VCPD FA ČVUT se stalo spoluřešitelem dvou mezinárodních projektů

Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT začalo spolupracovat na dvou mezinárodních projektech, financovaných Mezinárodním visegrádským fondem. Cílem projektu Railway heritage for engaging the young generation – Rail4V4+V 2023 je posílit postavení mladých lidí v reakci na současné výzvy, kterým čelí železniční dědictví, prostřednictvím konstruktivního dialogu, kreativního učení a interaktivní účasti. V souladu s cílem Evropským rokem mládeže 2022 a strategickými prioritami Visegrádské skupiny je hlavním cílem zapojit mládež do budování udržitelnější budoucnosti v rozvojových regionech střední Evropy. Široký tým, který vede Platforma za studije kulture CULTstore z Noviho Sadu, je dále složen z odborníků z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego z Vratislavi a Aviscon Tanácsadó és Szolgáltató Kft. z Budapešti.

Druhý projekt nese název Promoting V4 industrial heritage for conservation and tourism a jeho hlavním řešitelem je Aviscon Tanácsadó és Szolgáltató Kft. z Budapešti. Kromě VCPD se na něm rovněž podílí Fakulta architektúry a dizajnu Slovenské technické univerzity v Bratislavě a bratislavská Design Factory. Projekt si klade za cíl zvýšit povědomí a propagovat společné průmyslové dědictví zemí V4 jako důležitý prvek kulturní turistiky. Do společného výzkumu a sdílení znalostí bude zapojena také mládež a široká veřejnost.