Industriální topografie / Plzeňský kraj

Plzeňským krajem pokračuje systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky. Kniha na 305 stranách lokalizuje a identifikuje 783 objektů ve 349 heslech, obsahuje 7 map a 443 černobílých vyobrazení.

Přináší další výsledky projektu MK ČR Industriální topografie České republiky – nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI. Vydalo ji Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury při příležitosti jmenování Plzně Evropským hlavním městem kultury pro rok 2015 a ve spolupráci a s podporou Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

 

Lukáš Beran – Vladislava Valchářová – Jan Zikmund (eds.),  Industriální topografie / Plzeňský kraj, Praha 2013.

320 stran; česky, úvod a ediční poznámka anglicky a německy; 443 fotografií; ISBN 978-80-01-05396-6 / autoři Lukáš Beran, Jakub Bacík, Dita Dvořáková, Benjamin Fragner, Hana Hlušičková, Pavel Jákl, Robert Kořínek, Irena Lehkoživová, Viktor Mácha, Zuzana Křenková, Alena Křížková, Jan Počta, Tomáš Řepa, Vladislava Valchářová, Jan Vaňata, Petr Vorlík, Jan Zikmund, Michal Zlámaný / jazyková redakce Hana Hlušičková / odborná recenze Pavel Halík / překlad Robin Cassling, Susanne Spurná / grafická úprava Jan Forejt / sazba a tisk Studio Element / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI, Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Plzeňským krajem

Publikaci je možné zakoupit v knihkupectví Klubu Za starou Prahu Juditina věž, Středisku vzdělávání a informací ČKAIT, Univerzitním knihkupectví odborné literatury ČVUT, Galerii Jaroslava FragneraKnihkupectví Ambra na hlavním nádraží v Hradci Králové, Galerii VI PER, Knihkupectví Karolinum, Portálu současného umění iumeni.cz a dalších místech.

 

 

obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy