VCPD_FA_CVUT_sympozium_tvurci_prumyslovych_staveb

 

Výjezdní symposium Tvůrci průmyslových staveb

Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS připravuje na konec září 2018 mezinárodní a mezioborové výjezdní symposium pod názvem Tvůrci průmyslových staveb. Coby součást projektu Industriální architektura se bude se věnovat památkám průmyslového dědictví jako komplexním, individuálním počinům, a bude zkoumat jejich původ a autorství – práci průmyslových architektů a inženýrů a jejich specializovaných projekčních kanceláří. Výsledky sympozia shrne v následujícím roce stejnojmenná publikace, která se pokusí vřadit průmyslové stavby v českých zemích do mezinárodního kontextu.

Další informace budeme zveřejňovat průběžně na této stránce.

 

Off-site symposium Creators of Industrial Buildings

The Research Centre for Industrial Heritage of the Faculty of Architecture at the Czech Technical University in Prague has since 2016 been working on a five-year research project entitled Industrial Architecture, supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic. Its main aim is to survey the general principles behind the emergence of industrial heritage, which are at the same time the basic principles of industrial civilisation—the rationalisation, specialisation, standardisation, and global transfer of experiences. It seeks to grasp industrial structures as complex, individual works, and to study their origin and authorship—the design work of mill architects, factory designers, construction companies and ‘büros’, which can be found all over the world. In the cooperation with the Czech National Committee of  ICOMOS the Centre is therefore preparing an off-site, multidisciplinary symposium called Creators of Industrial Buildings, which is about to take place at the end of September 2018. The symposium’s findings will be summarised in a publication in 2019, which could help to define the international context of industrial heritage buildings in the Czech lands.

More details soon.