Hledání aktuálního tématu

Publikace shromažďuje 1 355 ročníkových a diplomních projektů konverzí průmyslových staveb, které byly zadávány v ateliérech na Fakultě architektury a na Fakultě stavební ČVUT od roku 2002, kdy bylo na základě interní grantové soutěže ČVUT na podporu vědy a výzkumu založeno Výzkumné centrum průmyslového dědictví. Kromě archivní evidence si publikace klade za cíl především vysledovat, ověřit a formulovat obecnější principy: argumenty pro opětovné využití opuštěných objektů z hledisek udržitelného rozvoje, památkové péče i jako prostor pro současnou tvorbu a jako hledání aktuálních témat a tendencí urbanismu a architektury, a to nejen v pedagogickém prostředí.

 

Jan Červinka – Benjamin Fragner – Viktoriia Sýkorová – Jan Zikmund (eds.), Hledání aktuálního tématu. Nové využití průmyslového dědictví ve studentských projektech na ČVUT, Praha 2022.

112 stran; česky, úvod anglicky; 111 černobílých a barevných vyobrazení; ISBN 978-80-01-07005-5 / editoři Jan Červinka, Benjamin Fragner, Viktoriia Sýkorová, Jan Zikmund / texty Jan Aulík, Miroslav Cikán, Jan Červinka, Jaroslav Daďa, Tomáš Efler, Benjamin Fragner, Václav Girsa, Karel Hájek, Petr Hájek, Michal Hlaváček, Jan Jehlík, David Kraus, Tomáš Novotný, Ivan Plicka, Lenka Popelová, Jan Pustějovský, Boris Redčenkov, Vladimír Soukenka, Tomáš Šenberger, Jan Šépka, Michal Šourek, Štěpán Valouch a Jan Stibral, Zdeněk Zavřel / rejstříky a statistiky projektů Viktoriia Sýkorová / překlad Robin Cassling / odborný recenzent Matúš Dulla / grafická úprava a sazba Jan Zikmund / grafická úprava statistik Lucia Mlynčeková / ilustrace na obálce Sebastian Sticzay / úprava reprodukcí Jiří Klíma (Formall) / produkce Gabriel Fragner (Formall) / písmo Sequel Sans / papír Arena Natural Smooth 120 g/m2 a 300 g/m2 / výroba Formall / tisk Tiskárna Helbich / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze

Vydání publikace bylo podpořeno grantem SGS21/122/OHK/2T/15 Hledání aktuálního tématu. Nové využití průmyslového dědictví ve studentských projektech na ČVUT.

Publikaci je možné zakoupit na portálu iumeni.cz a dalších místech.

 

hledani_aktualniho_tematu-01-foto_gabriel_fragner hledani_aktualniho_tematu-02-foto_gabriel_fragner hledani_aktualniho_tematu-03-foto_gabriel_fragner hledani_aktualniho_tematu-04-foto_gabriel_fragner hledani_aktualniho_tematu-05-foto_gabriel_fragner hledani_aktualniho_tematu-06-foto_gabriel_fragner hledani_aktualniho_tematu-07-foto_gabriel_fragner hledani_aktualniho_tematu-08-foto_gabriel_fragner hledani_aktualniho_tematu-09-foto_gabriel_fragner hledani_aktualniho_tematu-10-foto_gabriel_fragner hledani_aktualniho_tematu-11-foto_gabriel_fragner

(foto Gabriel Fragner)