Výjezdní symposium Tvůrci průmyslových staveb | VCPD FA ČVUT

Výjezdní symposium Tvůrci průmyslových staveb

Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS připravuje na konec září 2018 mezinárodní a mezioborové výjezdní symposium pod názvem Tvůrci průmyslových staveb. Coby součást projektu Industriální architektura se bude se věnovat památkám průmyslového dědictví jako komplexním, individuálním počinům, a bude zkoumat jejich původ a autorství – práci průmyslových architektů a inženýrů a jejich specializovaných projekčních kanceláří. Výsledky sympozia shrne v následujícím roce stejnojmenná publikace, která se pokusí vřadit průmyslové stavby v českých zemích do mezinárodního kontextu.