Pražská nádraží ne/využitá

Publikace vyšla při příležitosti výstavy a konference Pražská nádraží ne/využitá, které uspořádala Galerie Jaroslava Fragnera, Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT a Tady není developerovo o. s. na začátku března 2012.

Kniha je rozdělená na dvě části. První nabízí příspěvky odborníků z různých sfér na problematiku pražských nádraží z pohledu historie, architektury, urbanismu, průmyslového dědictví a památkové péče. Druhá představuje 18 studentských projektů na nové využití Nákladového nádraží Žižkov, které vznikly v rámci workshopu, pořádaného Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT a Galerií Jaroslava Fragnera na podzim roku 2011. Publikace, výstava a konference je součástí projektu MK ČR v rámci programu NAKI (DF11P01OVV016), Industriální topografie České republiky – Nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity.

 

Benjamin Fragner – Tomáš Skřivan (eds.), Pražská nádraží ne/využitá. Průmyslové dědictví a urbanismus. Alternativní projekty pro Nákladové nádraží Žižkov, Praha 2012.

126 stran; česky, úvod anglicky; ISBN 978-80-01-05009-5 / autoři textů Jan Aulík, Lukáš Beran, Benjamin Fragner, Michal Hlaváček, Pavel Kalina, Petr Krajči, Martin Krise, Jan Sedlák, Tomáš Šenberger, Ladislav Špaček, Tomáš Skřivan, Michal Zlámaný / spolupráce Lukáš Beran, Petr Herman, Matěj Stropnický, Dagmar Tomášová, Vladislava Valchářová, Jan Zikmund  / jazyková redakce Hana Hlušičková / překlad Robin Cassling / odborná recenze Jiří Suchomel / grafická úprava Tomáš Skřivan / návrh loga Štěpán Malovec / tisk Kavka print, a. s. / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera za podpory Ministerstva dopravy České republiky a Českých drah, a. s.

Publikaci je možné stáhnout zde (pdf, 13,5 MB)

 

 

obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy