Industriální topografie / Zlínský kraj (DVD)

Systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI Ministerstva kultury ČR zahrnuje také Zlínský kraj. Elektronická publikace spojuje vizuální a redakční celistvost tištěné knihy a interaktivitu internetové databáze.

Identifikuje a lokalizuje 234 budov a areálů a je členěna na tři oddělené sekce: rejstříky, mapy a přílohy. Mapy umožňují studium krajinných a urbanistických souvislostí průmyslového dědictví jednotlivých okresů, rejstříky poskytují tematicky průřezový pohled a možnosti třídění (např. dle autorství, lokality, současného stavu atd.). Přílohami jsou pak publikace VCPD FA ČVUT k problematice průmyslového dědictví v obecné, legislativní či regionální rovině, ale i z aplikačního pohledu nového využití, zpřístupněné formou pdf dokumentu.

 

Jan Zikmund (ed.), Industriální topografie / Zlínský kraj (DVD), Praha 2014.

ISBN 978-80-01-05552-6 / autoři Lukáš Beran, Klára Brůhová, Veronika Fousková, Daniel Froněk, Benjamin Fragner, Anna Kašíková, Miroslav Kindl, Irena Lehkoživová, Linda Mašková, Štefan Molnár, Jan Pechánek, Jana Stará, Milan Starec, Vladislava Valchářová, Martin Vonka, Petr Vorlík, Filip Vrána, Jan Zikmund, Michal Zlámaný / koordinace přípravy Petr Vorlík, René Bezvald / jazyková redakce Blanka Kynčlová / odborná recenze Ladislav Buchta, Jan Štětina / grafická úprava Jan Forejt / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska

 

 

obálka
ukázka DVD
ukázka DVD
ukázka DVD
ukázka DVD