Working Heritage (CD)

Projekt Working Heritage vznikl v rámci Kulturního programu 2000, podporovaného Evropskou unií. Jako partnerská instituce se do tohoto projektu zapojilo i Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze – prof. Petr Urlich se zúčastnil jednotlivých zahraničních setkání, VCPD se podílelo na tvorbě CD s prezentacemi jednotlivých národních projektů a v září tohoto roku se výstava Working Heritage představí v rámci podzimního 3. mezinárodního Bienále Industriální stopy 2005 i v Praze.

Technické a industriální stavby Prahy (CD)

Elektronická interaktivní publikace Technické a průmyslové stavby na území Prahy vznikla v rámci rozvojového projektu MŠMT č. 04427 (řešitelé Benjamin Fragner, Vladislava Valchářová; spoluřešitelé Lenka Popelová, Šárka Jiroušková, Petr Vorlík, Michal Zlámaný).

Stavební kniha 2005. Meziválečná průmyslová architektura

Stavební kniha 2005 nese název Meziválečná průmyslová architektura, což je téma korespondující s jedním z projektů Výzkumného centra průmyslového dědictví ČVUT v Praze.

Industriální stopy: Dvanáct ohrožených

Publikace, vydaná při příležitosti 2. mezinárodního bienále Industriální stopy 2003, přibližuje dvanáct významných průmyslových staveb, bezprostředně ohrožených chátráním či demolicí.