Technické a industriální stavby Prahy (CD)

Elektronická interaktivní publikace Technické a průmyslové stavby na území Prahy vznikla v rámci rozvojového projektu MŠMT č. 04427 (řešitelé Benjamin Fragner, Vladislava Valchářová; spoluřešitelé Lenka Popelová, Šárka Jiroušková, Petr Vorlík, Michal Zlámaný).

Stavební kniha 2005. Meziválečná průmyslová architektura

Stavební kniha 2005 nese název Meziválečná průmyslová architektura, což je téma korespondující s jedním z projektů Výzkumného centra průmyslového dědictví ČVUT v Praze.

Industriální stopy: Dvanáct ohrožených

Publikace, vydaná při příležitosti 2. mezinárodního bienále Industriální stopy 2003, přibližuje dvanáct významných průmyslových staveb, bezprostředně ohrožených chátráním či demolicí.