Seminář připravený VCPD FA ČVUT se zaměřil na dědictví železnice a jeho nové využití

Daří se v České republice chránit dědictví železnice, nacházet pro něj nové využití a prezentovat ho nejširší veřejnosti? Jaké byly počátky výzkumu této specifické oblasti kulturního dědictví u nás a jaký je současný stav jeho poznání? Těmto tématům se věnoval březnový online seminář, který připravilo Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v rámci projektu Railway Heritage for Sustainable Tourism Development – Rail4V4+V.

Seminář zahájila hlavní řešitelka visegrádského projektu Anica Draganić, která působí na katedře architektury a urbanismu na Univerzitě v Novém Sadu v Srbsku. Role moderátorky se ujala Irena Lehkoživová z VCPD FA ČVUT. Jako první vystoupil Benjamin Fragner, který vede VCPD FA ČVUT od jeho založení v roce 2002. Zahraničním účastníkům semináře přiblížil počátky hnutí za záchranu průmyslového dědictví u nás a demolici nádraží Praha-Těšnov v roce 1985. Následoval příspěvek Lukáše Berana z VCPD FA ČVUT, který analyzoval první použití standardních stavebních projektů v rakousko-uherské monarchii. Jan Červinka z VCPD FA ČVUT se soustředil na stinnou stránku probíhající modernizace železniční infrastruktury v České republice. Ta přináší četné a zbytečné demolice výpravních budov, oproti nimž se hledání nového využití drážních staveb ukazuje jako šetrnější řešení. Následoval příspěvek Roberta Kořínka z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Přiblížil historii, potenciál a konverze drážních vodojemů jako specifického typu železničních staveb. Ředitel neziskové organizace Železniční společnost Tanvald Petr Prokeš se věnoval takzvané Zubačce – nejstrmější ozubnicové dráze v České republice a obnově výtopny v Kořenově. Radek Kubala ze spolku Zubrnická museální železnice promluvil o záchraně a obnově 17 kilometrů dlouhé železniční tratě Velké Březno – Lovečkovice – Úštěk, které se spolek věnuje již 30 let stejně jako muzeální prezentaci železniční minulosti regionu. Závěrečný příspěvek Jana Zikmunda z VCPD FA ČVUT představil zahraničním kolegům webové rozhraní Industriální topografie na příkladech železničních památek. Tato databáze slouží k systematickému zpracování, ukládání, propojování a průběžnému vyhodnocování obecných i tematických výzkumů prováděných VCPD FA ČVUT a jeho spolupracovníky.

Následná diskuze účastníků semináře ze všech pěti partnerských zemí se věnovala sdílení zkušeností se záchranou a obnovou železničního dědictví, správou železničních muzeí a sbírek, financováním těchto aktivit a zapojováním místních komunit. Seminář přiblížil bohatý odkaz železnice v České republice a upozornil na nenahraditelnou roli aktivní části občanské společnosti, kterou představují nevládní neziskové organizace. V neposlední řadě poukázal na výjimečnost databáze Industriální topografie a referenčního pracoviště pro průmyslové dědictví v České republice, kterým je VCPD FA ČVUT.

Visegrádský projekt Rail4V4+V se zaměřuje na historii a dědictví železnice ve středoevropském prostoru a její turistický potenciál. Cílem je rovněž zvýšit povědomí o úloze železnice pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu zemí V4 a prezentace železničního dědictví in situ stejně jako v digitálním prostředí. Projekt realizuje pětice partnerských institucí: Platforma za studije kulture CULTstore z Noviho Sadu v Srbsku, Aviscon Tanácsadó és Szolgáltató Kft. z Budapešti, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego z polské Vratislavi, Fakulta architektúry a dizajnu Slovenské technické univerzity v Bratislavě a Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze.

Jan Červinka