Knihovna Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze obsahuje české a zahraniční publikace o průmyslovém dědictví z posledních let a důležitá díla souvisejících oborů. Jádrem knihovny jsou vedle zakoupených publikací také dary Národního technického muzea, prof. Emila Hlaváčka, Ústavu průmyslových staveb FA ČVUT a mnoha dalších příznivců a spolupracovníků VCPD. Cílené doplňování probíhá především ve vazbě na probíhající výzkumné projekty a na základě průběžných rešerší odborného tisku. Publikace uložené v knihovně VCPD je možné vyhledávat v e-katalogu knihovny ústavů 512, 513, 514 Fakulty architektury ČVUT. Publikace VCPD jsou k dispozici prezenčně na pracovišti VCPD v místnosti 304.