Publikace

Industriální topografie / Kraj Vysočina

Krajem Vysočiny pokračuje systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky. Kniha na 273 stranách lokalizuje a identifikuje 683 objekty ve 324 heslech, obsahuje 5 map a 473 černobílá vyobrazení.

Industriální topografie / Plzeňský kraj

Plzeňským krajem pokračuje systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky. Kniha na 305 stranách lokalizuje a identifikuje 783 objektů ve 349 heslech, obsahuje 7 map a 443 černobílých vyobrazení.

Industriální topografie / Hlavní město Praha (DVD)

Systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky v rámci programu aplikovaného výzkumu MK ČR – NAKI – zahrnuje nově také hlavní město Prahu. Elektronická publikace spojuje vizuální a redakční celistvost tištěné knihy a interaktivitu internetové databáze.

Industriální topografie / Liberecký kraj (DVD)

Systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky v rámci programu aplikovaného výzkumu MK ČR – NAKI – zahrnuje nově také Liberecký kraj. Elektronická publikace spojuje vizuální a redakční celistvost tištěné knihy a interaktivitu internetové databáze.

Architektura ve službách motorismu

Automobilismus v první polovině dvacátého století dramaticky poznamenal strukturu osídlení i krajiny. Nový, prudce se rozvíjející fenomén přinesl také široké spektrum půvabných architektonických projevů. Kniha sleduje jejich zrod a raný vývoj – roli architekta i stavebníka, dopady motorismu na obraz měst a silniční sítě, firemní a propagační strategii, a zejména pestrou stavební kulturu služeb motorismu.