Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze, platforma Industriální stopy a Galerie Jaroslava Fragnera

vás zvou na výstavu

 

místo tvar program

/ KONVERZE

industriální situace

 

… v situaci sice poznamenané demolicemi a chátráním industriálních objektů, pod tlakem bourání a uvolňování stavebních parcel, po letech už ale také s rozpoznanými hodnotami –

významu místa,
pozoruhodnosti tvaru,
smyslu příštího programu.

S architekturou konverzí, výsledkem i důsledkem hledání východiska, balancování mezi památkovou ochranou, autorskou intervencí, pragmatickou recyklací. Příležitost pro naplnění ambicí, uměleckého záměru i podnikatelského cíle. Také spontánní úsilí zachovat, co ještě lze. Odezva proměnlivé společenské atmosféry, vztahu k prostředí, obecnější tendence architektonické tvorby v konkrétním, mnohdy polemickém kontextu.

Výstava projektů realizovaných během pěti let (2015–2020) navazuje na předchozí akce uplynulého třicetiletí, od první Industriální architektura / nevyužité dědictví, přes 12 let poté, Industriální stopy, Co jsme si zbořili, až po výstavy architektury konverzí z let 2005 a 2014.

Výstava bude přístupná v Galerii Jaroslava Fragnera dle aktuální epidemiologické situace od 22. 12. 2020 do 14. 2. 2021. Malou online komentovanou prohlídku je možno zhlédnout zde.

Součást projektu MK ČR v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI II (DG16P02H001) Industriální architektura. Památka průmyslového dědictví jako technicko-architektonické dílo a jako identita místa.

 

pořadatelé /

Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT
Galerie Jaroslava Fragnera

ve spolupráci /
Kolegium pro technické památky ČKAIT a ČSSI
platforma Industriální stopy

kurátor /
Benjamin Fragner

spolupráce /
Dan Merta, Jan Červinka, Jan Zikmund

produkce /
Klára Pučerová, Gabriel Fragner, Klára Bártová

grafika /
Jan Forejt (Formall)

instalace /
Tomáš Valušek, Marek Majnuš

projekce /
Jan Zikmund

úprava výkresové dokumentace /
Jan Kuták

 

konverze_2020-foto_gabriel_fragner-01 konverze_2020-foto_gabriel_fragner-02 konverze_2020-foto_gabriel_fragner-03 konverze_2020-foto_gabriel_fragner-04 konverze_2020-foto_gabriel_fragner-05 konverze_2020-foto_gabriel_fragner-06 konverze_2020-foto_gabriel_fragner-07 konverze_2020-foto_gabriel_fragner-08

 (foto Gabriel Fragner)