Pivovary2-pozvanka-web

Vážení příznivci pivovarské historie, architektury a dobrého piva!

Rádi bychom vás pozvali na odborné setkání nad tématem obnovených pivovarů. Přijďte si poslechnout, jaké pivovary se v uplynulých dvanácti letech podařilo zachránit, rekonstruovat či začít v nich opět vařit pivo. I připomenout, o jaké jsme naopak přišli. Čeká vás celodenní setkání s majiteli, architekty, pivovarníky, památkáři, historiky a také exkurze do Národního muzea pivovarnictví!

Konference Pivovary na druhou se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna v Černokosteleckém pivovaru. Příspěvek na konferenci přislíbili: Jana Domanická (Plzeň Proud), Benjamin Fragner (VCPD FA ČVUT), Petr Holub (NPÚ ÚOP Brno), Jan Jirák (Dešenice), David Kapsia (Velká Bystřice), Pavel Kodera (Plasy), Radek Kvapil (Semín), Jan Maláska (Předklášteří), Petr Mandažiev (Jince), Jana Müllerová (Domažlice), Ladislav Partl (Polná), Jan Pustějovský (FSv ČVUT), Milan Starec (Kostelec nad Černými lesy), Jan Stulík (Horažďovice), Milan Šrot (Nalžovské Hory), Marek Tichý (Brno Poupě), Ludmila Vacková (Studio Alta/Libeň zámecký), Josef Vašina (Želetava), Aleš Vohánka (Milíčeves) a Libor Zajíc (Osek).

Finální program naleznete zde. K přihlášení použijte prosím registrační formulář.

Setkání pořádá Národní muzeum pivovarnictví a Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Financováno z Fondů EHP 2014–2021 – Revitalizace historického Liechtensteinského pivovaru, obnova původní technologie a zpřístupnění unikátního muzea pivovarnictví a archívu v Kostelci nad Černými lesy. Registrační číslo žádosti: KU-CH1-128.

nmpivovarnictvi.cz
vcpd.cvut.cz

Vyjádření k situaci ohrožených železničních mostů v Praze pod Vyšehradem

Poloparabolické nosníky železničního mostu pod Vyšehradem, ocelové nýtované konstrukce tak typické pro svou dobu, dnes představují nezastupitelnou kulturní vrstvu Prahy: v jejím panoramatu vyznačují dobu bouřlivého dopravního a průmyslového rozvoje a v bezprostředním kontaktu, umožněném lávkami pro pěší, odhalují způsob své montáže a materiálovou podstatu.

Soubor železničních mostů pod Vyšehradem je součástí pražské památkové rezervace, vyhlášené již před půlstoletím a v roce 1992 zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO. Zároveň jej coby „vysoce hodnotnou technickou stavbu“(1) již od konce roku 2004 český stát chrání coby kulturní památku. Vlastník však nedostál zákonné povinnosti „pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením“(2) a v letech 2009 a 2018, podal dvě žádosti o sejmutí památkové ochrany, v nichž argumentoval špatným technickým stavem právě ocelových mostních polí na řekou.(3)

Doposud provedené průzkumy(4) nevyloučily, že tato mostní pole lze opravit při zachování dopravního účelu, ale i památkové hodnoty: postup výměny poškozených prvků, nýtovaným konstrukcím vlastní, je i dnes tradičními postupy prováděn – a týkal by se především mostovky, tedy části nejvíce narušené, ale nejméně viditelné.

Požadavek zásadního navýšení kapacity mostů pod Vyšehradem pak nemohou zdůvodnit jen predikce nárůstu objemu dopravy, tím spíše, že studie proveditelnosti, která by ve variantách předjímala buducnost pražského železničního uzlu jako celku, není ještě dokončena. Nutnost třetí koleje právě pod Vyšehradem tedy, zdá se, vychází spíše z dílčího a sporného urbanistického konceptu nové zastávky na Výtoni.

Záměr nahradit zmíněná mostní pole novými proto považujeme za nepřípustný z pohledu památkového, ale také za nedostatečně obhájený z pohledu technického i dopravního.

 

Za Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze

PhDr. Benjamin Fragner
Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.
Mgr. Jan Zikmund, Ph.D.

členové vědeckého výboru pro průmyslové dědictví ČNK ICOMOS

 

(1) Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č. j. MK 9417/2000 ze dne 8. 12. 2004 o prohlášení věci za kulturní památku.
(2) Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, § 9 (1).
(3) Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č. j. MK 2120/2010 OPP ze dne 15. 2. 2010 a č. j. MK 1455/2020 OPP ze dne 3. 3. 2020.
(4) SUDOP Praha 2018, Kloknerův ústav ČVUT v Praze 2019, Walt Galmarini AG 2021.

Závěrečné setkání partnerů Rail4V4+V

Ve dnech 17.–18. listopadu se uskutečnilo v srbském Novém Sadu závěrečné setkání zástupců partnerských organizací projektu Railway Heritage for Sustainable Tourism Development – Rail4V4+V.

Visegrádský projekt, jehož partnerem za Českou republiku bylo Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, se věnoval historii a dědictví železnice ve středoevropském prostoru a jejímu turistickému potenciálu. Cílem bylo rovněž zvýšit povědomí o úloze železnice pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu zemí V4 a prezentace železničního dědictví in situ stejně jako v digitálním prostředí.

Setkání v jednom z prostorů nově vznikajícího místního post-průmyslového „Tvůrčího okrsku“ uvedla a provázela koordinátorka projektu Anica Draganić (Platforma kulturních studií CULTstore z Nového Sadu) a za jeho partnery zde vystoupili Károly Teleki (společnost Aviscon v Budapešti, která provozuje stránky o průmyslovém dědictví Maďarska), Vladimír Hain (Fakulta architektúry a dizajnu Slovenské technické univerzity v Bratislavě), Maciej Mądry (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego z polské Vratislavi, spravující trojici průmyslových muzeí ve Slezsku) a za Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze Lukáš Beran. Zároveň byla veřejnosti představena závěrečná publikace projektu.

Za nejdůležitější z jeho závěrů lze bezpochyby považovat shodu na formě další spolupráce: rozšiřování a obohacování informační základny projektu – mapy železničního dědictví.

 

01 novi sad lb 02 distict lb 04 foto cultstore 05  foto cultstore 06  foto cultstore

(fotografie Lukáš Beran a CULTstore)

TICCIH National Reports 2019–2022

Na letošním kongresu mezinárodní organizace pro ochranu průmyslového dědictví TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) v Montrealu byla představena tradiční publikace, shrnující aktivity v oblasti popularizace a ochrany průmyslového dědictví za uplynulé dva roky ve 34 světových zemích. Situaci v České republice přibližuje článek Benjamina Fragnera a Jana Zikmunda z Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT ve spolupráci s Evou Dvořákovou z Národního památkového ústavu na stranách 37–39. Publikace je k dispozici ke stažení na stránkách TICCIH.

 

ticcih_national_reports-2023

Kniha Hledání univerzality získala mezinárodní ocenění

Kniha Hledání univerzality. Kontexty průmyslové architektury v Československu 1945–1992, kterou před dvěma lety vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT, získala druhé místo v mezinárodní soutěži Fedrigoni Top Award 2022 v kategorii Publishing. Do užšího výběru se dostalo 368 knih z celého světa. Cenu převzali 17. listopadu v Paříži autor textu a grafické úpravy Jan Zikmund z VCPD FA ČVUT a Gabriel Fragner ze studia Formall, které zajistilo kompletní produkci výroby a úpravu obrazových materiálů.

 

fedrigoni_top_award_2022-vcpd-formall_01fedrigoni_top_award_2022-vcpd-formall_02fedrigoni_top_award_2022-vcpd-formall_03