Pražský industriál

Jedním z výsledků dlouhodobého projektu Registru průmyslového dědictví je kniha Pražský industriál, kterou VCPD vydalo ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy na konci roku 2005.

Kniha je sestavena jako alternativní průvodce Prahou. Obsahuje 321 hesel, 556 fotografií a 17 map, lokalizujících přesně jednotlivé objekty. Jde jak o stavby technické a dopravní, kterým již věnovali svou pozornost odborní pracovníci specializovaných muzeí, tak díla průmyslové architektury, jejichž hodnotou a potenciálem nového využití se VCPD zabývá.

V roce 2007 vyšla anglická mutace Industrial Prague / Technical Buildings and Industrial Architecture in Prague a o rok později druhé, rozšířené a doplněné vydání Pražského industriálu.

 

Lukáš Beran – Vladislava Valchářová (eds.), Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová architektura Prahy, Praha 2005.

280 stran; česky, ediční poznámka anglicky; 556 fotografií; ISBN 80-239-6198-5 / na přípravě hesel se podíleli Jana Absolonová, Lukáš Beran, Milan Blažej, Zuzana Drahotušská, Eva Dvořáková, Václav Dvořák, Benjamin Fragner, Jiří Grosz, Jaroslav Jásek, Šárka Jiroušková, Dana Kazdová, Zdeněk Kovařík, Matouš Králíček, Veronika Maňasová, Linda Mašková, Michal Novotný, Martin Patera, Lenka Popelová, Martin Šenberger, Tomáš Šenberger, Vladislava Valchářová, Petra Vinařová, Petr Vorlík, Jitka Zamrzlová, Michal Zlámaný / jazyková redakce Marie Platovská, Eva Příhodová / jmenný rejstřík Marie Platovská / překlad Robin Cassling / grafická úprava Jan Forejt / sazba a tisk Studio Element / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT  v Praze ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy

 

 

obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy