Představení knihy Hledání aktuálního tématu

Ve čtvrtek 30. března 2023 uspořádalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ve své studovně představení knihy Hledání aktuálního tématu, která přibližuje zadávání projektů konverzí průmyslových staveb v ateliérech na Fakultě architektury a na Fakultě stavební ČVUT v uplynulých dvaceti letech. Setkání se kromě členů VCPD zúčastnili z Fakulty architektury děkan Dalibor Hlaváček, dále Miroslav Cikán, Tomáš Efler, Vojtěch Ertl, Jiří Horský, Jan Jehlík, Jan Sedlák, Vladimír Soukenka a Lenka Čepelková; z Fakulty stavební Jaroslav Daďa, Karel Hájek, Michal Hlaváček, Lenka Popelová, Tomáš Šenberger a Michal Šourek. Přítomni rovněž byli Michaela Morysková z Ústřední knihovny ČVUT a Gabriel Fragner s Janem Forejtem z grafického studia Formall. Vydání publikace bylo podpořeno grantem SGS21/122/OHK/2T/15 Hledání aktuálního tématu. Nové využití průmyslového dědictví ve studentských projektech na ČVUT.

 

01-hledani_aktualniho_tematu-krest-foto_gabriel_fragner 02-hledani_aktualniho_tematu-krest-foto_jan_zikmund 03-hledani_aktualniho_tematu-krest-foto_jan_zikmund 04-hledani_aktualniho_tematu-krest-foto_jan_zikmund 05-hledani_aktualniho_tematu-krest-foto_gabriel_fragner 06-hledani_aktualniho_tematu-krest-foto_gabriel_fragner

VCPD na BookFestu

  • Knihy, které jinde nenakoupíte.
  • Nakladatelství, která jinde nenajdete.
  • Autoři, s nimiž se jinde nesetkáte.

To jsou tři hlavní důvody, proč navštívit první letošní BookFest. A kdy jindy než v březnu – měsíci knihy! Se zhruba 30 nano, piko, menšími i již více etablovanými nakladateli se můžete potkat v sobotu 25. března v opravdu krásných prostorách Kampusu Hybernská. Jde o galerii, jež je přístupná přímo z ulice Hybernská, čp. 4.

BookFesty se vyznačují skutečně přátelskou atmosférou. Na festivalu nepanuje konkurenční prostředí, už proto, že nakladatelé nejsou primárně motivováni prodejem, ale setkáním s vámi – čtenáři. A to samé platí pro autorky a autory: nemusíte během čtení plnit část pro publikum, klidně se s nimi potkejte a popovídejte v místní kavárně Hlína!

BookFest vám letos na jaře přináší literární matadory i čerstvé talenty. Takzvané lon-sellery i naprosté knižní novinky. Extravaganci, stejně jako konzervativní noblesu.

Hledání aktuálního tématu

Publikace shromažďuje 1 355 ročníkových a diplomních projektů konverzí průmyslových staveb, které byly zadávány v ateliérech na Fakultě architektury a na Fakultě stavební ČVUT od roku 2002, kdy bylo na základě interní grantové soutěže ČVUT na podporu vědy a výzkumu založeno Výzkumné centrum průmyslového dědictví. Kromě archivní evidence si publikace klade za cíl především vysledovat, ověřit a formulovat obecnější principy: argumenty pro opětovné využití opuštěných objektů z hledisek udržitelného rozvoje, památkové péče i jako prostor pro současnou tvorbu a jako hledání aktuálních témat a tendencí urbanismu a architektury, a to nejen v pedagogickém prostředí.

 

Jan Červinka – Benjamin Fragner – Viktoriia Sýkorová – Jan Zikmund (eds.), Hledání aktuálního tématu. Nové využití průmyslového dědictví ve studentských projektech na ČVUT, Praha 2022.

112 stran; česky, úvod anglicky; 111 černobílých a barevných vyobrazení; ISBN 978-80-01-07005-5 / editoři Jan Červinka, Benjamin Fragner, Viktoriia Sýkorová, Jan Zikmund / texty Jan Aulík, Miroslav Cikán, Jan Červinka, Jaroslav Daďa, Tomáš Efler, Benjamin Fragner, Václav Girsa, Karel Hájek, Petr Hájek, Michal Hlaváček, Jan Jehlík, David Kraus, Tomáš Novotný, Ivan Plicka, Lenka Popelová, Jan Pustějovský, Boris Redčenkov, Vladimír Soukenka, Tomáš Šenberger, Jan Šépka, Michal Šourek, Štěpán Valouch a Jan Stibral, Zdeněk Zavřel / rejstříky a statistiky projektů Viktoriia Sýkorová / překlad Robin Cassling / odborný recenzent Matúš Dulla / grafická úprava a sazba Jan Zikmund / grafická úprava statistik Lucia Mlynčeková / ilustrace na obálce Sebastian Sticzay / úprava reprodukcí Jiří Klíma (Formall) / produkce Gabriel Fragner (Formall) / písmo Sequel Sans / papír Arena Natural Smooth 120 g/m2 a 300 g/m2 / výroba Formall / tisk Tiskárna Helbich / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze

Vydání publikace bylo podpořeno grantem SGS21/122/OHK/2T/15 Hledání aktuálního tématu. Nové využití průmyslového dědictví ve studentských projektech na ČVUT.

Publikaci je možné zakoupit na portálu iumeni.cz a dalších místech.

