Industriální cesty českým středozápadem

Turistického průvodce po technických a industriálních objektech vydává Statutární město Kladno ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví ČVUT v Praze. Průmyslové dědictví – stopy výrobních a technických aktivit z industriálního období, zejména mezi lety 1850 až 1950 – je na našem území patrné na každém kroku. Neprávem opomíjené, přesto reprezentuje důmyslnost a usilovnou práci našich předků.

Průvodce zachycuje zanikající historii významných výrobních a technických objektů českého středozápadu, přesněji okresů Kladno, Slaný, Rakovník a Beroun, a přispívá tak k pokusu o připojení tohoto regionu na budovanou evropskou cestu industriální kultury. Publikace obsahuje schematickou mapu celé oblasti a podrobnější mapku s vyznačením jednotlivých představovaných objektů a seznam skanzenů a muzeí včetně kontaktů a otevírací doby.

 

Eva Dvořáková – Tomáš Šenberger, Industriální cesty českým středozápadem, Praha 2005.

86 stran; česky, anglicky; ISBN 80-85377-96-9 / na přípravě hesel se podíleli Olga Groszová, Šárka Jiroušková, Linda Mašková, Michal Zlámaný, Libor Doležal, Zuzana Drahotušská, Tomáš Voldráb / redakce Olga Grozsová / jazyková redakce Eva Příhodová / překlad Robin Cassling / grafická úprava Zuzana a Milena Burgerovy / tisk DTPress Rakovník / vydalo statutární město Kladno ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví ČVUT v Praze a ASCO vydavatelství, spol. s r. o.

 

 

obálka

Pražský industriál

Jedním z výsledků dlouhodobého projektu Registru průmyslového dědictví je kniha Pražský industriál, kterou VCPD vydalo ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy na konci roku 2005.

Kniha je sestavena jako alternativní průvodce Prahou. Obsahuje 321 hesel, 556 fotografií a 17 map, lokalizujících přesně jednotlivé objekty. Jde jak o stavby technické a dopravní, kterým již věnovali svou pozornost odborní pracovníci specializovaných muzeí, tak díla průmyslové architektury, jejichž hodnotou a potenciálem nového využití se VCPD zabývá.

V roce 2007 vyšla anglická mutace Industrial Prague / Technical Buildings and Industrial Architecture in Prague a o rok později druhé, rozšířené a doplněné vydání Pražského industriálu.

 

Lukáš Beran – Vladislava Valchářová (eds.), Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová architektura Prahy, Praha 2005.

280 stran; česky, ediční poznámka anglicky; 556 fotografií; ISBN 80-239-6198-5 / na přípravě hesel se podíleli Jana Absolonová, Lukáš Beran, Milan Blažej, Zuzana Drahotušská, Eva Dvořáková, Václav Dvořák, Benjamin Fragner, Jiří Grosz, Jaroslav Jásek, Šárka Jiroušková, Dana Kazdová, Zdeněk Kovařík, Matouš Králíček, Veronika Maňasová, Linda Mašková, Michal Novotný, Martin Patera, Lenka Popelová, Martin Šenberger, Tomáš Šenberger, Vladislava Valchářová, Petra Vinařová, Petr Vorlík, Jitka Zamrzlová, Michal Zlámaný / jazyková redakce Marie Platovská, Eva Příhodová / jmenný rejstřík Marie Platovská / překlad Robin Cassling / grafická úprava Jan Forejt / sazba a tisk Studio Element / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT  v Praze ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy

 

 

obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy

Industriální stopy

Katalog výstavy Konverze objektů průmyslového dědictví v České republice 2000–2005, uspořádané v rámci 3. bienále Industriální stopy 2005 v Karlínských studiích.

Výběr většinou již realizovaných a pro veřejnost objevných příkladů nového využití průmyslového dědictví v České republice za uplynulých pět let. Na výstavě a v publikace se představily například realizace nově dokončených i projektovaných konverzí pro pražské Holešovice a Karlín, diskutovaná Vaňkovka v Brně a alternativní využití ostravských industriálních objektů. Výstava zachycuje rozdílné přístupy architektů a investorů ke konverzi více než tří desítek industriálních objektů, často zachráněných před zánikem.

Kurátoři výstavy: Benjamin Fragner a Alena Hanzlová. Industriální stopy. Architektura konverzí v České republice 2000–2005: 6. 9. – 5. 10. / Út–Ne od 12.00 do 19.00 / Karlínská studia, Křižíkova 638, Praha 8-Karlín

 

Benjamin Fragner – Alena Hanzlová, Industriální stopy. Architektura konverzí průmyslového dědictví v České republice 2000–2005 / Vestiges of Industry. Architectural conversion of industrial heritage in the Czech Republic (katalog výstavy, Karlínská studia), Praha 2005.

185 stran; česky, anglicky; ISBN 80-239-5440-7 / texty Benjamin Fragner, Šimon Caban, Alberto Di Stefano, David R. Chisholm, Ladislav Lábus, Josef Pleskot, Karel Spáčil, Tomáš Šenberger, Martin A. Tomáš, Jana Tichá / spolupráce Lukáš Beran, Vladislava Valchářová / jazyková redakce Eva Příhodová / překlad Martin Tharp, Jana Tichá / grafická úprava a sazba Magda Fišerová / tisk Astron Print, s. r. o. / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze

Publikaci je možné stáhnout zde (pdf, 11,4 MB)

 

 

obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy

Working Heritage (CD)

Projekt Working Heritage vznikl v rámci Kulturního programu 2000, podporovaného Evropskou unií. Jako partnerská instituce se do tohoto projektu zapojilo i Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze – prof. Petr Urlich se zúčastnil jednotlivých zahraničních setkání, VCPD se podílelo na tvorbě CD s prezentacemi jednotlivých národních projektů a v září tohoto roku se výstava Working Heritage představí v rámci podzimního 3. mezinárodního Bienále Industriální stopy 2005 i v Praze.

Původní výstava Working Heritage prezentuje pět lokalit z Anglie, Francie, Itálie a Španělska. Vybírány byly takové příklady, které představují kladný přínos z hlediska zvoleného způsobu ochrany průmyslového dědictví, tak z pohledu života místních komunit. Expozice tak mapuje různorodé přístupy k ochraně a zacházení s průmyslovým dědictvím, odkazem, který má tak jedinečný charakter. Vybrané příklady zahrnují: Jewellery Quarter v Birminghamu, rozličné průmyslové podniky v Terni a bývalé textilní závody v Roubaix, Schio a Colonii Güell. VCPD, které se v rámci projektu Working Heritage prezentovalo na doprovodném CD, bude na výstavě prezentovat panely s šesti pražskými projekty – konverzemi Hergetovy cihelny, Sovových mlýnů a dalšími příklady z Karlína a Holešovic. CD je k nahlédnutí ve VCPD. Tento projekt znamenal významný přínos při rozvíjení zahraničních kontaktů VCPD a prezentaci české průmyslové architektury na mezinárodní úrovni.

 

 

Organizátoři projektu:

English Heritage (Anglie)
Direction de l’architecture et du patrimoine, Ministere de la culture et de la communication (Francie)
Direcció General del Patrimoni cultural, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya (Španělsko)
Město Roubaix (Francie)
Města Schio a Terni (Itálie)

 

Partneři projektu:

Město Birmingham (Anglie)
Město Santa se Coloma de Cervelló (Španělsko)
Universita de Padova, Instituto per la Cultura d’Impresa „F. Momigliano“, Terni (Itálie)
TICCIH
CILAC
L’AIPAI (Itálie)
VCPD ČVUT v Praze

Technické a industriální stavby Prahy (CD)

Elektronická interaktivní publikace Technické a průmyslové stavby na území Prahy vznikla v rámci rozvojového projektu MŠMT č. 04427 (řešitelé Benjamin Fragner, Vladislava Valchářová; spoluřešitelé Lenka Popelová, Šárka Jiroušková, Petr Vorlík, Michal Zlámaný).

Cílem projektu je představit historii techniky a průmyslu na území Prahy prostřednictvím existujících i nedochovaných staveb a areálů. Informace jsou zpřístupněny ve formě hesel (objekt nebo areál, osobnost nebo firma), řazených (vyhledávaných) podle správního obvodu příp. katastru, typu objektu nebo názvu.

Bylo zpracováno téměř 500 hesel – z toho 350 hesel objektů, 85 medailonů osobností nebo firem, 22 hesel o urbanistickém vývoji obvodu, stručná pojednání o vývoji jednotlivých průmyslových oborů a chronologie významných dat. Každé heslo pro objekt nebo areál obsahuje: základní údaje (adresa, autorství, letopočty, památková ochrana), text (stručný stavební vývoj, technologie apod.), obrazový materiál (dobové a současné foto, situace, veduty, plány ad.), prameny a literaturu. Hesla objektů obsahují odkazy na jmenný rejstřík: firem (historie firem, institucí, škol, muzeí), osobností (architektů, stavitelů, průmyslníků, podnikatelů, techniků, vynálezců, učitelů) a na významné události (časová osa). Úvodní stránky obsahují stručný urbanistický vývoj obvodů, vývoj jednotlivých průmyslových oborů, historické mapy a videosekvence k vybraným objektům.

Na projektu spolupracovali odborníci z NTM a MHMP, doktorandi VCPD a studenti FA a dalších odborných škol. V souvislosti s jeho realizací byla pořízena databáze dobových fotografií a zobrazení průmyslových objektů, technologických zařízení, výrobků i portrétů osobností apod., která může být dále použita v připravovaném projektu k oslavám 300 let založení ČVUT. Interaktivní elektronická učebnice je realizována ve spolupráci s Centrem pro podporu výuky ČVUT. Bude sloužit nejen studentům fakulty architektury a fakulty stavební, ale i ostatních technických oborů.

Na projektu se dále významně podíleli pracovníci Centra podpory výuky ČVUT v Praze.