3. mezinárodní bienále Industriální stopy 2005 (DVD)

Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT vydává na DVD multimediální sborník, shrnující akce 3. mezinárodního bienále Industriální stopy, věnovaného možnostem, smyslu a úskalím architektonických konverzí industriálních objektů. Bienále se uskutečnilo v září loňského roku v Praze a na Kladně.

Vzhledem k mezioborové povaze Bienále a různorodostí jednotlivých jeho akcí se VCPD rozhodlo vydat sborník v podobě dvojjazyčného, interaktivního a přehledně členěného DVD. Jeho kapacita umožnila nejen archivovat veškeré dokumenty mezinárodní konference, panely čtyř výstav a PDF verze čtyř publikací, které u příležitosti bienále VCPD vydalo, ale i přiblížit atmosféru jednotlivých akcí pomocí souborů fotografií a především obsáhlých videozáznamů. VCPD na přípravě sborníku úzce spolupracovalo s Centrem audiovizuálních studií FAMU a výsledek dokazuje, že i v historii ukotvený výzkum lze presentovat zcela soudobou a atraktivní audiovizuální formou.

 

3. mezinárodní bienále Industriální stopy 2005 (elektronický sborník bienále – DVD)

na přípravě spolupracovali Lukáš Beran, Lenka Popelová, Michal Zlámaný (VCPD ČVUT), Michal Klodner, Václav Ondroušek, Eva Fuxová a Jan Dufek (CAS FAMU) / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze