Industriální topografie / Hlavní město Praha (DVD)

Systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky v rámci programu aplikovaného výzkumu MK ČR – NAKI – zahrnuje nově také hlavní město Prahu. Elektronická publikace spojuje vizuální a redakční celistvost tištěné knihy a interaktivitu internetové databáze.

Obsahuje 370 databázových karet budov a areálů a více než 2000 souborů aktualizované fotografické dokumentace. Je členěna na tři oddělené sekce: rejstříky, mapy a přílohy. Mapy umožňují studium krajinných a urbanistických souvislostí pražského průmyslového dědictví, rejstříky poskytují tematicky průřezový pohled a možnosti třídění (např. dle autorství, lokality, současného stavu atd.). Přílohami jsou pak publikace VCPD FA ČVUT k problematice průmyslového dědictví v obecné, legislativní či regionální rovině, ale i z aplikačního pohledu nového využití, zpřístupněné formou pdf dokumentu: Průmyslové dědictvíPrůmyslové dědictví ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéryCo jsme si zbořili, překlad Charty průmyslového dědictví a publikace z workshopů.

 

Lukáš Beran – Vladislava Valchářová – Petr Vorlík – Blanka Kynčlová (eds.), Industriální topografie / Hlavní město Praha (DVD), Praha 2013.

ISBN 978-80-01-05394-2 / autoři Jana Absolonová, Martina Baláčková, Lukáš Beran, Milan Blažej, Klára Brůhová, Libor Doležal, Zuzana Drahotušská, Václav Dvořák ml., Pavel Fojtík, Benjamin Fragner, Daniel Froněk, Jan Havel, Pavel Jákl, Jaroslav Jásek, Anna Jirousková, Šárka Jiroušková, Anna Kašíková, Zdeněk K. Kovařík, Ondřej Kozák, Tomáš Kužel, Blanka Kynčlová, Miloš Lešikar, Viktor Mácha, David Macháček, Linda Mašková, Tadeáš Matoušek, Veronika Müllerová, Michaela Němcová, Michal Novotný, Veronika Olšovská, Jan Jakub Outrata, Jan Palas, Martin Patera, Jan Pechánek, Jaroslav Pejša, Lenka Popelová, Eva Richterová, Veronika Richterová, Jiří Sedláček, Martin Strakoš, Martin Šenberger, Tomáš Šenberger, Milena Šenbergerová, Tereza Šenbergerová, Vladislava Valchářová, Petra Vinařová, Martin Vonka, Petr Vorlík, Jan Zikmund, Michal Zlámaný / fotografie Viktor Mácha et al. / koordinace přípravy Petr Vorlík, René Bezvald / jazyková redakce Blanka Kynčlová / odborná recenze Richard Biegel, Kateřina Bečková / grafická úprava Jan Forejt / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze

DVD je možné zakoupit v knihkupectví Klubu Za starou Prahu Juditina věž, Univerzitním knihkupectví odborné literatury ČVUT a Galerii Jaroslava Fragnera.

 

 

obálka
ukázka z DVD
ukázka z DVD
ukázka z DVD
ukázka z DVD