Industriální topografie / Ústecký kraj

První díl Industriální topografie, věnovaný Ústecku, představuje kraj, který počtem objektů průmyslového dědictví a typologickou pestrostí, velkorysostí architektonických řešení industriálních budov i technických koncepcí patří k nejpozoruhodnějším v České republice. Lokalizuje 778 staveb a areálů ve 587 heslech, obsahuje 17 map a 570 černobílých vyobrazení.

Kniha je součástí projektu MK ČR Industriální topografie České republiky – nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI. Vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska při příležitosti 6. Mezinárodního bienále Industriální stopy 2011 a Dnů evropského dědictví 2011.

 

Vladislava Valchářová (ed.) – Lukáš Beran – Jan Zikmund, Industriální topografie / Ústecký kraj, Praha 2011.

368 stran; úvod a ediční poznámka anglicky a německy; 570 ilustrací; ISBN 978-80-01-04833-7 / spolupráce Michaela Balášová, Dita Dvořáková, Radovan Folk, Ivan Grisa, Pavel Jákl, Petr Joza, Miroslav Kindl, Zuzana Křenková, Irena Lehkoživová, Viktor Mácha, Jan Němec, Adéla Poubová, Petr Rak, Milan Starec, Tomáš Šenberger, Tomáš Voldráb, Martin Vonka, Petr Vorlík, Michal Zlámaný / překlad Robin Cassling, Susanne Spurná / odborná recenze Eva Dvořáková, Pavel Halík / grafická úprava Jan Forejt / sazba a tisk Studio Element / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Publikaci je možné zakoupit v knihkupectví Klubu Za starou Prahu Juditina věž, Informačním centru ČKAIT, Univerzitního knihkupectví odborné literatury ČVUTGalerii Jaroslava Fragnera, Galerii VI PER, Portálu současného umění iumeni.cz, knihkupectví BioBooks a dalších místech a dalších místech.

 

 

obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy