Publikace

Industriální topografie / Jihočeský kraj (DVD)

Systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI Ministerstva kultury ČR zahrnuje také Jihočeský kraj. Elektronická publikace spojuje vizuální a redakční celistvost tištěné knihy a interaktivitu internetové databáze.

Identifikuje a lokalizuje 655 budov a areálů a je členěna na tři oddělené sekce: rejstříky, mapy a přílohy. Mapy umožňují studium krajinných a urbanistických souvislostí průmyslového dědictví jednotlivých okresů, rejstříky poskytují tematicky průřezový pohled a možnosti třídění (např. dle autorství, lokality, současného stavu atd.). Přílohami jsou pak publikace VCPD FA ČVUT k problematice průmyslového dědictví v obecné, legislativní či regionální rovině, ale i z aplikačního pohledu nového využití, zpřístupněné formou pdf dokumentu.

 

Jan Zikmund – Jan Červinka – Tomáš Droppa (eds.), Industriální topografie / Jihočeský kraj (DVD), Praha 2014.

ISBN 978-80-01-05551-9 / autoři Jakub Bacík, Klára Brůhová, Lukáš Beran, Jan Červinka, Libor Doležal, Zuzana Drahotušská, Tomáš Droppa, Veronika Fousková, Benjamin Fragner, Adam Hašpica, Patrik Hoffman, Pavel Jákl, Jana Krákorová, Tomáš Kužel, Šárka Jiroušková, Irena Lehkoživová, Ladislav Mergl, Lumír Mlčák, Jan Otýpka, Jaroslav Pejša, Tomáš Řepa, Jiří Sedláček, Milan Starec, Tomáš Šenberger, Milena Šenbergerová, Anna Šubrtová, Filip Tomášek, Vladislava Valchářová, Martin Vonka, Petr Vorlík, Jan Zikmund, Michal Zlámaný, Eva Žáčková / koordinace přípravy Petr Vorlík, René Bezvald / jazyková redakce Blanka Kynčlová / odborná recenze Lenka Popelová, Svatopluk Zídek / grafická úprava Jan Forejt / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska

 

 

obálka
ukázka DVD
ukázka DVD
ukázka DVD
ukázka DVD

Industriální topografie / Středočeský kraj (DVD)

Systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI Ministerstva kultury ČR zahrnuje také Středočeský kraj. Elektronická publikace spojuje vizuální a redakční celistvost tištěné knihy a interaktivitu internetové databáze.

Identifikuje a lokalizuje 1223 budov a areálů a je členěna na tři oddělené sekce: rejstříky, mapy a přílohy. Mapy umožňují studium krajinných a urbanistických souvislostí průmyslového dědictví jednotlivých okresů, rejstříky poskytují tematicky průřezový pohled a možnosti třídění (např. dle autorství, lokality, současného stavu atd.). Přílohami jsou pak publikace VCPD FA ČVUT k problematice průmyslového dědictví v obecné, legislativní či regionální rovině, ale i z aplikačního pohledu nového využití, zpřístupněné formou pdf dokumentu.

 

Vladislava Valchářová (ed.), Industriální topografie / Středočeský kraj (DVD), Praha 2014.

ISBN 978-80-01-05551-9 / autoři Lukáš Beran, Zdeněk Beran, Milan Blažej, Jan Červinka, Libor Doležal, Zuzana Drahotušská, Tomáš Droppa, Václav Dvořák ml., Dita Dvořáková, Eva Dvořáková, Veronika Fousková, Benjamin Fragner, Daniel Froněk, Olga Groszová, Hana Hlušičková, Michal Horáček, Pavel Jákl, Jaroslav Jásek, Šárka Jiroušková, Tereza Kaňková, Vladislav Kopřiva, Robert Kořínek, Tomáš Kužel, Viktor Mácha, Linda Mašková, Jan Pechánek, Jaroslav Pejša, Tomáš Řepa, Jiří Sedláček, Vlastislav Smutný, Milan Starec, Tomáš Šenberger, Petra Vinařová, Tomáš Voldráb, Martin Vonka, Vladislava Valchářová, Petr Vorlík, Jan Zikmund, Michal Zlámaný / koordinace přípravy Petr Vorlík, René Bezvald / odborná recenze Lenka Popelová, Svatopluk Zídek / grafická úprava Jan Forejt / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska

 

 

obálka
ukázka DVD
ukázka DVD
ukázka DVD
ukázka DVD

Konverze průmyslové architektury (CD)

Publikace představuje zahraniční konverze průmyslové architektury, mapované v rámci tříletého grantu Dědictví průmyslové éry / Úskalí nového využití pro studenty doktorského studia Fakulty architektury ČVUT v Praze SGS12/202/OHK1/3T/15.

Elektronická publikace poskytuje přehled o jednotlivých projektech formou stručných medailonů, doplněných fotografiemi a odkazy na další informační zdroje. Konverze jsou přehledně tříděny do tematicky spřízněných skupin, vypovídají o podstatných jevech spojených s novým využitím průmyslového dědictví. Záznamy jsou též přístupné na industrialnitopografie.cz v sekci konverze.

 

Anna Sigmundová – Petr Vorlík – Tomáš Skřivan (eds.), Konverze průmyslové architektury (CD), Praha 2014.

ISBN 978-80-01-05561-8 / autoři Jakub Bacík, Lukáš Beran, Petra Boudová, Benjamin Fragner, Štefan Molnár, Jan Pustějovský , Jan Richtr, Anna Sigmundová, Tomáš Skřivan, Kristýna Stará, Daniela Šimková, Pavel Štorek, Vladislava Valchářová, Tereza Vokurková, Petr Vorlík, Jan Zikmund / jazyková redakce Alena Sigmundová / grafická úprava Štefan Molnár, Anna Sigmundová, Tomáš Skřivan / příprava dat René Bezvald / odborná recenze Eva Dvořáková, Petr Urlich / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze

 

 

obálka
ukázka z DVD
ukázka z DVD
ukázka z DVD

Tovární komíny. Funkce, konstrukce, architektura

Roku 1906 vydal František Klokner v časopise Vynálezy a pokroky pojednání O továrních komínech. Seznámil čtenáře s funkcemi komínů, jejich navrhováním a technickým řešením, ukazoval, jaké byly postaveny rekordní či zajímavé komíny, a v neposlední řadě upozorňoval na jejich estetické kvality. Tato publikace na jeho významnou práci navazuje a do značné míry ji rozšiřuje, a to především o nové skutečnosti, které se během uplynulých sto let udály.

Od Kloknerova počinu nevyšla v českých zemích žádná podobná další literatura zabývající se popularizací průmyslových vertikál. Kniha se tak vrací k počátkům vzniku komínů, ukazuje, jak funkční a technické požadavky daly vzniknout konstrukci, popisuje typologii komínových staveb, seznamuje čtenáře s komíny zděnými, ocelovými a železobetonovými, věnuje se i jejich stavitelům a dotýká se i technologie výstavby.

Těžištěm knihy jsou však témata současná: Jaké nesou naše komíny hodnoty, proč je třeba je chránit, a jak lze s nimi nakládat. Dnes jsou většinou němými a nepotřebnými svědky své doby – a vystaveny riziku destrukce. Vyvstávají otázky, jaké jim lze dát možnosti, zapojit je do naší postindustriální doby. Závěr publikace tvoří katalog vybraných třiadvaceti dosud stojících komínů. Některé jsou ještě funkční, některým byla dána šance na nový život, jiné ale chátrají a jejich budoucnost je nejistá.

Publikace je určena odborníkům, památkářům, pracovníkům státní správy, ale chce oslovit také laickou veřejnost.

Publikace vznikla při řešení výzkumného projektu Industriální topografie České republiky – nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity (DF11P01OVV016) a je součástí vzdělávací a evidenční metodiky Využití potenciálu historické průmyslové architektury a její urbanistické role v území.

 

Martin Vonka, Tovární komíny. Funkce, konstrukce, architektura, Praha 2014.

224 stran; česky, resumé anglicky; 184 vyobrazení; ISBN 978-80-01-05566-3 / autor Martin Vonka / spolupráce Benjamin Fragner, Jan Zikmund / odborná recenze Petr Svobodný, Bohumil Ježek / jazyková redakce Hana Hlušičková / rejstříky Anna Vinklárková / překlad Jana Kinská / grafická úprava a sazba Jan Zikmund / technická spolupráce Jan Forejt, Gabriel Fragner, Jiří Klíma / tisk PBtisk / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze s podporou Omega – Teplotechna Praha a. s. a Teplárenským sdružením České republiky

Publikaci lze zakoupit v knihkupectví Klubu Za starou Prahu Juditina věž, Galerii VI PER, Knihkupectví Karolinum a dalších místech nebo celou prohlédnout zde.

Fotoreport z křtu knihy na nejvyšším komíně v České republice.

 

 

obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy

Industriální topografie / Kraj Vysočina

Krajem Vysočiny pokračuje systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky. Kniha na 273 stranách lokalizuje a identifikuje 683 objekty ve 324 heslech, obsahuje 5 map a 473 černobílá vyobrazení.

Přináší další výsledky projektu MK ČR Industriální topografie České republiky – nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI. Vydalo ji Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ve spolupráci a s podporou Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

 

Lukáš Beran – Vladislava Valchářová – Jan Zikmund (eds.),  Industriální topografie / Kraj Vysočina, Praha 2014.

273 stran; česky, úvod a ediční poznámka anglicky a německy; 473 fotografií; ISBN 978-80-01-05544-1 / autoři Lukáš Beran, Jakub Bacík, Benjamin Fragner, Hana Hlušičková, Pavel Jákl, Michal Kamp, Robert Kořínek, Irena Lehkoživová, Viktor Mácha, Miroslav Pavel, Tomáš Řepa, Milan Starec, Vladislava Valchářová, Jan Zikmund, Michal Zlámaný / jazyková redakce Hana Hlušičková / odborná recenze Pavel Halík / překlad Robin Cassling, Susanne Spurná / grafická úprava Jan Forejt / sazba Studio Element / tisk MM Production / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Publikaci je možné zakoupit v knihkupectví Klubu Za starou Prahu Juditina věž, Středisku vzdělávání a informací ČKAIT, Univerzitním knihkupectví odborné literatury ČVUTGalerii Jaroslava FragneraKnihkupectví Ambra na hlavním nádraží v Hradci Králové a dalších místech.

 

 

obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy