VCPD FA ČVUT uspořádalo workshop o konverzích průmyslových staveb ve výuce architektury

Jakou mají pedagogové zkušenost se zadáváním studentských projektů konverzí průmyslových staveb ve výuce architektury za posledních dvacet let? O různých přístupech a pohledech diskutovali pedagogové z Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT, kteří mají s tímto tématem bohaté zkušenosti. Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT uspořádalo 9. prosince 2021 workshop, kterého se zúčastnili prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. a Ing. arch. Tomáš Efler. Za řešitelský tým projektu Studentské grantové soutěže „Hledání aktuálního tématu. Nové využití průmyslového dědictví ve studentských projektech na ČVUT“ byli přítomni Mgr. Jan Červinka, Ing. Petra Boudová, Mgr. art. Lucia Mlynčeková, Bc. Viktoriia Filippova, PhDr. Benjamin Fragner a Mgr. Jan Zikmund, Ph.D. VCPD na workshopu zastupoval rovněž Mgr. Lukáš Beran, Ph.D. Součástí programu byla mimo jiné debata nad koncepcí publikace, která vznikne v rámci projektu příští rok. Vedle studentských projektů v ní dostanou prostor pedagogové obou fakult. Výstupy z projektu se objeví kromě plánované publikace také v databázi Registr průmyslového dědictví VCPD FA ČVUT.

Cílem projektu Studentské grantové soutěže „Hledání aktuálního tématu. Nové využití průmyslového dědictví ve studentských projektech na ČVUT“ je shromáždit, utřídit a vyhodnotit studentské projekty konverzí průmyslových staveb, které byly zadávány v ateliérech na Fakultě architektury a na Fakultě stavební ČVUT od roku 2002, kdy bylo na základě interní grantové soutěže ČVUT na podporu vědy a výzkumu založeno Výzkumné centrum průmyslového dědictví. Kromě archivní evidence si projekt klade za cíl především vysledovat, ověřit a formulovat obecnější principy: argumenty pro opětovné využití opuštěných objektů z hledisek udržitelného rozvoje, památkové péče i jako prostor pro současnou tvorbu a jako hledání aktuálních témat a tendencí urbanismu a architektury, a to nejen v pedagogickém prostředí.

Jan Červinka

misto_tvar_program-nzm-ostrava

Původní pražskou instalaci výstavy architektury konverzí, pořádanou Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT, bylo možné vidět vzhledem k pandemické situaci jen za velmi omezujících podmínek. Nově je přístupná od 18. listopadu 2021 do 15. února 2022 v Ostravě, v bývalé Loužírně Vítkovických železáren, nyní Národním zemědělském muzeu, která patří ke zdařilým konverzím zastoupených na výstavě.

 

vystava_misto_tvar_program-nzm_v_ostarve-foto_zuzana_sykorska-01 vystava_misto_tvar_program-nzm_v_ostarve-foto_zuzana_sykorska-02 vystava_misto_tvar_program-nzm_v_ostarve-foto_zuzana_sykorska-03 vystava_misto_tvar_program-nzm_v_ostarve-foto_zuzana_sykorska-04 vystava_misto_tvar_program-nzm_v_ostarve-foto_zuzana_sykorska-05 vystava_misto_tvar_program-nzm_v_ostarve-foto_zuzana_sykorska-06 vystava_misto_tvar_program-nzm_v_ostarve-foto_zuzana_sykorska-07foto Zuzana Sykorská

Benjamin Fragner získal Cenu ministerstva kultury za architekturu

Vedoucí Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT Benjamin Fragner obdržel 24. října 2022 prestižní Cenu ministerstva kultury v oblasti architektury za iniciování a dlouhodobé vedení výzkumu průmyslového dědictví i odbornou popularizaci jeho výstupů. “Průmyslové dědictví mě nezajímalo pouze z architektonického hlediska. Vnímám tu cenu, že je to podpora tendenci, že se nejedná pouze o architekturu o sobě, ale o architekturu v kontextu a hledání smyslu,” komentoval při předávání ceny na Nové scéně Národního divadla. Záznam celého slavnostního večera je možné zhlédnout na stránkách České televize.

 

fragner-cena-MK

Historickou problematiku navrhování průmyslových staveb přibližuje 69 původních plánů, dvacet dobových publikací, jedna 3D vizualizace a také multimediální prostorová instalace, vytvořená Michalem Cábem, Jiřím Roušem a Kryštofem Peškem. Výstavu připravili Lukáš Beran, Jakub Potůček a Jan Zikmund ve Výzkumném centru průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze coby součást stejnojmenného výzkumného projektu MK ČR v programu NAKI II.

Průmyslové stavby jsou zhmotněním hospodářských vztahů a výrobních postupů, ale zároveň dílem konkrétních lidí, obrazem jejich schopností, ambicí a představ o světě. Převedení výrobního schématu do uspořádání a rozměrů stavby, volba její vhodné a hospodárné konstrukce i její vnější ztvárnění jsou tvůrčími činy zakotvenými v kultuře a společnosti své doby. Zobrazení průmyslových staveb v technické literatuře ji zrcadlí, původní stavební plány však poskytují barvitější, ale také víceznačnější obraz – proces návrhu průmyslové stavby z nich můžeme vysledovat: rozpoznat jeho aktéry a popsat role, které v něm sehráli. Od poloviny 19. století se jako nezastupitelná jeví úloha strojíren dodávajících výrobní zařízení a navrhujících nejen prostorové uspořádání, ale často celou stavbu. Klíčová byla práce nezávislých specialistů, zasílajících své projekty na vzdálená staveniště a mezinárodně tak zprostředkujících nejnovější postupy. S uplatněním ocelové konstrukce a především nástupem železobetonu roste význam práce inženýrů, a pokud se součástí tohoto procesu stali architekti, pak především z přesvědčení o poslání své profese. V závěrečné fázi, ve druhé polovině století dvacátého, teorie navrhování předbíhá praxi: specializované ústavy vytvářejí návrhy univerzálních výrobních budov, jejichž dokumentace však již ztrácí na působivosti a na výstavě ji proto nahrazuje umělecká interpretace.

 

 

Industriální
architektura

na starých plánech
a v nových médiích

 

23. 9.—15. 10. 2021

vernisáž 22. 9. od 18 hodin
komentovaná prohlídka v rámci Dne architektury 1. 10. od 16.00 hodin a 15. 10. od 16.00 hodin

Galerie NTK, Technická 6, Praha 6

 

pořadatelé
Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze
Galerie Národní technické knihovny

koncepce
Lukáš Beran, Jakub Potůček, Jan Zikmund

spolupráce
Milan Mikuláštík, Benjamin Fragner, Irena Lehkoživová

multimediální prostorová instalace
Michal Cáb, Jiří Rouš, Kryštof Pešek

3D projekce
G4D, CINESCO

produkce
Gabriel Fragner (Formall)

grafika
Jan Forejt (Formall)

exponáty zapůjčily
Muzeum architektury a stavitelství Národního technického muzea, Státní oblastní archiv v Zámrsku (archivní oddělení Hradec Králové a Státní okresní archiv Chrudim), Národní technická knihovna, Státní oblastní archiv v Litoměřicích (Státní okresní archivy Jablonec nad Nisou, Most, Most‑Velebudice a Semily), Národní galerie v Praze (Sbírka architektury), Zemský archiv v Opavě (Státní okresní archivy Prostějov a Přerov), Muzeum města Brna (Oddělení dějin architektury a urbanismu), Státní oblastní archiv v Praze, Praga Centrum a. s., Státní okresní archiv Pelhřimov, Archiv Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Krnově, Archiv města Ostravy a Archiv Českého vysokého učení technického v Praze

za podpory
Národní galerie v Praze,
Archivu ČVUT v Praze
a Institutu intermédií ČVUT a AMU v Praze

mediální partneři
Den architektury, Platforma Industriální stopy, Portál ProPamátky, Stavba, StavbaWEB

 

vcpd.cvut.cz
techlib.cz
industrialnitopografie.cz
industrialnistopy.cz

 

vystava_industrialni_architektura-galerie_ntk-foto_jan_zikmund-01vystava_industrialni_architektura-galerie_ntk-foto_jan_zikmund-02vystava_industrialni_architektura-galerie_ntk-foto_jan_zikmund-03vystava_industrialni_architektura-galerie_ntk-foto_jan_zikmund-04vystava_industrialni_architektura-galerie_ntk-foto_jan_zikmund-05vystava_industrialni_architektura-galerie_ntk-foto_jan_zikmund-06

foto Jan Zikmund

 

 

vystava_misto_tvar_program-architektura_konverzi-cesky_krumlov-plakat

 

Pokračování výstavy Architektura konverzí / místo_tvar_program v autentickém prostoru bývalých kasáren v Českém Krumlově

17. září – 10. října 2021

Přístupné středa–neděle od 10.00–17.00 hodin
Adresa: Vševojskový sklad, Vyšný 5, Český Krumlov; vstup do kasáren je z ulice Vyšenská

Vernisáž proběhla v rámci konference Brownfieldy 2021.

 

vystava_misto_tvar_program-architektura_konverzi-cesky_krumlov