Industriály 2016

Nový projekt doktorandů a pedagogů z Fakulty architektury ČVUT, který vzniká ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT, se zaměří na kreativní oživování opuštěných industriálních objektů a areálů a jejich zapojování zpět do života.

Demolice bezvřetenové přádelny v Ústí nad Orlicí

V těchto dnech probíhá demolice ověřovací bezvřetenové přádelny v Ústí nad Orlicí, první stavby na světě, určené pro tuto revoluční technologii. Po zboření areálu oděvních závodů OP Prostějov v polovině roku 2014 jsme tak během krátké doby přišli o další významné dílo architekta Zdeňka Plesníka.

Industriální topografie. Průmyslové dědictví a role akademické sféry

Metodika mapuje základní možnosti zapojení akademické sféry do procesu dokumentace, vyhodnocování, osvěty a záchrany průmyslového dědictví. 

Industriální architektura. Památka průmyslového dědictví jako technicko-architektonické dílo a jako identita místa

VCPD FA ČVUT zahájilo 1. března 2016 práci na pětiletém projektu, podpořeném v programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky – NAKI II (DG16P02H001).

Demolice velkoskladu na Třebešíně

V pátek 19. února 2016 začala demolice velkoskladu na pražském Třebešíně, jedné z nejvýraznějších průmyslových staveb, postavených v Československu během šedesátých let.