Archiv

Výstava industriální situace / místo_tvar_program (Architektura konverzí) na festivalu Transforma

Výstava industriální situace / místo_tvar_program (Architektura konverzí), kterou připravilo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze, se stěhuje do Tábora na multižánrový festival Transforma. Program na Elektrárně začne 30. 6. v 17.00, vernisáž výstavy se uskuteční od 19.00. Další program bude hostit netradiční koncert Lenky Dusilové, které předskočí mladá Tokyo Drift, dále vystoupí DJ a hlavní organizátor Shotgun festivalu Mooris a pražská dvojka Hekaté a Pica Pica.

17.00
Mooris
19.00
Vernisáž výstavy a představení nové publikace:
“Industriální Situace – Místo_Tvar_Program”
Benjamin Fragner
20.00
Tokyo Drift
21.00
Lenka Dusilová
22.00
Hekaté b2b Pica Pica

Více informací o celém festivalu na transforma.cz

Séquin & Knobel: Mapa průmyslové architektury

Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury se v posledních letech zabývalo obecnými principy vzniku průmyslových staveb a areálů, které jsou zároveň základními principy průmyslové civilizace – racionalizací navrhování a provádění, tvůrčí specializací, typizací a globálním transferem zkušeností – aby mohlo porozumět jejich obecným, kulturním hodnotám. Pojímalo proto průmyslové stavby jako komplexní, individuální technicko-architektonická díla, a sledovalo především proces jejich návrhu, původ či autorství. Jedna z případových studií, vytvořených v rámci výzkumného projektu MK ČR NAKI II Industriální architektura, je věnována činnosti „doyena průmyslového stavitelství“ ve Střední Evropě: Projekční kanceláři Carla Arnolda Séquin-Bronnera (1845–1899) a jeho společníka a později nástupce Hilaria Knobela (1854–1921) v Rütti u Curychu, která do Evropy přinesla pokročilé britské metody navrhování textilních továren a celou řadu vlastních konstrukčních inovací a údajně nevrhla více než dvě stovky průmyslových staveb. Výsledky průzkumu, který podnikl Michael Hanak v archivním fondu kanceláře, uloženém archivu Ústavu dějin a teorie architektury ETH v Curychu, byly na místě aktualizovávány a doplněny z dalších zdrojů do po podoby on-line mapy, umožňující tyto poznatky sdílet a rozvíjet. Mapa umožňuje propojit nejen budovy samotné, ale také jejich současné vlastníky, uživatele a obdivovatele, kteří již pro mnohé z nich našli nové využití a smysl.

 

sequin-et-knobel-map

Večer VCPD FA ČVUT v Juditině věži

Představení nových a nejnovějších publikací Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze při příležitosti dvou desetiletí od jeho založení.

12. května 2022
Knihkupectví Juditina věž
Praha 1, Mostecká 1
od 18.00

Benjamin Fragner: industriální situace / místo_tvar_program (Architektura konverzí)
Jan Zikmund: Hledání univerzality. Kontexty průmyslové architektury v Československu 1945–1992
Lukáš Beran: Industriální architektura: tvůrci a plány

Knihy budou na místě k zakoupení.
Vstup knihkupectvím, vstupné dobrovolné.

Více informací zde.

Seminář připravený VCPD FA ČVUT se zaměřil na dědictví železnice a jeho nové využití

Daří se v České republice chránit dědictví železnice, nacházet pro něj nové využití a prezentovat ho nejširší veřejnosti? Jaké byly počátky výzkumu této specifické oblasti kulturního dědictví u nás a jaký je současný stav jeho poznání? Těmto tématům se věnoval březnový online seminář, který připravilo Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v rámci projektu Railway Heritage for Sustainable Tourism Development – Rail4V4+V.

