Industriální topografie – závěrečná zpráva

Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze bylo v letech 2011–2014 řešitelem projektu Ministerstva kultury České republiky v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI (DF11P01OVV016) Industriální topografie České republiky – nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity. Závěrečnou zprávu projektu je možné si prohlédnout zde.