Bruno Bauer a průmyslová architektura v českých zemích

Podzimní řadu volného cyklu Ústavu památkové péče a Ústavu dějin umění AV ČR PAMÁTKY 2016 zahájí Lukáš Beran z Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT přednáškou s názvem Bruno Bauer a průmyslová architektura v českých zemích. Přednáška se uskuteční v úterý 18. října 2016 od 17.30 v posluchárně JANÁK na FA ČVUT.

 

beran-bauer_fa_cvut-pamatky2016

Polootevřeno / Landscape Festival Opava 2016

26. srpna se v rámci Landscape Festivalu Opava 2016 otevře zrekonstruovaná vodárenská věž na opavském východním nádraží. Součástí budou dvě akce – od 18.00 vernisáž výstavy Industriální topografie / Architektura konverzí, kterou připravilo Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera (potrvá do 5. října) a od 20.00 promítání fotografií světových autorů pod názvem Fotojatka.

 

opava-polootevreno-2016

 

 

LX Factory – místo setkávání, uměleckých experimentů i retro butiků

LX Factory je jedním z nejnavštěvovanějších uměleckých center Lisabonu. Dynamické, živé místo se skrývá za ohromným nápisem LX Factory přímo pod jedním z oblouků monumentálního mostu 25. dubna (25 de Abril Bridge) v distriktu Alcantara, kterému vévodí polorozpadlé průmyslové budovy. Více než 150 obchůdků, galerií, kaváren a uměleckých ateliérů vdechlo opuštěné továrně odsouzené k demolici atmosféru současnosti a rušného dění.

Demolice továrny Schwarzkopf a spol. v Sušici

Výstavbou moderní továrny na výrobu obuvi vyvrcholila v letech 1917–1919 stavební činnost sušického kožedělného průmyslu. Autenticky dochovaná budova mimořádné architektonické a technické hodnoty byla zbořena v polovině dubna tohoto roku.

Zbůch 2015. Znovuobjevení hornické krajiny

Dvojjazyčná publikace přibližuje hledání cest rozvoje transformujícího se mikroregionu západočeské uhelné pánve a jejího centra – obce Zbůch.