Historické pivovary Kolínska

Publikace mapuje historii pivovarnictví na Kolínsku od středověku do současnosti. Odborné texty pochází z dlouholetého výzkumu autorů a jsou doplněny řadou raritních fotografií a přesnou lokalizací GPS.

 

Jaroslav Pejša – Milan Starec, Historické pivovary Kolínska, Praha 2011.

60 stran; česky, anglicky, německy; 119 fotografií; ISBN 978-80-01-04717-0 / autorská spolupráce Pavel Jákl, Jan Zikmund / na přípravě se podíleli Lukáš Beran, Vlasta Doležalová, Benjamin Fragner, Ladislav Jouza, Vladislava Valchářová / překlad Robin Cassling, Susanne Spurná / odborná recenze Zuzana Miškovská, Marie Platovská / grafická úprava Vlasta Doležalová / dtp a tisk Nakladatelství Lesnická práce, s. r. o. / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT a Černokostelecký pivovarský archiv a muzeum o. p. s.

Publikaci je možné zakoupit v krámku Černokosteleckého zájezdního pivováru.

 

 

obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy

Pivovary poté. Rekonstrukce a konverze

Publikace představuje příklady konverzí, rekonstrukcí a revitalizací padesáti osmi pivovarů, doplněné specifickými příklady dalšího využití industriálních staveb. Texty jsou doplněny fotografiemi pivovarů před a po konverzi a přesnou lokalizací GPS.

 

Pavel Jákl – Milan Starec, Pivovary poté. Konverze a rekonstrukce, Praha 2011.

52 stran; česky, anglicky, německy; 243 fotografií; ISBN 978-80-01-04754-5 / spolupráce Lukáš Beran, Benjamin Fragner, Vladislava Valchářová, Jan Zikmund / na přípravě se podíleli Miroslav Anger, Libor Doležal, Vlasta Doležalová, Daniel Froněk, Tomáš Havrda, Jan Hájek, Daniela Javorčeková, Šárka Jiroušková, Jan Klinecký, Vladimír Lažanský, Pavel Prouza, Jan Rosák, Alexandr Skalický, Robin Tesárek, Marek Tichý, Jiří Vaníček, Tomáš Vodochodský, Eva Volfová / překlad Robin Cassling, Susanne Spurná / grafická úprava Vlasta Doležalová / dtp a tisk Nakladatelství Lesnická práce, s. r. o. / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT  v Praze a Černokostelecký pivovarský archiv a muzeum o. p. s.

Publikaci je možné zakoupit v krámku Černokosteleckého zájezdního pivováru.

 

 

obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy

Pivo & cukr. Bilance mizející průmyslové éry II

Publikace připomíná zbořené pivovary a cukrovary po roce 1945. Neklade si z cíl komplexně zmapovat zcela všechny zbourané pivovary a cukrovary, nýbrž se soustředí na podniky, jež byly ve větší míře ovlivněny přestavbou po druhé polovině 19. století. Texty jsou doprovázeny bohatou obrazovou dokumentací nikdy nepublikovaných fotografií a přesnou lokalizací GPS.

 

Daniel Froněk – Pavel Jákl – Milan Starec, Pivo & cukr. Bilance mizející průmyslové éry II, Praha 2011.

88 stran; česky, anglicky, německy; 220 fotografií; ISBN 978-80-01-04717-0 / editor Jan Zikmund / spolupráce Lukáš Beran, Benjamin Fragner, Vladislava Valchářová / na přípravě se podíleli Miroslav Anger, Libor Doležal, Vlasta Doležalová, Miroslav Hrubeš, Michael Viktořík, Tomáš Vodochodský / překlad Robin Cassling, Susanne Spurná / grafická úprava Vlasta Doležalová / dtp a tisk Nakladatelství Lesnická práce, s. r. o. / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze a Černokostelecký pivovarský archiv a muzeum o. p. s.

Publikaci je možné zakoupit v krámku Černokosteleckého zájezdního pivováru.

 


obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy

Průmyslové dědictví ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry

Současná doba je do jisté míry přelomová – mění se vnímání hodnot industriálních objektů a mění se i názory odborné i širší veřejnosti na jejich ochranu. Co jsme si už zbořili a co nám ještě zbourají? Záchranu nabízí nové využití – k čemu ale? Jiná výrobní náplň, nová muzea, byty, kanceláře? A kde na to všechno najít peníze? Jednotliví autoři publikace kladou i další otázky, snaží se hledat odpovědi a východiska.

Publikaci připravili Benjamin Fragner a Vladislava Valchářová ve spolupráci s Lukášem Beranem, Janem Zikmundem a Monikou Klimentovou a vydána byla ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČSSI & ČKAIT, Mezinárodním visegrádským fondem a British Council.

Autoři: Kateřina Bečková, Michal Bednář, Lukáš Beran, Zdeněk Dražil, Bill Ferris, Benjamin Fragner, Blažena Gehinová, Hana Geiplová, Piotr Gerber, Pavel Hamza, Sebastian Hettchen, Csaba Holló, Martin Holota, Jan Hozák, Václav Jandáček, Daniela Javorčeková, Martin J. Kadrman, Stanisław Karczmarczyk, Petr Klápště, Eva Klápšťová, Monika Klimentová, Dagmar Knotková, Kateřina Kreislová, Václav Kruliš, Alena Kubová, Diarmaid Lawlor, Petra Mašitová, Miloš Matěj, Steve Miller, Zygmunt Rawicki, Ivan Rynda, Lars Scharnholz, Milan Starec, Martin Stockley, Jiří Suchomel, Jan Šatava, Dagmar Škodová-Parmová, Dagmar Šubrtová, Norbert Tempel, Pavla Trantinová, Slávka Vieweghová, Martin Vonka a Petr Vorlík.

 

Benjamin Fragner – Vladislava Valchářová (eds.), Průmyslové dědictví ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry / Industrial Heritage in the Void between Professionals and Amateurs, Praha 2010.

220 stran; česky a anglicky; 129 ilustrací; ISBN 978-80-01-04521-3 / spolupráce Lukáš Beran, Jan Zikmund, Monika Klimentová / překlad Robin Cassling, Vojtěch Nosek, Soňa Poláčková, Vladislava Valchářová, Lukáš Beran / odborná recenze Ivan Jakubec / grafická úprava Jan Forejt / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI a British Council / podpořil Mezinárodní visegrádský fond a British Council

Publikaci je možné zakoupit v internetovém knihkupectví Kosmas nebo stáhnout zde (pdf, 6,8 MB)

 

 

obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy

Ještěd / evidence hodnot poválečné architektury

Televizní vysílač a horský hotel Ještěd je jedinečným dílem v siluetě i detailu, prvořadou památkou a symbolem města a kraje. Zachování hodnot architektury druhé poloviny dvacátého století však otevírá řadu otázek. Proto se na Ještědu sešli architekti, památkáři, historici i teoretici architektury, a výsledkem je tato publikace. Jejími autory jsou Ondřej Beneš, Lukáš Beran, Matúš Dulla, Benjamin Fragner, Ondřej Fischer, Jiří Křížek, Miroslav Masák, Jana Pauly, Miloš Solař, Oldřich Ševčík, Pavel Škranc, Rostislav Švácha a Petr Vorlík.

Díla architektury šedesátých let vzbuzují v posledních letech narůstající zájem veřejnosti. Byly vydány první knihy, mapující a interpretující dané období, byli rozpoznáni důležití tvůrci, uspořádány výstavy. Zároveň jsou však další stavby nevhodně přestavovány a jejich detailně navržené interiéry i charakteristická opláštění ničeny, anebo mizí bez rozmyslu rovnou stavby celé – a ani intervence jejich dosud žijících autorů tomu nezabrání. Rozhodnutí o památkové ochraně staveb tohoto období lze v České republice sečíst doslova na prstech jedné ruky. Televizní věž a horský hotel Ještěd coby národní kulturní památka je o to výraznější výjimkou. Snad proto se interpretace významu a rozsahu jeho zákonné ochrany tak překvapivě rozrůznily.

