Ke stažení

Domy lomy

U příležitosti vyhlídkového symposia Přehlížené, drobné, zapomenuté industriální stopy v krajině a městech (více zde) připravila iniciativa Nezevli jen tak ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví mapu Srbska u Berouna a okolí.

Industriální topografie. Průmyslové dědictví a role akademické sféry

Metodika mapuje základní možnosti zapojení akademické sféry do procesu dokumentace, vyhodnocování, osvěty a záchrany průmyslového dědictví. 

Mlýny bratří Winternitzů

Publikace Mlýny bratří Winternitzů přichází v době, kdy se rozhoduje o budoucnosti výjimečné industriální památky a celého souvisejícího areálu bývalých Automatických mlýnů v Pardubicích.

Charta průmyslového dědictví TICCIH

Charta průmyslového dědictví, kterou formulovala Mezinárodní organizace pro ochranu průmyslového dědictví TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) a zveřejnila roku 2003 v ruském Nižném Tagilu dnes představuje především souhrnné, obecně platné a lapidární východisko pro projekty výzkumu, záchrany, pro památkovou ochranu i další užití či transformaci industriálních staveb a areálů.

Pražská nádraží ne/využitá

Publikace vyšla při příležitosti výstavy a konference Pražská nádraží ne/využitá, které uspořádala Galerie Jaroslava Fragnera, Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT a Tady není developerovo o. s. na začátku března 2012.