 

hledani_aktualniho_tematu-01-foto_gabriel_fragner hledani_aktualniho_tematu-02-foto_gabriel_fragner hledani_aktualniho_tematu-03-foto_gabriel_fragner hledani_aktualniho_tematu-04-foto_gabriel_fragner hledani_aktualniho_tematu-05-foto_gabriel_fragner hledani_aktualniho_tematu-06-foto_gabriel_fragner hledani_aktualniho_tematu-07-foto_gabriel_fragner hledani_aktualniho_tematu-08-foto_gabriel_fragner hledani_aktualniho_tematu-09-foto_gabriel_fragner hledani_aktualniho_tematu-10-foto_gabriel_fragner hledani_aktualniho_tematu-11-foto_gabriel_fragner

(foto Gabriel Fragner)

Pivovary2-pozvanka-web

Vážení příznivci pivovarské historie, architektury a dobrého piva!

Rádi bychom vás pozvali na odborné setkání nad tématem obnovených pivovarů. Přijďte si poslechnout, jaké pivovary se v uplynulých dvanácti letech podařilo zachránit, rekonstruovat či začít v nich opět vařit pivo. I připomenout, o jaké jsme naopak přišli. Čeká vás celodenní setkání s majiteli, architekty, pivovarníky, památkáři, historiky a také exkurze do Národního muzea pivovarnictví!

Konference Pivovary na druhou se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna v Černokosteleckém pivovaru. Příspěvek na konferenci přislíbili: Jana Domanická (Plzeň Proud), Benjamin Fragner (VCPD FA ČVUT), Petr Holub (NPÚ ÚOP Brno), Jan Jirák (Dešenice), David Kapsia (Velká Bystřice), Pavel Kodera (Plasy), Radek Kvapil (Semín), Jan Maláska (Předklášteří), Petr Mandažiev (Jince), Jana Müllerová (Domažlice), Ladislav Partl (Polná), Jan Pustějovský (FSv ČVUT), Milan Starec (Kostelec nad Černými lesy), Jan Stulík (Horažďovice), Milan Šrot (Nalžovské Hory), Marek Tichý (Brno Poupě), Ludmila Vacková (Studio Alta/Libeň zámecký), Josef Vašina (Želetava), Aleš Vohánka (Milíčeves) a Libor Zajíc (Osek).

Finální program naleznete zde. K přihlášení použijte prosím registrační formulář.

Setkání pořádá Národní muzeum pivovarnictví a Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Financováno z Fondů EHP 2014–2021 – Revitalizace historického Liechtensteinského pivovaru, obnova původní technologie a zpřístupnění unikátního muzea pivovarnictví a archívu v Kostelci nad Černými lesy. Registrační číslo žádosti: KU-CH1-128.

nmpivovarnictvi.cz
vcpd.cvut.cz

Vyjádření k situaci ohrožených železničních mostů v Praze pod Vyšehradem

Poloparabolické nosníky železničního mostu pod Vyšehradem, ocelové nýtované konstrukce tak typické pro svou dobu, dnes představují nezastupitelnou kulturní vrstvu Prahy: v jejím panoramatu vyznačují dobu bouřlivého dopravního a průmyslového rozvoje a v bezprostředním kontaktu, umožněném lávkami pro pěší, odhalují způsob své montáže a materiálovou podstatu.

Soubor železničních mostů pod Vyšehradem je součástí pražské památkové rezervace, vyhlášené již před půlstoletím a v roce 1992 zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO. Zároveň jej coby „vysoce hodnotnou technickou stavbu“(1) již od konce roku 2004 český stát chrání coby kulturní památku. Vlastník však nedostál zákonné povinnosti „pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením“(2) a v letech 2009 a 2018, podal dvě žádosti o sejmutí památkové ochrany, v nichž argumentoval špatným technickým stavem právě ocelových mostních polí na řekou.(3)

Doposud provedené průzkumy(4) nevyloučily, že tato mostní pole lze opravit při zachování dopravního účelu, ale i památkové hodnoty: postup výměny poškozených prvků, nýtovaným konstrukcím vlastní, je i dnes tradičními postupy prováděn – a týkal by se především mostovky, tedy části nejvíce narušené, ale nejméně viditelné.

Požadavek zásadního navýšení kapacity mostů pod Vyšehradem pak nemohou zdůvodnit jen predikce nárůstu objemu dopravy, tím spíše, že studie proveditelnosti, která by ve variantách předjímala buducnost pražského železničního uzlu jako celku, není ještě dokončena. Nutnost třetí koleje právě pod Vyšehradem tedy, zdá se, vychází spíše z dílčího a sporného urbanistického konceptu nové zastávky na Výtoni.

Záměr nahradit zmíněná mostní pole novými proto považujeme za nepřípustný z pohledu památkového, ale také za nedostatečně obhájený z pohledu technického i dopravního.

 

Za Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze

PhDr. Benjamin Fragner
Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.
Mgr. Jan Zikmund, Ph.D.

členové vědeckého výboru pro průmyslové dědictví ČNK ICOMOS

 

(1) Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č. j. MK 9417/2000 ze dne 8. 12. 2004 o prohlášení věci za kulturní památku.
(2) Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, § 9 (1).
(3) Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č. j. MK 2120/2010 OPP ze dne 15. 2. 2010 a č. j. MK 1455/2020 OPP ze dne 3. 3. 2020.
(4) SUDOP Praha 2018, Kloknerův ústav ČVUT v Praze 2019, Walt Galmarini AG 2021.