Průmyslové dědictví

Sborník příspěvků k mezinárodnímu bienále Industriální stopy vydává pod názvem Průmyslové dědictví / Industrial Heritage Výzkumné centrum průmyslového dědictví Českého vysokého učení technického v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČSSI & ČKAIT.

Industriál Libereckého kraje

Při příležitosti 4. mezinárodního bienále Industriální stopy 2007 byla ve spolupráci a s finanční podporou Libereckého kraje a statutárního města Liberec vydána publikace, navazující svým řešením na průvodce Pražský industriál a opět připravená na základě informací, shromážděných při práci na dlouhodobém projektu on-line Registru průmyslového dědictví. Kniha slouží jako alternativní průvodce Libereckým krajem, po někdejších okresech Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Semily. Obsahuje 303 hesla, 12 map a 430 fotografií. 

Druhý dech průmyslové architektury

Sborník z výstavy studentských projektů na téma nové využití průmyslových objektů a areálů jako podnět nebo nástroj územního rozvoje.

Industriál_paměť_východiska

Staré fabriky, užitkové a výrobní haly, pivovary, jatky, cukrovary, vodárny a vodojemy, mlýny a vodní díla, nádraží, hutě, vápenky nebo důlní věže patří do české a moravské krajiny a do obrazu našich měst stejně neodmyslitelně jako historické památky.

Vodní dílo v krajině

Výzkumné centrum průmyslového dědictví uspořádalo 21. června 2006 konferenci Vodní dílo v krajině. Setkání proběhlo na palubě lodi při plavbě deseti labskými zdymadly z Poděbrad do Mělníka. Itinerář plavby a texty konferenčních příspěvků obsahuje i stejnojmenný sborník. Projekt je součástí rozvojového programu MŠMT ČR Mezioborová hlediska vývoje technických odvětví a průmyslové architektury na území České republiky se zřetelem k jejich typologii.