Revitalizace historického liechtensteinského pivovaru, obnova původní technologie a zpřístupnění unikátního muzea pivovarnictví a archívu v Kostelci nad Černými lesy

 

Dne 15. dubna 2021 byl oficiálně zahájen projekt Revitalizace historického Liechtensteinského pivovaru, obnova původní technologie a zpřístupnění unikátního muzea pivovarnictví a archívu v Kostelci nad Černými lesy. Projekt financovaný z Fondů EHP 2014–2021 bude realizován do dubna 2024.

Příjemce dotace je Národní muzeum pivovarnictví o.p.s., partneři projektu jsou za Českou republiku České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury – Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT, za Norské království KVEIKTRAINING.COM a za Island The Herring Era Museum.

Výše uvedení partneři vstupují do projektu na základě dlouhodobých zkušeností v oblastech muzejnictví, pivovarnictví, provozu technických památek a studia sladovnictví a pivovarnictví.

 

 

 

EEA a Norway_grants