logo_fa_vcpd_nove

 

 

 

 

Výzkumné centrum průmyslového dědictví bylo zřízeno 1. května 2002 při Českém vysokém učení technickém v Praze, od roku 2010 je pracovištěm Fakulty architektury ČVUT. Se systematickým mapováním průmyslového dědictví, památek techniky a průmyslu na území České republiky sleduje hlediska historie a teorie architektury, památkové péče a urbanismu, iniciuje alternativní projekty nového využití průmyslového dědictví, které mají odezvu v pedagogické činnosti Fakulty architektury, v magisterském a především doktorském studijním programu.

Mezioborovým zaměřením VCPD FA ČVUT usiluje o spolupráci širokého spektra institucí, připomíná historickou zkušenost i cíle udržitelného rozvoje, propojuje aktivity odborné veřejnosti i zaujatých dobrovolných nadšenců. Bylo u vzniku celostátní platformy pro záchranu a nové využití průmyslového dědictví Industriální stopy.

VCPD FA ČVUT bylo v letech 2011–2014 řešitelem výzkumného projektu Industriální topografie České republiky v programu NAKI (národní a kulturní identity) Ministerstva kultury ČR. Vyústěním je souhrnná internetová mapa průmyslového dědictví, zpřístupněná veřejnosti.

1. března 2016 zahájilo VCPD FA ČVUT práci na pětiletém projektu Industriální architektura. Památka průmyslového dědictví jako technicko-architektonické dílo a jako identita místa, podpořeném opět v programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky (NAKI II).

VCPD FA ČVUT je členem mezinárodní organizace pro ochranu průmyslového dědictví TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage).