Industriální cesty českým středozápadem

Turistického průvodce po technických a industriálních objektech vydává Statutární město Kladno ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví ČVUT v Praze. Průmyslové dědictví – stopy výrobních a technických aktivit z industriálního období, zejména mezi lety 1850 až 1950 – je na našem území patrné na každém kroku. Neprávem opomíjené, přesto reprezentuje důmyslnost a usilovnou práci našich předků.

Průvodce zachycuje zanikající historii významných výrobních a technických objektů českého středozápadu, přesněji okresů Kladno, Slaný, Rakovník a Beroun, a přispívá tak k pokusu o připojení tohoto regionu na budovanou evropskou cestu industriální kultury. Publikace obsahuje schematickou mapu celé oblasti a podrobnější mapku s vyznačením jednotlivých představovaných objektů a seznam skanzenů a muzeí včetně kontaktů a otevírací doby.

 

Eva Dvořáková – Tomáš Šenberger, Industriální cesty českým středozápadem, Praha 2005.

86 stran; česky, anglicky; ISBN 80-85377-96-9 / na přípravě hesel se podíleli Olga Groszová, Šárka Jiroušková, Linda Mašková, Michal Zlámaný, Libor Doležal, Zuzana Drahotušská, Tomáš Voldráb / redakce Olga Grozsová / jazyková redakce Eva Příhodová / překlad Robin Cassling / grafická úprava Zuzana a Milena Burgerovy / tisk DTPress Rakovník / vydalo statutární město Kladno ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví ČVUT v Praze a ASCO vydavatelství, spol. s r. o.

 

 

obálka