VCPD FA ČVUT uspořádalo workshop o konverzích průmyslových staveb ve výuce architektury

Jakou mají pedagogové zkušenost se zadáváním studentských projektů konverzí průmyslových staveb ve výuce architektury za posledních dvacet let? O různých přístupech a pohledech diskutovali pedagogové z Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT, kteří mají s tímto tématem bohaté zkušenosti. Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT uspořádalo 9. prosince 2021 workshop, kterého se zúčastnili prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. a Ing. arch. Tomáš Efler. Za řešitelský tým projektu Studentské grantové soutěže „Hledání aktuálního tématu. Nové využití průmyslového dědictví ve studentských projektech na ČVUT“ byli přítomni Mgr. Jan Červinka, Ing. Petra Boudová, Mgr. art. Lucia Mlynčeková, Bc. Viktoriia Filippova, PhDr. Benjamin Fragner a Mgr. Jan Zikmund, Ph.D. VCPD na workshopu zastupoval rovněž Mgr. Lukáš Beran, Ph.D. Součástí programu byla mimo jiné debata nad koncepcí publikace, která vznikne v rámci projektu příští rok. Vedle studentských projektů v ní dostanou prostor pedagogové obou fakult. Výstupy z projektu se objeví kromě plánované publikace také v databázi Registr průmyslového dědictví VCPD FA ČVUT.

Cílem projektu Studentské grantové soutěže „Hledání aktuálního tématu. Nové využití průmyslového dědictví ve studentských projektech na ČVUT“ je shromáždit, utřídit a vyhodnotit studentské projekty konverzí průmyslových staveb, které byly zadávány v ateliérech na Fakultě architektury a na Fakultě stavební ČVUT od roku 2002, kdy bylo na základě interní grantové soutěže ČVUT na podporu vědy a výzkumu založeno Výzkumné centrum průmyslového dědictví. Kromě archivní evidence si projekt klade za cíl především vysledovat, ověřit a formulovat obecnější principy: argumenty pro opětovné využití opuštěných objektů z hledisek udržitelného rozvoje, památkové péče i jako prostor pro současnou tvorbu a jako hledání aktuálních témat a tendencí urbanismu a architektury, a to nejen v pedagogickém prostředí.

Jan Červinka