Archiv

Závěrečné setkání partnerů Rail4V4+V

Ve dnech 17.–18. listopadu se uskutečnilo v srbském Novém Sadu závěrečné setkání zástupců partnerských organizací projektu Railway Heritage for Sustainable Tourism Development – Rail4V4+V.

Visegrádský projekt, jehož partnerem za Českou republiku bylo Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, se věnoval historii a dědictví železnice ve středoevropském prostoru a jejímu turistickému potenciálu. Cílem bylo rovněž zvýšit povědomí o úloze železnice pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu zemí V4 a prezentace železničního dědictví in situ stejně jako v digitálním prostředí.

Setkání v jednom z prostorů nově vznikajícího místního post-průmyslového „Tvůrčího okrsku“ uvedla a provázela koordinátorka projektu Anica Draganić (Platforma kulturních studií CULTstore z Nového Sadu) a za jeho partnery zde vystoupili Károly Teleki (společnost Aviscon v Budapešti, která provozuje stránky o průmyslovém dědictví Maďarska), Vladimír Hain (Fakulta architektúry a dizajnu Slovenské technické univerzity v Bratislavě), Maciej Mądry (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego z polské Vratislavi, spravující trojici průmyslových muzeí ve Slezsku) a za Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze Lukáš Beran. Zároveň byla veřejnosti představena závěrečná publikace projektu.

Za nejdůležitější z jeho závěrů lze bezpochyby považovat shodu na formě další spolupráce: rozšiřování a obohacování informační základny projektu – mapy železničního dědictví.

 

01 novi sad lb 02 distict lb 04 foto cultstore 05  foto cultstore 06  foto cultstore

(fotografie Lukáš Beran a CULTstore)

TICCIH National Reports 2019–2022

Na letošním kongresu mezinárodní organizace pro ochranu průmyslového dědictví TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) v Montrealu byla představena tradiční publikace, shrnující aktivity v oblasti popularizace a ochrany průmyslového dědictví za uplynulé dva roky ve 34 světových zemích. Situaci v České republice přibližuje článek Benjamina Fragnera a Jana Zikmunda z Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT ve spolupráci s Evou Dvořákovou z Národního památkového ústavu na stranách 37–39. Publikace je k dispozici ke stažení na stránkách TICCIH.

 

ticcih_national_reports-2023

Kniha Hledání univerzality získala mezinárodní ocenění

Kniha Hledání univerzality. Kontexty průmyslové architektury v Československu 1945–1992, kterou před dvěma lety vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT, získala druhé místo v mezinárodní soutěži Fedrigoni Top Award 2022 v kategorii Publishing. Do užšího výběru se dostalo 368 knih z celého světa. Cenu převzali 17. listopadu v Paříži autor textu a grafické úpravy Jan Zikmund z VCPD FA ČVUT a Gabriel Fragner ze studia Formall, které zajistilo kompletní produkci výroby a úpravu obrazových materiálů.

 

fedrigoni_top_award_2022-vcpd-formall_01fedrigoni_top_award_2022-vcpd-formall_02fedrigoni_top_award_2022-vcpd-formall_03

Výstava industriální situace / místo_tvar_program (Architektura konverzí) na festivalu Transforma

Výstava industriální situace / místo_tvar_program (Architektura konverzí), kterou připravilo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze, se stěhuje do Tábora na multižánrový festival Transforma. Program na Elektrárně začne 30. 6. v 17.00, vernisáž výstavy se uskuteční od 19.00. Další program bude hostit netradiční koncert Lenky Dusilové, které předskočí mladá Tokyo Drift, dále vystoupí DJ a hlavní organizátor Shotgun festivalu Mooris a pražská dvojka Hekaté a Pica Pica.

17.00
Mooris
19.00
Vernisáž výstavy a představení nové publikace:
“Industriální Situace – Místo_Tvar_Program”
Benjamin Fragner
20.00
Tokyo Drift
21.00
Lenka Dusilová
22.00
Hekaté b2b Pica Pica

Více informací o celém festivalu na transforma.cz

Séquin & Knobel: Mapa průmyslové architektury

Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury se v posledních letech zabývalo obecnými principy vzniku průmyslových staveb a areálů, které jsou zároveň základními principy průmyslové civilizace – racionalizací navrhování a provádění, tvůrčí specializací, typizací a globálním transferem zkušeností – aby mohlo porozumět jejich obecným, kulturním hodnotám. Pojímalo proto průmyslové stavby jako komplexní, individuální technicko-architektonická díla, a sledovalo především proces jejich návrhu, původ či autorství. Jedna z případových studií, vytvořených v rámci výzkumného projektu MK ČR NAKI II Industriální architektura, je věnována činnosti „doyena průmyslového stavitelství“ ve Střední Evropě: Projekční kanceláři Carla Arnolda Séquin-Bronnera (1845–1899) a jeho společníka a později nástupce Hilaria Knobela (1854–1921) v Rütti u Curychu, která do Evropy přinesla pokročilé britské metody navrhování textilních továren a celou řadu vlastních konstrukčních inovací a údajně nevrhla více než dvě stovky průmyslových staveb. Výsledky průzkumu, který podnikl Michael Hanak v archivním fondu kanceláře, uloženém archivu Ústavu dějin a teorie architektury ETH v Curychu, byly na místě aktualizovávány a doplněny z dalších zdrojů do po podoby on-line mapy, umožňující tyto poznatky sdílet a rozvíjet. Mapa umožňuje propojit nejen budovy samotné, ale také jejich současné vlastníky, uživatele a obdivovatele, kteří již pro mnohé z nich našli nové využití a smysl.

 

sequin-et-knobel-map