Publikace

Industriální topografie. Průmyslové dědictví a role akademické sféry

Metodika mapuje základní možnosti zapojení akademické sféry do procesu dokumentace, vyhodnocování, osvěty a záchrany průmyslového dědictví.

Sleduje zejména postupy, ověřené dlouholetou zkušeností působení Výzkumného centra průmyslového dědictví na půdě ČVUT od jeho založení v roce 2002 a na Fakultě architektury v rámci projektu NAKI od roku 2011. Metodika přehledně shrnuje doporučení pro vznik odborných publikací a databázového systému, organizaci badatelských aktivit, odborných setkání, ale i studentských workshopů, soutěží a výstav. Sledované aktivity člení na osvědčené procesní kroky, vycházející ze specifik průmyslového dědictví – od počáteční přípravy, přes jádro aktivity a její průběh až po vyhodnocení a zveřejnění v různorodé, pro téma nejvhodnější podobě publikačních a osvětově popularizačních výstupů. Metodika je určena pro badatele, pedagogy a zájemce o průmyslové dědictví, kteří působí na vysokých školách se zaměřením na architekturu, stavebnictví nebo stavebněhistorický průzkum, ale i pro architekty, pracovníky Národního památkového ústavu, veřejnou správu, muzea a občanská sdružení.

Metodika vznikla jako součást projektu MK ČR v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI (DF11P01OVV016), Industriální topografie České republiky – nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity; řešitel Benjamin Fragner, spoluřešitelé Vladislava Valchářová, Petr Vorlík, Lukáš Beran, Matúš Dulla, Jan Zikmund.

 

Petr Vorlík, Industriální topografie. Průmyslové dědictví a role akademické sféry (certifikovaná metodika MK ČR), Praha 2015.

80 stran; česky; odborné posudky Eva Dvořáková, Naděžda Goryczková / jazykové korektury Vlasta Popelová / grafická úprava Jan Zikmund / tisk Formall CWS / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze

Publikaci je možné koupit v Knihkupectví Karolinum nebo stáhnout zde (pdf, 880 kb)

 

metodika_industrialni_topografie-foto_gabriel_fragner

Industriální topografie / Architektura konverzí

Málo co tak zbystřilo v posledních letech pozornost a zájem o průmyslové dědictví, jako projekty konverzí opuštěných skladů, textilek, továrních hal, pivovarů, hutí či elektráren. Upozorňují na možnosti, představují aktuální téma architektury a urbanismu, resonují se současnými tendencemi v umění. Zaplňují prázdnotu, která zůstává po mizející industriální éře.

Publikace současnou situaci zrcadlí. Soustřeďuje příklady z České republiky z let 2005 až 2015. Výběr, jenž představuje 42 nově využitých bývalých industriálních budov a areálů, vychází z podkladů Industriální topografie České republiky Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze. Ve čtyřech tematických shlucích reprezentují pozoruhodnou škálu často i protichůdných přístupů a vyhraněných architektonických konceptů, nákladných přestaveb i nenáročných úprav a vtipných intervencí, podle konkrétní situace i podle možností, kolik toho jsme schopni – ale i ochotni – z minulé zkušenosti do dnešních dnů přenést a vstřebat. Vypovídají o rozdílných motivacích a společenské atmosféře, o neklidu změny i potřebě kontinuity.

 

Benjamin Fragner – Vladislava Valchářová, Industriální topografie / Architektura konverzí, Česká republika 2005–2015. Industrial Topography / The Architecture of Conversion, Czech Republic 2005–2015, Praha 2014.

216 stran; česky, anglicky; 334 barevných vyobrazení a plánů; ISBN 978-80-01-05592-2 / autoři Benjamin Fragner, Vladislava Valchářová / autorská spolupráce Jan Zikmund, Lukáš Beran, Tomáš Skřivan, Petr Vorlík / spolupráce při přípravě podkladů Iva Dvořáková, Tomáš Krajčinovský, Anna Štefánková / jazyková redakce Hana Hlušičková / odborná recenze Pavel Halík, Svatopluk Zídek / překlad Robin Cassling / grafická úprava Jan Forejt / předtisková příprava Formall / tisk HRG Litomyšl / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze při příležitosti konání stejnojmenné výstavy ve spolupráci a s podporou Galerie Jaroslava Fragnera, platformy Industriální stopy a Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI

Publikaci je možné zakoupit v Galerii Jaroslava Fragnera, knihkupectví Klubu Za starou Prahu Juditina věž, Galerii VI PER, Informačním centru ČKAIT, Portálu současného umění iumeni.cz, knihkupectví BioBooks a dalších místech.

Publikaci je možné stáhnout zde (pdf, 37 MB)

Fotografie z křtu knihy.

Recenze publikace a výstavy od Jana Červinky.

 

architektura_konverzi-foto_gabriel_fragner1 architektura_konverzi-foto_gabriel_fragner2 architektura_konverzi-foto_gabriel_fragner3 architektura_konverzi-foto_gabriel_fragner4 architektura_konverzi-foto_gabriel_fragner5 architektura_konverzi-foto_gabriel_fragner6 architektura_konverzi-foto_gabriel_fragner7 architektura_konverzi-foto_gabriel_fragner8

Industriální topografie / Zlínský kraj (DVD)

Systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI Ministerstva kultury ČR zahrnuje také Zlínský kraj. Elektronická publikace spojuje vizuální a redakční celistvost tištěné knihy a interaktivitu internetové databáze.

Identifikuje a lokalizuje 234 budov a areálů a je členěna na tři oddělené sekce: rejstříky, mapy a přílohy. Mapy umožňují studium krajinných a urbanistických souvislostí průmyslového dědictví jednotlivých okresů, rejstříky poskytují tematicky průřezový pohled a možnosti třídění (např. dle autorství, lokality, současného stavu atd.). Přílohami jsou pak publikace VCPD FA ČVUT k problematice průmyslového dědictví v obecné, legislativní či regionální rovině, ale i z aplikačního pohledu nového využití, zpřístupněné formou pdf dokumentu.

 

Jan Zikmund (ed.), Industriální topografie / Zlínský kraj (DVD), Praha 2014.

ISBN 978-80-01-05552-6 / autoři Lukáš Beran, Klára Brůhová, Veronika Fousková, Daniel Froněk, Benjamin Fragner, Anna Kašíková, Miroslav Kindl, Irena Lehkoživová, Linda Mašková, Štefan Molnár, Jan Pechánek, Jana Stará, Milan Starec, Vladislava Valchářová, Martin Vonka, Petr Vorlík, Filip Vrána, Jan Zikmund, Michal Zlámaný / koordinace přípravy Petr Vorlík, René Bezvald / jazyková redakce Blanka Kynčlová / odborná recenze Ladislav Buchta, Jan Štětina / grafická úprava Jan Forejt / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska

 

 

obálka
ukázka DVD
ukázka DVD
ukázka DVD
ukázka DVD

Industriální topografie / Jihočeský kraj (DVD)

Systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI Ministerstva kultury ČR zahrnuje také Jihočeský kraj. Elektronická publikace spojuje vizuální a redakční celistvost tištěné knihy a interaktivitu internetové databáze.

Identifikuje a lokalizuje 655 budov a areálů a je členěna na tři oddělené sekce: rejstříky, mapy a přílohy. Mapy umožňují studium krajinných a urbanistických souvislostí průmyslového dědictví jednotlivých okresů, rejstříky poskytují tematicky průřezový pohled a možnosti třídění (např. dle autorství, lokality, současného stavu atd.). Přílohami jsou pak publikace VCPD FA ČVUT k problematice průmyslového dědictví v obecné, legislativní či regionální rovině, ale i z aplikačního pohledu nového využití, zpřístupněné formou pdf dokumentu.

 

Jan Zikmund – Jan Červinka – Tomáš Droppa (eds.), Industriální topografie / Jihočeský kraj (DVD), Praha 2014.

ISBN 978-80-01-05551-9 / autoři Jakub Bacík, Klára Brůhová, Lukáš Beran, Jan Červinka, Libor Doležal, Zuzana Drahotušská, Tomáš Droppa, Veronika Fousková, Benjamin Fragner, Adam Hašpica, Patrik Hoffman, Pavel Jákl, Jana Krákorová, Tomáš Kužel, Šárka Jiroušková, Irena Lehkoživová, Ladislav Mergl, Lumír Mlčák, Jan Otýpka, Jaroslav Pejša, Tomáš Řepa, Jiří Sedláček, Milan Starec, Tomáš Šenberger, Milena Šenbergerová, Anna Šubrtová, Filip Tomášek, Vladislava Valchářová, Martin Vonka, Petr Vorlík, Jan Zikmund, Michal Zlámaný, Eva Žáčková / koordinace přípravy Petr Vorlík, René Bezvald / jazyková redakce Blanka Kynčlová / odborná recenze Lenka Popelová, Svatopluk Zídek / grafická úprava Jan Forejt / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska

 

 

obálka
ukázka DVD
ukázka DVD
ukázka DVD
ukázka DVD

Industriální topografie / Středočeský kraj (DVD)

Systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI Ministerstva kultury ČR zahrnuje také Středočeský kraj. Elektronická publikace spojuje vizuální a redakční celistvost tištěné knihy a interaktivitu internetové databáze.

Identifikuje a lokalizuje 1223 budov a areálů a je členěna na tři oddělené sekce: rejstříky, mapy a přílohy. Mapy umožňují studium krajinných a urbanistických souvislostí průmyslového dědictví jednotlivých okresů, rejstříky poskytují tematicky průřezový pohled a možnosti třídění (např. dle autorství, lokality, současného stavu atd.). Přílohami jsou pak publikace VCPD FA ČVUT k problematice průmyslového dědictví v obecné, legislativní či regionální rovině, ale i z aplikačního pohledu nového využití, zpřístupněné formou pdf dokumentu.

 

Vladislava Valchářová (ed.), Industriální topografie / Středočeský kraj (DVD), Praha 2014.

ISBN 978-80-01-05551-9 / autoři Lukáš Beran, Zdeněk Beran, Milan Blažej, Jan Červinka, Libor Doležal, Zuzana Drahotušská, Tomáš Droppa, Václav Dvořák ml., Dita Dvořáková, Eva Dvořáková, Veronika Fousková, Benjamin Fragner, Daniel Froněk, Olga Groszová, Hana Hlušičková, Michal Horáček, Pavel Jákl, Jaroslav Jásek, Šárka Jiroušková, Tereza Kaňková, Vladislav Kopřiva, Robert Kořínek, Tomáš Kužel, Viktor Mácha, Linda Mašková, Jan Pechánek, Jaroslav Pejša, Tomáš Řepa, Jiří Sedláček, Vlastislav Smutný, Milan Starec, Tomáš Šenberger, Petra Vinařová, Tomáš Voldráb, Martin Vonka, Vladislava Valchářová, Petr Vorlík, Jan Zikmund, Michal Zlámaný / koordinace přípravy Petr Vorlík, René Bezvald / odborná recenze Lenka Popelová, Svatopluk Zídek / grafická úprava Jan Forejt / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska

 

 

obálka
ukázka DVD
ukázka DVD
ukázka DVD
ukázka DVD