Architektura ve službách motorismu

Automobilismus v první polovině dvacátého století dramaticky poznamenal strukturu osídlení i krajiny. Nový, prudce se rozvíjející fenomén přinesl také široké spektrum půvabných architektonických projevů. Kniha sleduje jejich zrod a raný vývoj – roli architekta i stavebníka, dopady motorismu na obraz měst a silniční sítě, firemní a propagační strategii, a zejména pestrou stavební kulturu služeb motorismu.

Vydáno v rámci projektů NAKI MK ČR 2012–2013 (DF11P01OVV016), Industriální topografie České republiky – nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity (řešitel Benjamin Fragner); SGS ČVUT 2013 (SGS12/202/OHK1/3T/15), Dědictví průmyslové éry / Úskalí nového využití (řešitel Anna Kašíková) a s podporou Fakulty architektury ČVUT v Praze.

 

Petr Vorlík (ed.), Architektura ve službách motorismu, Praha 2013.

126 stran; česky, anotace anglicky; ISBN 978-80-01-05220-4 / autoři Ondřej Beneš, Klára Brůhová, Eva Dvořáková, Jan Falta, Karel Hájek , Mariana Holá, Miloš Hořejš, Martina Hrabová, Anna Kašíková, Jan Králík, Jiří Křížek, Jakub Potůček, Ivan Rous, Milan Rudik, Oldřich Ševčík, Petra Vinařová, Petr Vorlík, Jaroslav Zeman, Ladislav Zikmund-Lender / jazyková redakce Vlasta Popelová / odborná recenze Štefan Šlachta, Bystrík Bezák, Jiří Hulák / překlad Robin Cassling / grafická úprava Jan Zikmund / tisk Signpek s. r. o. / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze

Publikaci je možné zakoupit v knihkupectví Klubu Za starou Prahu Juditina věž.

 

 

obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy