Úskalí nového využití / pivovar v Buštěhradě

Publikace představuje výsledky studentské architektonické soutěže na nové využití pivovaru v Buštěhradě, pořádané Ústavem teorie a dějin architektury FA ČVUT, Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT a Ústavem památkové péče FA ČVUT v Praze v zimním semestru 2010/2011.

Kniha obsahuje všech 63 soutěžních projektů, historii pivovaru, východiska a způsob hodnocení prací a texty pedagogů a členů poroty. Vydání publikace bylo podpořeno grantem Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS 010-802 140 a je součástí projektu Ministerstva kultury ČR v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI Industriální topografie – nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity.

 

Benjamin Fragner – Petr Vorlík – Jan Zikmund (eds.), Úskalí nového využití / pivovar v Buštěhradě. Soutěžní projekty studentů architektury, Praha 2011.

110 stran; česky, resumé anglicky; ISBN 978-80-01-04923-5; spolupráce Peter Daniel, Matúš Dulla, Irena Fialová, Václav Girsa, Jana Gregorová, Silvie Kránerová, Tomáš Šenberger / grafická úprava Petr Sládek / tisk Signpek s. r. o. / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze

Publikaci je možné stáhnout zde (pdf, 5,7 MB)

 

 

obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy