR Industriální topografie České republiky – nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI. Workshop k Chartě průmyslového dědictví navázal na starší texty a překlady vzniklé ve Výzkumném centru průmyslového dědictví, na nichž se mimo řešitelů projektu Industriální topografie (Benjamina Fragnera, Vladislavy Valchářové, Petra Vorlíka, Lukáše Berana, Matúše Dully, Jana Zikmunda, Dity Dvořákové) podíleli Lenka Popelová, Věra Kučová, Jana Kotalíková, Jiří Merta, Nina Bartošová a Petr Urlich.

Pracovní překlad byl publikován formou příležitostného tisku ke konferenci Nový život opuštěných staveb – Industriální stopy, která se konala v dubnu 2013 v Brně.

 

Charta průmyslového dědictví TICCIH, Praha 2013.

20 stran; ISBN 978-80-01-05235-8 / překlad Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze / grafická úprava Jan Zikmund / tisk Signpek s. r. o. / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze

Publikaci je možné stáhnout zde (pdf, 390 kb)

 

 

obálka
Charta průmyslového dědictví TICCIH