Ještěd byl prohlášen kulturní památkou již roku 1998 a k počátku roku 2006 získal i statut národní kulturní památky – ten totiž vyžaduje jeho nominace na Seznam světového dědictví UNESCO. K přípravě úvodní nominační dokumentace stavby (na Ústředním odborném pracovišti NPÚ) přizvala Ing. arch. Věra Kučová roku 2007 Výzkumné centrum průmyslového dědictví, kde na ní pracoval Mgr. Lukáš Beran. Jako klíčový pro další užívání stavby se tehdy zřetelně ukázal stav autorských interiérů horského hotelu a restaurace. Proto na objednávku NPÚ během roku 2008 Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. zpracoval v rámci VCPD ČVUT spolu s externími specialisty na stavebně-historický průzkum obsáhlou pasportizaci všech interiérových prvků, rozbor jejich charakteru a míry autenticity a vytvořil první návrh postupu jejich rekonstrukce jakožto základ odborné diskuse.

Pracovní kolokvium sezvalo VCPD ČVUT do salonku hotelu Ještěd na 11. března 2009. Památkáři, architekti, historici a teoretici architektury si ještě předchozího dne v Liberci prohlédli jiné dílo architekta Karla Hubáčka, Obchodní středisko Ještěd – mnozí z nich naposled, neboť jeho demolice začala čtrnáct dní nato. Debata se tak přirozeně rozšířila na celou problematiku ochrany poválečné architektury. Na základě referátů, na tomto setkání přednesených, vznikla publikace Ještěd / evidence hodnot poválečné architektury.

Památkovou ochranu budovy zde popsal a proces nominace na seznam UNESCO zde vysvětluje Mgr. Jiří Křížek. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. seznamuje s výsledky zmíněné pasportizace jejích interiérů. Stanovisko k jejich rekonstrukci formulovala Johanna Pauly, PhDr. Pavel Škranc přibližuje a interpretuje umělecká díla, která tvoří nedílnou součást stavby. Stať Ing. Ondřeje Fischera, DrSc., pak vysvětluje některá méně známa konstrukční řešení věže. Teoretický výklad stavby na Ještědu představují doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., a Ing. arch. Ondřej Beneš, prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc., nabízí jako paralelu Nový most v Bratislavě. Svoji zkušenost se zapisováním staveb na seznam kulturních památek zde popisuje jak architekt, tedy prof. Ing. arch. Miroslav Masák dr. h. c., tak historik ­– prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. Konkrétní problémy, které bude muset rekonstrukce Ještědu vyřešit, závěrem shrnuje Ing. arch. Miloš Solař. Příspěvky doplňuje přepis záznamu závěrečné diskuse, moderované prof. Ing. arch Petrem Urlichem, do níž vstoupili také prof. Ing. arch. Jiří Suchomel, PhDr. Josef Štulc, prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Mgr. Martin Strakoš či Mgr. Jakub Potůček. Po setkání na Ještědu byla všem účastníkům a hostům rozeslána anketa, ve které mohli podrobně zachytit svůj názor na budoucí zacházení s konkrétními prvky stavby a její vyhodnocení je součástí publikace.

 

Petr Vorlík – Benjamin Fragner – Lukáš Beran (eds.), Ještěd / evidence hodnot poválečné architektury, Praha 2010.

96 stran, česky, úvod a resumé anglicky, 23,5 cm, 24 ilustrací, ISBN 978-80-01-04475-9 / spolupráce Vladislava Valchářová, Jan Zikmund / překlad Robin Cassling / odborná recenze Věra Kučová, Petr Kratochvíl / grafická úprava Jan Forejt / sazba a tisk Studio Element / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví a Fakulta architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Národním památkovým ústavem

Publikaci je možné zakoupit v knihkupectví Klubu Za starou Prahu Juditina věž nebo stáhnout zde (pdf, 3,06 MB).

 

 

obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
Interiér baru horského hotelu Ještěd v původním stavu. Snímek z archivu Otakara Binara.
Interiér baru horského hotelu Ještěd dnes - foto: Lukáš Beran
Snímek ze setkání na Ještědu - foto: Vladislava Valchářová
Publikace byla představena 5. února 2010 v Café Technika, v nové budově Národní technické knihovny v Praze-Dejvicích - foto: Jan Zikmund
Zleva Ondřej Beneš, Lukáš Beran, Jiří Křížek, Petr Vorlík, Miroslav Masák, Rostislav Švácha, Lidie Vajnerová a Benjamin Fragner - foto: Jan Zikmund
foto: Jan Zikmund