Průmyslové dědictví Ústeckého kraje – mapování a revitalizace

Sborník z  mezioborového setkání, na kterém se formulovala funkce a smysl průmyslového dědictví v Ústeckém kraji, dotýkající se historie regionu i aktuální problematiky brownfields. Publikace obsahuje konferenční příspěvky a také charakteristiky budov, zhlédnutých během exkurze.

 

Lukáš Beran – Vladislava Valchářová (eds.), Průmyslové dědictví Ústeckého kraje – mapování a revitalizace, Praha 2008.

112 stran; česky, úvod anglicky a německy; ISBN 978-80-01-04114-7 / spolupráce Benjamin Fragner, Tomáš Šenberger, Petr Urlich, Petr Vorlík, Jan Zikmund / autoři příspěvků Jan Jehlík (Ústav urbanismu FA ČVUT v Praze), Martin Pondělík – Petr Fiala (Ústecký kraj), Ivan Vaníček – Daniel Jirásko – Martin Havlice (Katedra geotechniky FSv ČVUT v Praze), Libuše Pokorná (Oblastní muzeum v Mostě), Lenka Burgerová (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK), Martin Krsek (Muzeum města Ústí nad Labem), Ladislav Stančík (Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP v Ústí nad Labem), Günter Bayerl (Lehrstuhl für Technikgeschichte BTU Cottbus) / překlad Robin Cassling, Susanne Spurná / grafická úprava Jan Forejt / sazba a tisk Studio Element / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze

Publikaci je možné stáhnout zde (pdf, 6,3 MB).

 

 

obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy