Industrialy-motiv
 

Industriály 

Kulturní a komunitní projekty pro objekty průmyslového dědictví

 
Projekt je součástí grantu SGS16/219/OHK1/3T/15
Průmyslové dědictví v ohnisku kulturní krajiny
(hlavní řešitel Petra Boudová) a aktualizované
databáze Výzkumného centra průmyslového dědictví
Fakulty architektury ČVUT

 

industrialy-mapa-iko-600
Celá skládačka je ke stažení zde