Working Heritage (CD)

Projekt Working Heritage vznikl v rámci Kulturního programu 2000, podporovaného Evropskou unií. Jako partnerská instituce se do tohoto projektu zapojilo i Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze – prof. Petr Urlich se zúčastnil jednotlivých zahraničních setkání, VCPD se podílelo na tvorbě CD s prezentacemi jednotlivých národních projektů a v září tohoto roku se výstava Working Heritage představí v rámci podzimního 3. mezinárodního Bienále Industriální stopy 2005 i v Praze.

Původní výstava Working Heritage prezentuje pět lokalit z Anglie, Francie, Itálie a Španělska. Vybírány byly takové příklady, které představují kladný přínos z hlediska zvoleného způsobu ochrany průmyslového dědictví, tak z pohledu života místních komunit. Expozice tak mapuje různorodé přístupy k ochraně a zacházení s průmyslovým dědictvím, odkazem, který má tak jedinečný charakter. Vybrané příklady zahrnují: Jewellery Quarter v Birminghamu, rozličné průmyslové podniky v Terni a bývalé textilní závody v Roubaix, Schio a Colonii Güell. VCPD, které se v rámci projektu Working Heritage prezentovalo na doprovodném CD, bude na výstavě prezentovat panely s šesti pražskými projekty – konverzemi Hergetovy cihelny, Sovových mlýnů a dalšími příklady z Karlína a Holešovic. CD je k nahlédnutí ve VCPD. Tento projekt znamenal významný přínos při rozvíjení zahraničních kontaktů VCPD a prezentaci české průmyslové architektury na mezinárodní úrovni.

 

 

Organizátoři projektu:

English Heritage (Anglie)
Direction de l’architecture et du patrimoine, Ministere de la culture et de la communication (Francie)
Direcció General del Patrimoni cultural, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya (Španělsko)
Město Roubaix (Francie)
Města Schio a Terni (Itálie)

 

Partneři projektu:

Město Birmingham (Anglie)
Město Santa se Coloma de Cervelló (Španělsko)
Universita de Padova, Instituto per la Cultura d’Impresa „F. Momigliano“, Terni (Itálie)
TICCIH
CILAC
L’AIPAI (Itálie)
VCPD ČVUT v Praze