Demolice továrny Schwarzkopf a spol. v Sušici

Výstavbou moderní továrny na výrobu obuvi vyvrcholila v letech 1917–1919 stavební činnost sušického kožedělného průmyslu. Autenticky dochovaná budova mimořádné architektonické a technické hodnoty byla zbořena v polovině dubna tohoto roku.

Zbůch 2015. Znovuobjevení hornické krajiny

Dvojjazyčná publikace přibližuje hledání cest rozvoje transformujícího se mikroregionu západočeské uhelné pánve a jejího centra – obce Zbůch.

Industriály 2016

Nový projekt doktorandů a pedagogů z Fakulty architektury ČVUT, který vzniká ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT, se zaměří na kreativní oživování opuštěných industriálních objektů a areálů a jejich zapojování zpět do života.

Demolice bezvřetenové přádelny v Ústí nad Orlicí

V těchto dnech probíhá demolice ověřovací bezvřetenové přádelny v Ústí nad Orlicí, první stavby na světě, určené pro tuto revoluční technologii. Po zboření areálu oděvních závodů OP Prostějov v polovině roku 2014 jsme tak během krátké doby přišli o další významné dílo architekta Zdeňka Plesníka.

Industriální topografie. Průmyslové dědictví a role akademické sféry

Metodika mapuje základní možnosti zapojení akademické sféry do procesu dokumentace, vyhodnocování, osvěty a záchrany průmyslového dědictví.