Zbůch 2015. Znovuobjevení hornické krajiny

Dvojjazyčná publikace přibližuje hledání cest rozvoje transformujícího se mikroregionu západočeské uhelné pánve a jejího centra – obce Zbůch.

Vychází z výsledků mezioborového mezinárodního workshopu Zbůch 2015 aneb Vize pro znovuobjevování hornické kulturní krajiny Plzeňska, který se uskutečnil v říjnu a v listopadu roku 2015. I přesto, že se zde těžilo černé uhlí více než 400 let, zůstávala a zůstává Plzeňská pánev vždy trochu v pozadí za Kladenskem a Ostravskem. Po dlouhém období vazby na těžbu uhlí a jejím následném utlumení a zastavení prochází území v současnosti hledáním nové identity. Postupně mizející stopy silně industriální krajiny kontrastují s absencí další vize. Publikace předkládá různé přístupy při hledání identity místa na úrovni lokální i regionální.

Workshop a publikace jsou součástí grantu SGS15/219/OHK1/3T/15 Průmyslové dědictví v ohnisku kulturní krajiny (hlavní řešitel Petra Boudová). Vydání knihy podpořila Fakulta architektury ČVUT v Praze a Hornicko historický spolek Západočeských uhelných dolů.

 

Jakub Bacík – Lukáš Beran – Petra Boudová – Benjamin Fragner – Veronika Kastlová – Štefan Molnár – Petr Vorlík – Jan Zikmund (eds.), Zbůch 2015. Znovuobjevení hornické krajiny, Praha 2015.

156 stran; česky, anglicky; 148 barevných vyobrazení a plánů; ISBN 978-80-01-05855-8 / organizátoři workshopu a editoři publikace Jakub Bacík, Lukáš Beran, Petra Boudová, Benjamin Fragner, Veronika Kastlová, Štefan Molnár, Petr Vorlík, Jan Zikmund / autoři textů Jakub Bacík, Lukáš Beran, Petra Boudová, Benjamin Fragner, Veronika Kastlová, Lucie Jonášová, Marcel Tomášek, Petr Vorlík / autoři projektů Zuzana Bečvářová, Inés Brotons Borrell, Lucie Divišová, Veronika Dolejšová, Jiřina Dvořáková, Markéta Ekrtová, Tanya Galchenya, Lennert Hupkes, Jakub Křička, Matúš Kúdeľa, Savka Marenić, Emmanuelle Metz, Radomír Paulus, Clémentine Peturkenne, Lucie Pňačková, Kateřina Pojarová, Simona Popadić, Lele Song, Romana Šteflová, Jitka Tomiczková, Katerina Vlachmpei, Lucie Vopičková, Klára Žídková, Lukáš Žitný / pamětníci Václav Kraus, Reinhold Pluhař, Václav Straka, Josef Vostárek / video Veronika Kastlová, Jiří Kůs / odborný recenzent Jiří Palacký / překlad Robin Cassling, Veronika Kastlová, Jana Kinská / grafická úprava a sazba Jan Zikmund / technická spolupráce Jan Forejt, Gabriel Fragner, Jiří Klíma / tisk Formall CWS / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze

Publikaci je možné zakoupit v  knihkupectví Klubu Za starou Prahu Juditina věž, Galerii VI PER, Knihkupectví Karolinum, Portálu současného umění iumeni.cz a dalších místech.

ukázka z knihy

 

zbuch2016-1-foto_gabriel_fragner zbuch2016-2-foto_gabriel_fragner zbuch2016-3-foto_gabriel_fragner zbuch2016-4-foto_gabriel_fragner zbuch2016-5-foto_gabriel_fragner