Industriál Prahy 3. Technické stavby a průmyslová architektura

Oživit jeho průmyslovou paměť a atmosféru Prahy 3 se snaží publikace, která vznikla v rámci 5. bienále Industriální stopy a Archifestu 2009 jako průvodce po technických stavbách a dílech průmyslové architektury. VCPD ji vydalo ve spolupráci s občanským sdružením Přátelé Prahy 3 o. s. a s finanční podporou Městské části Praha 3.

Jednotlivé kapitoly s postupně věnují formám dělnického bydlení na Žižkově, rozvoji městské vybavenosti ve druhé polovině 19. století, drobným dílnám a provozům ve dvorcích činžovních domů, a také větším továrnám, jako byla Kapslovna na Parukářce či Fuchsova továrna u Olšanských hřbitovů. Dále se věnuje velkorysým komunikačním a dopravním stavbám předválečného období, jakou je Nákladové nádraží. Území třetí městské části má za sebou dramatické proměny a další je v budoucnu čekají. Průmyslové a technické stavby svým jedinečným charakterem mohou pomoci jeho další vývoj zakotvit a nasměrovat.

Po vydání publikace uspořádalo VCPD dne 18. října 2009 také krátkou nedělní procházku po budovách v publikaci obsažených – do rekonstruované měnírny na Hrabovce i do skladiště Nákladového nádraží.

 

Lukáš Beran – Vladislava Valchářová, Industriál Prahy 3. Technické stavby a průmyslová architektura, Praha 2009.

48 stran; česky, úvod anglicky; 54 vyobrazení; ISBN 978-80-01-04386-8 / fotografie Lukáš Beran / překlad Robin Cassling / grafická úprava Jan Forejt / sazba a tisk Studio Element / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze ve spolupráci s občanským sdružením Přátelé Prahy 3 o. s. a městskou částí Praha 3

Publikaci je možné zakoupit v Galerii Jaroslava Fragnera.

 

obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
Před někdejší měnírnou na Hrabovce, nyní centrálním dispečinkem pražského železničního uzlu - foto: Vladislava Valchářová
U Nákladového nádraží - foto: Vladislava Valchářová