Seminář zahájila hlavní řešitelka visegrádského projektu Anica Draganić, která působí na katedře architektury a urbanismu na Univerzitě v Novém Sadu v Srbsku. Role moderátorky se ujala Irena Lehkoživová z VCPD FA ČVUT. Jako první vystoupil Benjamin Fragner, který vede VCPD FA ČVUT od jeho založení v roce 2002. Zahraničním účastníkům semináře přiblížil počátky hnutí za záchranu průmyslového dědictví u nás a demolici nádraží Praha-Těšnov v roce 1985. Následoval příspěvek Lukáše Berana z VCPD FA ČVUT, který analyzoval první použití standardních stavebních projektů v rakousko-uherské monarchii. Jan Červinka z VCPD FA ČVUT se soustředil na stinnou stránku probíhající modernizace železniční infrastruktury v České republice. Ta přináší četné a zbytečné demolice výpravních budov, oproti nimž se hledání nového využití drážních staveb ukazuje jako šetrnější řešení. Následoval příspěvek Roberta Kořínka z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Přiblížil historii, potenciál a konverze drážních vodojemů jako specifického typu železničních staveb. Ředitel neziskové organizace Železniční společnost Tanvald Petr Prokeš se věnoval takzvané Zubačce – nejstrmější ozubnicové dráze v České republice a obnově výtopny v Kořenově. Radek Kubala ze spolku Zubrnická museální železnice promluvil o záchraně a obnově 17 kilometrů dlouhé železniční tratě Velké Březno – Lovečkovice – Úštěk, které se spolek věnuje již 30 let stejně jako muzeální prezentaci železniční minulosti regionu. Závěrečný příspěvek Jana Zikmunda z VCPD FA ČVUT představil zahraničním kolegům webové rozhraní Industriální topografie na příkladech železničních památek. Tato databáze slouží k systematickému zpracování, ukládání, propojování a průběžnému vyhodnocování obecných i tematických výzkumů prováděných VCPD FA ČVUT a jeho spolupracovníky.

Následná diskuze účastníků semináře ze všech pěti partnerských zemí se věnovala sdílení zkušeností se záchranou a obnovou železničního dědictví, správou železničních muzeí a sbírek, financováním těchto aktivit a zapojováním místních komunit. Seminář přiblížil bohatý odkaz železnice v České republice a upozornil na nenahraditelnou roli aktivní části občanské společnosti, kterou představují nevládní neziskové organizace. V neposlední řadě poukázal na výjimečnost databáze Industriální topografie a referenčního pracoviště pro průmyslové dědictví v České republice, kterým je VCPD FA ČVUT.

Visegrádský projekt Rail4V4+V se zaměřuje na historii a dědictví železnice ve středoevropském prostoru a její turistický potenciál. Cílem je rovněž zvýšit povědomí o úloze železnice pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu zemí V4 a prezentace železničního dědictví in situ stejně jako v digitálním prostředí. Projekt realizuje pětice partnerských institucí: Platforma za studije kulture CULTstore z Noviho Sadu v Srbsku, Aviscon Tanácsadó és Szolgáltató Kft. z Budapešti, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego z polské Vratislavi, Fakulta architektúry a dizajnu Slovenské technické univerzity v Bratislavě a Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze.

Jan Červinka

VCPD FA ČVUT uspořádalo workshop o konverzích průmyslových staveb ve výuce architektury

Jakou mají pedagogové zkušenost se zadáváním studentských projektů konverzí průmyslových staveb ve výuce architektury za posledních dvacet let? O různých přístupech a pohledech diskutovali pedagogové z Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT, kteří mají s tímto tématem bohaté zkušenosti. Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT uspořádalo 9. prosince 2021 workshop, kterého se zúčastnili prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. a Ing. arch. Tomáš Efler. Za řešitelský tým projektu Studentské grantové soutěže „Hledání aktuálního tématu. Nové využití průmyslového dědictví ve studentských projektech na ČVUT“ byli přítomni Mgr. Jan Červinka, Ing. Petra Boudová, Mgr. art. Lucia Mlynčeková, Bc. Viktoriia Filippova, PhDr. Benjamin Fragner a Mgr. Jan Zikmund, Ph.D. VCPD na workshopu zastupoval rovněž Mgr. Lukáš Beran, Ph.D. Součástí programu byla mimo jiné debata nad koncepcí publikace, která vznikne v rámci projektu příští rok. Vedle studentských projektů v ní dostanou prostor pedagogové obou fakult. Výstupy z projektu se objeví kromě plánované publikace také v databázi Registr průmyslového dědictví VCPD FA ČVUT.

Cílem projektu Studentské grantové soutěže „Hledání aktuálního tématu. Nové využití průmyslového dědictví ve studentských projektech na ČVUT“ je shromáždit, utřídit a vyhodnotit studentské projekty konverzí průmyslových staveb, které byly zadávány v ateliérech na Fakultě architektury a na Fakultě stavební ČVUT od roku 2002, kdy bylo na základě interní grantové soutěže ČVUT na podporu vědy a výzkumu založeno Výzkumné centrum průmyslového dědictví. Kromě archivní evidence si projekt klade za cíl především vysledovat, ověřit a formulovat obecnější principy: argumenty pro opětovné využití opuštěných objektů z hledisek udržitelného rozvoje, památkové péče i jako prostor pro současnou tvorbu a jako hledání aktuálních témat a tendencí urbanismu a architektury, a to nejen v pedagogickém prostředí.

Jan Červinka