VCPD FA ČVUT se stalo spoluřešitelem dvou mezinárodních projektů

Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT od jara 2021 začalo spolupracovat na dvou velkých mezinárodních projektech. S Černokosteleckým pivovarským archivem a muzeem, norskou společností Kveik Training a islandským Herring Era Museum se bude v následujících třech letech podílet na řadě vědecko-výzkumných a popularizačních aktivit, financovaných z Fondů EHP a Norska. Druhý projekt s názvem Railway Heritage for Sustainable Tourism Development – Rail4V4+V, podpořený Mezinárodním visegrádským fondem, se zaměřuje na potenciál železničního dědictví pro rozvoj cestovního ruchu. Široký tým, který vede Platforma za studije kulture CULTstore z Noviho Sadu, je dále složen z odborníků z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego z Vratislavi a Aviscon Tanácsadó és Szolgáltató Kft. z Budapešti. Součástí tohoto projektu je i mezioborový workshop, který bude v únoru 2022 hostit Fakulta architektury ČVUT.