Industriální topografie / Olomoucký kraj

Olomouckým krajem pokračuje systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky. Kniha na 306 stranách lokalizuje a identifikuje 757 objektů ve 402 heslech, obsahuje 8 map a 453 černobílých vyobrazení.

Olomouckým krajem pokračuje systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky. Kniha na 306 stranách lokalizuje a identifikuje 757 objektů ve 402 heslech, obsahuje 8 map a 453 černobílých vyobrazení.

Přináší další výsledky projektu MK ČR Industriální topografie České republiky – nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI. Vydalo ji za finanční podpory Olomouckého kraje Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ve spolupráci a s podporou ČKAIT & ČSSI a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

 

Lukáš Beran – Vladislava Valchářová – Jan Zikmund (eds.),  Industriální topografie / Olomoucký kraj, Praha 2013.

306 stran; česky, úvod a ediční poznámka anglicky a německy; 453 fotografií; ISBN 978-80-01-05230-3 / autoři Lukáš Beran, Klára Brůhová, Dita Dvořáková, Benjamin Fragner, Hana Hlušičková, Vendula Jurášová, Robert Kořínek, Irena Lehkoživová, Zuzana Křenková, Martina Potůčková, Tomáš Řepa, Milan Starec, Milan Škobrtal, Vladislava Valchářová, Petr Vorlík, Jan Zikmund, Aneta Zlámalová, Michal Zlámaný / jazyková redakce Hana Hlušičková / překlad Robin Cassling, Susanne Spurná / odborná recenze Pavel Halík / grafická úprava Jan Forejt / sazba a tisk Studio Element / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI, Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Olomouckým krajem

Publikaci je možné zakoupit v knihkupectví Klubu Za starou Prahu Juditina věž, Středisku vzdělávání a informací ČKAIT, Univerzitním knihkupectví odborné literatury ČVUTGalerii Jaroslava FragneraKnihkupectví Ambra na hlavním nádraží v Hradci Králové, Galerii VI PER, Portálu současného umění iumeni.cz a dalších místech.

 

 

obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy