Industriální topografie / Středočeský kraj (DVD)

Systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI Ministerstva kultury ČR zahrnuje také Středočeský kraj. Elektronická publikace spojuje vizuální a redakční celistvost tištěné knihy a interaktivitu internetové databáze.

Identifikuje a lokalizuje 1223 budov a areálů a je členěna na tři oddělené sekce: rejstříky, mapy a přílohy. Mapy umožňují studium krajinných a urbanistických souvislostí průmyslového dědictví jednotlivých okresů, rejstříky poskytují tematicky průřezový pohled a možnosti třídění (např. dle autorství, lokality, současného stavu atd.). Přílohami jsou pak publikace VCPD FA ČVUT k problematice průmyslového dědictví v obecné, legislativní či regionální rovině, ale i z aplikačního pohledu nového využití, zpřístupněné formou pdf dokumentu.

 

Vladislava Valchářová (ed.), Industriální topografie / Středočeský kraj (DVD), Praha 2014.

ISBN 978-80-01-05551-9 / autoři Lukáš Beran, Zdeněk Beran, Milan Blažej, Jan Červinka, Libor Doležal, Zuzana Drahotušská, Tomáš Droppa, Václav Dvořák ml., Dita Dvořáková, Eva Dvořáková, Veronika Fousková, Benjamin Fragner, Daniel Froněk, Olga Groszová, Hana Hlušičková, Michal Horáček, Pavel Jákl, Jaroslav Jásek, Šárka Jiroušková, Tereza Kaňková, Vladislav Kopřiva, Robert Kořínek, Tomáš Kužel, Viktor Mácha, Linda Mašková, Jan Pechánek, Jaroslav Pejša, Tomáš Řepa, Jiří Sedláček, Vlastislav Smutný, Milan Starec, Tomáš Šenberger, Petra Vinařová, Tomáš Voldráb, Martin Vonka, Vladislava Valchářová, Petr Vorlík, Jan Zikmund, Michal Zlámaný / koordinace přípravy Petr Vorlík, René Bezvald / odborná recenze Lenka Popelová, Svatopluk Zídek / grafická úprava Jan Forejt / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska

 

 

obálka
ukázka DVD
ukázka DVD
ukázka DVD
ukázka DVD