Publikace

Bruno Bauer a industriální architektura v českých zemích

Práce sleduje dílo Bruna Bauera (1880–1938), nejúspěšnějšího a zároveň posledního ze středoevropských „průmyslových architektů“, kteří dokázali ve své práci obsáhnout všechny provozní, konstrukční i architektonické aspekty navrhování továren.

Její komparativní část podává přehled projekční činnosti Bauerových předchůdců a konkurentů v českých zemích: specializovaných technických kanceláří, stavebních firem i architektů. Začleňuje Bauerovy teoretické práce do dobové diskuze o vztahu architektury, inženýrství a průmyslu, která na dlouho dobu determinovala historiografii moderní architektury.

Publikace byla připravena a vydána v rámci projektu Industriální architektura. Památka průmyslového dědictví jako technicko-architektonické dílo a jako identita místa (DG16P02H001) v programu aplikovaného výzkumu a vývoje Ministerstva kultury České republiky NAKI II.

 

Lukáš Beran, Bruno Bauer a industriální architektura v českých zemích, Praha 2016.

128 stran; česky, resumé anglicky a německy; 133 černobílých vyobrazení a plánů; ISBN 978-80-01-05992-0 / autor Lukáš Beran / rejstřík Irena Lehkoživová / jazyková redakce Hana Hlušičková / odborná recenze Pavel Halík, Petr Urlich / překlad Robin Cassling, Susanne Spurná / grafická úprava Jan Forejt / sazba Formall / tisk PBtisk / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze

Publikaci je možné zakoupit v knihkupectví Klubu Za starou Prahu Juditina věž, Galerii VI PER, Knihkupectví Karolinum a dalších místech.

 

kniha Bruno Bauer a industriální architektura v českých zemíchkniha Bruno Bauer a industriální architektura v českých zemíchkniha Bruno Bauer a industriální architektura v českých zemíchkniha Bruno Bauer a industriální architektura v českých zemích

Zbůch 2015. Znovuobjevení hornické krajiny

Dvojjazyčná publikace přibližuje hledání cest rozvoje transformujícího se mikroregionu západočeské uhelné pánve a jejího centra – obce Zbůch.

Vychází z výsledků mezioborového mezinárodního workshopu Zbůch 2015 aneb Vize pro znovuobjevování hornické kulturní krajiny Plzeňska, který se uskutečnil v říjnu a v listopadu roku 2015. I přesto, že se zde těžilo černé uhlí více než 400 let, zůstávala a zůstává Plzeňská pánev vždy trochu v pozadí za Kladenskem a Ostravskem. Po dlouhém období vazby na těžbu uhlí a jejím následném utlumení a zastavení prochází území v současnosti hledáním nové identity. Postupně mizející stopy silně industriální krajiny kontrastují s absencí další vize. Publikace předkládá různé přístupy při hledání identity místa na úrovni lokální i regionální.

Workshop a publikace jsou součástí grantu SGS15/219/OHK1/3T/15 Průmyslové dědictví v ohnisku kulturní krajiny (hlavní řešitel Petra Boudová). Vydání knihy podpořila Fakulta architektury ČVUT v Praze a Hornicko historický spolek Západočeských uhelných dolů.

 

Jakub Bacík – Lukáš Beran – Petra Boudová – Benjamin Fragner – Veronika Kastlová – Štefan Molnár – Petr Vorlík – Jan Zikmund (eds.), Zbůch 2015. Znovuobjevení hornické krajiny, Praha 2015.

