logo_fa_vcpd_nove

 

 

 

 

Výzkumné centrum průmyslového dědictví bylo zřízeno 1. května 2002 při Českém vysokém učení technickém v Praze, od roku 2010 je pracovištěm Fakulty architektury ČVUT. Se systematickým mapováním průmyslového dědictví, památek techniky a průmyslu na území České republiky sleduje hlediska historie a teorie architektury, památkové péče a urbanismu, iniciuje alternativní projekty nového využití průmyslového dědictví, které mají odezvu v pedagogické činnosti Fakulty architektury, v magisterském a především doktorském studijním programu.

Mezioborovým zaměřením VCPD FA ČVUT usiluje o spolupráci širokého spektra institucí, připomíná historickou zkušenost i cíle udržitelného rozvoje, propojuje aktivity odborné veřejnosti i zaujatých dobrovolných nadšenců. Bylo u vzniku celostátní platformy pro záchranu a nové využití průmyslového dědictví Industriální stopy.

VCPD FA ČVUT bylo v letech 2011–2014 řešitelem výzkumného projektu Industriální topografie České republiky v programu NAKI (národní a kulturní identity) Ministerstva kultury ČR. Vyústěním je souhrnná internetová mapa průmyslového dědictví, zpřístupněná veřejnosti.

V letech 2016–2020 bylo VCPD FA ČVUT řešitelem projektu Industriální architektura. Památka průmyslového dědictví jako technicko-architektonické dílo a jako identita místa, podpořeném opět v programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky (NAKI II).

V roce 2023 VCPD FA ČVUT zahájilo projekt Průmyslová architektura druhé poloviny 20. století. Extenze, transformace a identita, podpořeném také v programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky (NAKI III).

VCPD FA ČVUT je členem mezinárodní organizace pro ochranu průmyslového dědictví TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage).