Závěrečné setkání partnerů Rail4V4+V

Ve dnech 17.–18. listopadu se uskutečnilo v srbském Novém Sadu závěrečné setkání zástupců partnerských organizací projektu Railway Heritage for Sustainable Tourism Development – Rail4V4+V.

Visegrádský projekt, jehož partnerem za Českou republiku bylo Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, se věnoval historii a dědictví železnice ve středoevropském prostoru a jejímu turistickému potenciálu. Cílem bylo rovněž zvýšit povědomí o úloze železnice pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu zemí V4 a prezentace železničního dědictví in situ stejně jako v digitálním prostředí.

Setkání v jednom z prostorů nově vznikajícího místního post-průmyslového „Tvůrčího okrsku“ uvedla a provázela koordinátorka projektu Anica Draganić (Platforma kulturních studií CULTstore z Nového Sadu) a za jeho partnery zde vystoupili Károly Teleki (společnost Aviscon v Budapešti, která provozuje stránky o průmyslovém dědictví Maďarska), Vladimír Hain (Fakulta architektúry a dizajnu Slovenské technické univerzity v Bratislavě), Maciej Mądry (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego z polské Vratislavi, spravující trojici průmyslových muzeí ve Slezsku) a za Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze Lukáš Beran. Zároveň byla veřejnosti představena závěrečná publikace projektu.

Za nejdůležitější z jeho závěrů lze bezpochyby považovat shodu na formě další spolupráce: rozšiřování a obohacování informační základny projektu – mapy železničního dědictví.

 

01 novi sad lb 02 distict lb 04 foto cultstore 05  foto cultstore 06  foto cultstore

(fotografie Lukáš Beran a CULTstore)