156 stran; česky, anglicky; 148 barevných vyobrazení a plánů; ISBN 978-80-01-05855-8 / organizátoři workshopu a editoři publikace Jakub Bacík, Lukáš Beran, Petra Boudová, Benjamin Fragner, Veronika Kastlová, Štefan Molnár, Petr Vorlík, Jan Zikmund / autoři textů Jakub Bacík, Lukáš Beran, Petra Boudová, Benjamin Fragner, Veronika Kastlová, Lucie Jonášová, Marcel Tomášek, Petr Vorlík / autoři projektů Zuzana Bečvářová, Inés Brotons Borrell, Lucie Divišová, Veronika Dolejšová, Jiřina Dvořáková, Markéta Ekrtová, Tanya Galchenya, Lennert Hupkes, Jakub Křička, Matúš Kúdeľa, Savka Marenić, Emmanuelle Metz, Radomír Paulus, Clémentine Peturkenne, Lucie Pňačková, Kateřina Pojarová, Simona Popadić, Lele Song, Romana Šteflová, Jitka Tomiczková, Katerina Vlachmpei, Lucie Vopičková, Klára Žídková, Lukáš Žitný / pamětníci Václav Kraus, Reinhold Pluhař, Václav Straka, Josef Vostárek / video Veronika Kastlová, Jiří Kůs / odborný recenzent Jiří Palacký / překlad Robin Cassling, Veronika Kastlová, Jana Kinská / grafická úprava a sazba Jan Zikmund / technická spolupráce Jan Forejt, Gabriel Fragner, Jiří Klíma / tisk Formall CWS / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze

Publikaci je možné zakoupit v  knihkupectví Klubu Za starou Prahu Juditina věž, Galerii VI PER, Knihkupectví Karolinum, Portálu současného umění iumeni.cz a dalších místech.

ukázka z knihy

 

zbuch2016-1-foto_gabriel_fragner zbuch2016-2-foto_gabriel_fragner zbuch2016-3-foto_gabriel_fragner zbuch2016-4-foto_gabriel_fragner zbuch2016-5-foto_gabriel_fragner

Industriální topografie. Průmyslové dědictví a role akademické sféry

Metodika mapuje základní možnosti zapojení akademické sféry do procesu dokumentace, vyhodnocování, osvěty a záchrany průmyslového dědictví.

Sleduje zejména postupy, ověřené dlouholetou zkušeností působení Výzkumného centra průmyslového dědictví na půdě ČVUT od jeho založení v roce 2002 a na Fakultě architektury v rámci projektu NAKI od roku 2011. Metodika přehledně shrnuje doporučení pro vznik odborných publikací a databázového systému, organizaci badatelských aktivit, odborných setkání, ale i studentských workshopů, soutěží a výstav. Sledované aktivity člení na osvědčené procesní kroky, vycházející ze specifik průmyslového dědictví – od počáteční přípravy, přes jádro aktivity a její průběh až po vyhodnocení a zveřejnění v různorodé, pro téma nejvhodnější podobě publikačních a osvětově popularizačních výstupů. Metodika je určena pro badatele, pedagogy a zájemce o průmyslové dědictví, kteří působí na vysokých školách se zaměřením na architekturu, stavebnictví nebo stavebněhistorický průzkum, ale i pro architekty, pracovníky Národního památkového ústavu, veřejnou správu, muzea a občanská sdružení.

Metodika vznikla jako součást projektu MK ČR v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI (DF11P01OVV016), Industriální topografie České republiky – nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity; řešitel Benjamin Fragner, spoluřešitelé Vladislava Valchářová, Petr Vorlík, Lukáš Beran, Matúš Dulla, Jan Zikmund.

 

Petr Vorlík, Industriální topografie. Průmyslové dědictví a role akademické sféry (certifikovaná metodika MK ČR), Praha 2015.

80 stran; česky; odborné posudky Eva Dvořáková, Naděžda Goryczková / jazykové korektury Vlasta Popelová / grafická úprava Jan Zikmund / tisk Formall CWS / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze

Publikaci je možné koupit v Knihkupectví Karolinum nebo stáhnout zde (pdf, 880 kb)

 

metodika_industrialni_topografie-foto_gabriel_fragner

Industriální topografie / Architektura konverzí

Málo co tak zbystřilo v posledních letech pozornost a zájem o průmyslové dědictví, jako projekty konverzí opuštěných skladů, textilek, továrních hal, pivovarů, hutí či elektráren. Upozorňují na možnosti, představují aktuální téma architektury a urbanismu, resonují se současnými tendencemi v umění. Zaplňují prázdnotu, která zůstává po mizející industriální éře.

