Industriální topografie / Královéhradecký kraj

Královéhradeckým krajem pokračuje systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky. Kniha na 368 stranách lokalizuje a identifikuje 757 objektů ve 532 heslech, obsahuje 9 map a 537 černobílých vyobrazení.

Přináší další výsledky projektu MK ČR Industriální topografie České republiky – nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI. Vydalo ji Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ve spolupráci a s podporou ČKAIT & ČSSI a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

 

Vladislava Valchářová (ed.), Industriální topografie / Královéhradecký kraj, Praha 2012.

368 stran; česky, úvod a ediční poznámka anglicky a německy; 537 fotografií; ISBN 978-80-01-05143-6 / autoři Lukáš Beran, Milan Dospěl, Dita Dvořáková, Veronika Fousková, Benjamin Fragner, Hana Hlušičková, Pavel Jákl, Robert Kořínek, Alena Křížková, Irena Lehkoživová, Zuzana Křenková, Jakub Potůček, Viktor Mácha, Tomáš Řepa, Petr Vorlík, Jan Zikmund, Michal Zlámaný / jazyková redakce Hana Hlušičková / překlad Robin Cassling, Susanne Spurná / odborná recenze Pavel Halík / grafická úprava Jan Forejt / sazba a tisk Studio Element / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Publikaci je možné zakoupit v knihkupectví Klubu Za starou Prahu Juditina věž, Středisku vzdělávání a informací ČKAIT, Univerzitním knihkupectví odborné literatury ČVUTGalerii Jaroslava FragneraKnihkupectví Ambra na hlavním nádraží v Hradci Králové, Galerii VI PER, Portálu současného umění iumeni.cz a dalších místech.

 

 

obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy