Industriální topografie / Jihočeský kraj (DVD)

Systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI Ministerstva kultury ČR zahrnuje také Jihočeský kraj. Elektronická publikace spojuje vizuální a redakční celistvost tištěné knihy a interaktivitu internetové databáze.

Identifikuje a lokalizuje 655 budov a areálů a je členěna na tři oddělené sekce: rejstříky, mapy a přílohy. Mapy umožňují studium krajinných a urbanistických souvislostí průmyslového dědictví jednotlivých okresů, rejstříky poskytují tematicky průřezový pohled a možnosti třídění (např. dle autorství, lokality, současného stavu atd.). Přílohami jsou pak publikace VCPD FA ČVUT k problematice průmyslového dědictví v obecné, legislativní či regionální rovině, ale i z aplikačního pohledu nového využití, zpřístupněné formou pdf dokumentu.

 

Jan Zikmund – Jan Červinka – Tomáš Droppa (eds.), Industriální topografie / Jihočeský kraj (DVD), Praha 2014.

ISBN 978-80-01-05551-9 / autoři Jakub Bacík, Klára Brůhová, Lukáš Beran, Jan Červinka, Libor Doležal, Zuzana Drahotušská, Tomáš Droppa, Veronika Fousková, Benjamin Fragner, Adam Hašpica, Patrik Hoffman, Pavel Jákl, Jana Krákorová, Tomáš Kužel, Šárka Jiroušková, Irena Lehkoživová, Ladislav Mergl, Lumír Mlčák, Jan Otýpka, Jaroslav Pejša, Tomáš Řepa, Jiří Sedláček, Milan Starec, Tomáš Šenberger, Milena Šenbergerová, Anna Šubrtová, Filip Tomášek, Vladislava Valchářová, Martin Vonka, Petr Vorlík, Jan Zikmund, Michal Zlámaný, Eva Žáčková / koordinace přípravy Petr Vorlík, René Bezvald / jazyková redakce Blanka Kynčlová / odborná recenze Lenka Popelová, Svatopluk Zídek / grafická úprava Jan Forejt / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska

 

 

obálka
ukázka DVD
ukázka DVD
ukázka DVD
ukázka DVD