Publikace současnou situaci zrcadlí. Soustřeďuje příklady z České republiky z let 2005 až 2015. Výběr, jenž představuje 42 nově využitých bývalých industriálních budov a areálů, vychází z podkladů Industriální topografie České republiky Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze. Ve čtyřech tematických shlucích reprezentují pozoruhodnou škálu často i protichůdných přístupů a vyhraněných architektonických konceptů, nákladných přestaveb i nenáročných úprav a vtipných intervencí, podle konkrétní situace i podle možností, kolik toho jsme schopni – ale i ochotni – z minulé zkušenosti do dnešních dnů přenést a vstřebat. Vypovídají o rozdílných motivacích a společenské atmosféře, o neklidu změny i potřebě kontinuity.

 

Benjamin Fragner – Vladislava Valchářová, Industriální topografie / Architektura konverzí, Česká republika 2005–2015. Industrial Topography / The Architecture of Conversion, Czech Republic 2005–2015, Praha 2014.

216 stran; česky, anglicky; 334 barevných vyobrazení a plánů; ISBN 978-80-01-05592-2 / autoři Benjamin Fragner, Vladislava Valchářová / autorská spolupráce Jan Zikmund, Lukáš Beran, Tomáš Skřivan, Petr Vorlík / spolupráce při přípravě podkladů Iva Dvořáková, Tomáš Krajčinovský, Anna Štefánková / jazyková redakce Hana Hlušičková / odborná recenze Pavel Halík, Svatopluk Zídek / překlad Robin Cassling / grafická úprava Jan Forejt / předtisková příprava Formall / tisk HRG Litomyšl / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze při příležitosti konání stejnojmenné výstavy ve spolupráci a s podporou Galerie Jaroslava Fragnera, platformy Industriální stopy a Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI

Publikaci je možné zakoupit v Galerii Jaroslava Fragnera, knihkupectví Klubu Za starou Prahu Juditina věž, Galerii VI PER, Informačním centru ČKAIT, Portálu současného umění iumeni.cz a dalších místech.

Fotografie z křtu knihy.

Recenze publikace a výstavy od Jana Červinky.

 

architektura_konverzi-foto_gabriel_fragner1 architektura_konverzi-foto_gabriel_fragner2 architektura_konverzi-foto_gabriel_fragner3 architektura_konverzi-foto_gabriel_fragner4 architektura_konverzi-foto_gabriel_fragner5 architektura_konverzi-foto_gabriel_fragner6 architektura_konverzi-foto_gabriel_fragner7 architektura_konverzi-foto_gabriel_fragner8

Industriální topografie / Zlínský kraj (DVD)

Systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI Ministerstva kultury ČR zahrnuje také Zlínský kraj. Elektronická publikace spojuje vizuální a redakční celistvost tištěné knihy a interaktivitu internetové databáze.

Identifikuje a lokalizuje 234 budov a areálů a je členěna na tři oddělené sekce: rejstříky, mapy a přílohy. Mapy umožňují studium krajinných a urbanistických souvislostí průmyslového dědictví jednotlivých okresů, rejstříky poskytují tematicky průřezový pohled a možnosti třídění (např. dle autorství, lokality, současného stavu atd.). Přílohami jsou pak publikace VCPD FA ČVUT k problematice průmyslového dědictví v obecné, legislativní či regionální rovině, ale i z aplikačního pohledu nového využití, zpřístupněné formou pdf dokumentu.

 

Jan Zikmund (ed.), Industriální topografie / Zlínský kraj (DVD), Praha 2014.

ISBN 978-80-01-05552-6 / autoři Lukáš Beran, Klára Brůhová, Veronika Fousková, Daniel Froněk, Benjamin Fragner, Anna Kašíková, Miroslav Kindl, Irena Lehkoživová, Linda Mašková, Štefan Molnár, Jan Pechánek, Jana Stará, Milan Starec, Vladislava Valchářová, Martin Vonka, Petr Vorlík, Filip Vrána, Jan Zikmund, Michal Zlámaný / koordinace přípravy Petr Vorlík, René Bezvald / jazyková redakce Blanka Kynčlová / odborná recenze Ladislav Buchta, Jan Štětina / grafická úprava Jan Forejt / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska

 

 

obálka
ukázka DVD
ukázka DVD
ukázka DVD
ukázka DVD