Meziválečné garáže v Čechách

Publikace sleduje proměny stavební kultury první poloviny dvacátého století, související s nástupem a prosazováním motorismu. Automobil totiž přinesl nejenom nové pojetí času, prostoru a osobní svobody, urychlil globalizaci i průmyslovou revoluci, proměnil strukturu měst a krajiny a inspiroval přehodnocení procesu vzniku a podstaty architektury. Vznikly rovněž zcela nové typologické druhy, neodmyslitelně spjaté s automobilismem – rozsáhlé výrobní areály, menší karosářské dílny, autoservisy, autoprodejny, motoresty, čerpací stanice a pochopitelně i garáže.

Sledování jejich zárodečného vývoje a postupného etablování poskytuje nevšední výpověď o dobové stavební kultuře, ale i o nadčasových tématech; podává svědectví o schopnosti organicky zapojit nové technologické, prostorové a společenské požadavky do koncepce nastupující moderní architektury. Cenné obecnější poučení v době ekonomické krize a vypjatého étosu udržitelného rozvoje přináší rovněž další dvě roviny tématu – oscilování mezi šetrností, lapidárností, užitností a zároveň úsilím o eleganci a zákaznický komfort; spolu s modelem univerzální konstrukce a dispozice, ideální pro postupné adaptace nebo nové využití.

Kniha je součástí projektu MK ČR Industriální topografie České republiky – nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI. Tisk podpořila dotace SGS ČVUT Udržitelný rozvoj a historická zkušenost.

 

Petr Vorlík, Meziválečné garáže v Čechách / Zrod nového typologického druhu a proměny stavební kultury, Praha 2011.

136 stran; česky, resumé anglicky; ISBN 978-80-01-04924-2 / překlad Robin Cassling / odborná recenze Henrieta Moravčíková / grafická úprava Jan Forejt / sazba a tisk Studio Element / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze

Publikaci je možné zakoupit v knihkupectví Klubu Za starou Prahu Juditina věž, Univerzitním knihkupectví odborné literatury ČVUTGalerii Jaroslava Fragnera a dalších místech.

 

 

obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy