Konverze průmyslové architektury (CD)

Publikace představuje zahraniční konverze průmyslové architektury, mapované v rámci tříletého grantu Dědictví průmyslové éry / Úskalí nového využití pro studenty doktorského studia Fakulty architektury ČVUT v Praze SGS12/202/OHK1/3T/15.

Elektronická publikace poskytuje přehled o jednotlivých projektech formou stručných medailonů, doplněných fotografiemi a odkazy na další informační zdroje. Konverze jsou přehledně tříděny do tematicky spřízněných skupin, vypovídají o podstatných jevech spojených s novým využitím průmyslového dědictví. Záznamy jsou též přístupné na industrialnitopografie.cz v sekci konverze.

 

Anna Sigmundová – Petr Vorlík – Tomáš Skřivan (eds.), Konverze průmyslové architektury (CD), Praha 2014.

ISBN 978-80-01-05561-8 / autoři Jakub Bacík, Lukáš Beran, Petra Boudová, Benjamin Fragner, Štefan Molnár, Jan Pustějovský , Jan Richtr, Anna Sigmundová, Tomáš Skřivan, Kristýna Stará, Daniela Šimková, Pavel Štorek, Vladislava Valchářová, Tereza Vokurková, Petr Vorlík, Jan Zikmund / jazyková redakce Alena Sigmundová / grafická úprava Štefan Molnár, Anna Sigmundová, Tomáš Skřivan / příprava dat René Bezvald / odborná recenze Eva Dvořáková, Petr Urlich / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze

 

 

obálka
ukázka z DVD
ukázka z DVD
ukázka z DVD