Industriální stopy

Katalog výstavy Konverze objektů průmyslového dědictví v České republice 2000–2005, uspořádané v rámci 3. bienále Industriální stopy 2005 v Karlínských studiích.

Výběr většinou již realizovaných a pro veřejnost objevných příkladů nového využití průmyslového dědictví v České republice za uplynulých pět let. Na výstavě a v publikace se představily například realizace nově dokončených i projektovaných konverzí pro pražské Holešovice a Karlín, diskutovaná Vaňkovka v Brně a alternativní využití ostravských industriálních objektů. Výstava zachycuje rozdílné přístupy architektů a investorů ke konverzi více než tří desítek industriálních objektů, často zachráněných před zánikem.

Kurátoři výstavy: Benjamin Fragner a Alena Hanzlová. Industriální stopy. Architektura konverzí v České republice 2000–2005: 6. 9. – 5. 10. / Út–Ne od 12.00 do 19.00 / Karlínská studia, Křižíkova 638, Praha 8-Karlín

 

Benjamin Fragner – Alena Hanzlová, Industriální stopy. Architektura konverzí průmyslového dědictví v České republice 2000–2005 / Vestiges of Industry. Architectural conversion of industrial heritage in the Czech Republic (katalog výstavy, Karlínská studia), Praha 2005.

185 stran; česky, anglicky; ISBN 80-239-5440-7 / texty Benjamin Fragner, Šimon Caban, Alberto Di Stefano, David R. Chisholm, Ladislav Lábus, Josef Pleskot, Karel Spáčil, Tomáš Šenberger, Martin A. Tomáš, Jana Tichá / spolupráce Lukáš Beran, Vladislava Valchářová / jazyková redakce Eva Příhodová / překlad Martin Tharp, Jana Tichá / grafická úprava a sazba Magda Fišerová / tisk Astron Print, s. r. o. / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze

Publikaci je možné stáhnout zde (pdf, 11,4 MB)

 

 

obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy